Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Meppiehdokkaan valintakriteerit

Meppiehdokasta valittaessa olisi tunnettava tarjolla olevan ehdokkaan nopea olennaisuuksien infosälästä, lobbauksista, jne.  erottelu- ja harkintakyky – vrt. kielitaito (ei välttämättä vain ruotsi ;) ) - vuorovaikutustaito, tietotaidot, yhteistyökyky, luotettavuus, suoraselkäisyys,  paineensietokyky (hyvä fysiikka/henkinen tasapaino), asiallisuus, mieltymykset (vrt. ennakkoluulot), into ajaa yhteistä Suomen etua kokonaisuudessaan, jne. 

Meppiehdokkaiksi haluavien kannattaa syventyä eri vaihtoehtoihin, puntaroida eri mahdollisuuksia niin ryhmää valitessaan kuin relevantteihin asioihin keskittymisessäkin (vrt. tutkiva journalismi), kokonaisvaikuttavuuden optimoinnissa. Meppien ei kannata tuhlata vähäisiä voimavarojaan monissa eri ryhmissä kinasteluihin, vaan keskittää voimansa yhteistyöhön yli puoluerajojen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  Vanha ratkaisu voi olla muuttuneessa nykytilanteessa väärä. Jos meppiehdokkaan tiedolliset, taidolliset ja emotionaaliset tuntemukset ehdoin tahdoin suosivat tai syrjivät tiettyjä vaihtoehtoja – vrt. demokratia, ihmisoikeudet, jne.  -  onko hän silloin sopiva mepiksi? 

 

”Käänteentekevä-sanaa käytetään liikaakin nykyisessä kärjistyksiä hakevassa mediamaailmassa. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalit ovat kuitenkin yhden aikakauden loppu ja uuden alku. Tienjakajia on monia. 

Iso-Britannia haluaa ajaa alas EU:ta, jotkut taas vahvistaa. Eurooppa voi heikentää entisestään asemaansa globaali­taloudessa tai löytää rohdot suunnan kääntämiseen. EU:ssa pakastimeen laitettu työelämän kehittäminen nostetaan sulatusosastoon?  Pääsevätkö niin sanonut populistipuolueet vallankahvaan ja kääntävät unionin koettelemattomille vesille? Mikä suunta otetaan tuumaustilaan ajautuneissa ilmasto- ja energia-asioissa? 

Vaalit pidetään toukokuun lopussa. Kansan kuulemisen jälkeen seuraa uuden komission valinta. Uudet komissaarit eli EU:n ministerit alkavat puolestaan syöttää esityksiä meppien päätettäväksi. 

Mepeillä on valtaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja he päättävät aina vain tärkeämmistä asioista. Jokaisen suomalaisen kannattaakin pistää mepit älyllisesti selkä seinää vasten. Heiltä kannattaisi kysyä esimerkiksi seuraavaa: 

Tuleeko koulutus- ja tutkimus­määrärahojen osuutta EU:n budjetissa nostaa?

Pitääkö EU:n työaikadirektiivin taata kaikille työntekijöille (mukaan lukien ylemmät toimihenkilöt)työaikasuoja?

Onko avoin ja reilu kaupankäynti vaiko protektionismi ja rajojen sulkeminen parempi?

Miten ilmaston lämpeneminen tulee pysäyttää, mutta säilyttää työpaikat?

Miten EU:ssakin kukoistavat veroparatiisit ja epäterve verokilpailu saada kuriin?

Tuleeko maahanmuuttajille saada tasavertaiset työsuhteen ehdot?

Pitääkö kansan päästä valitsemaan komissaariehdokkaat vaaleilla?

Kyllä vai ei euro-valuutalle? Jos ei, niin mikä vaihtoehto?

Kyllä vai ei EU-jäsenyydelle? Jos ei, niin mikä vaihtoehto?

[IOH: Kyllä vai ei EU- liittovaltiokehitykselle? Jos ei, niin…  ?]

Akava on julkaissut omat eurovaali- ja komission vaihtumistavoitteensa ”Enemmän, mutta parempaa EU:ta”, joissa vastataan tämänkaltaisiin kysymyksiin. Irtautuminen EU:sta tai euro-valuutasta ei ole järkevää, mutta monen asian pitäisi olla paremmin. Pakastettu työelämän kehittäminen on sulatettava. Vanhakantainen maatalouspainotteinen EU:n budjetti on muutettava osaamispainotteiseksi.  Näitä tavoitteita ajetaan myös yhdessä SAK:n ja STTK:n kanssa sekä Akavan eurooppalaisten järjestöjen eli ETUC:in ja Eurocadresin voimin. 

Haasta meppiehdokkaat!   

Markus Penttinen

Kirjoittaja on Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö ja EU:n talous- ja sosiaalikomitean jäsen.” 

http://lehti.tek.fi/content/laita-mepin-selk%C3%A4-sein%C3%A4%C3%A4-vasten

 

Huom:  ja nimenomaan samalla ja kuitenkin myöskään  maa- ja metsätalouttamme, lähituotantoa, energiaomavaraisuuttamme,  koko Suomen elinvoimaisuutta unohtamatta – siten koko Suomen yhteistä kilpailukykyämme edistäen!

 

Seppo Saari 28.1.2014 09:24 

Puolueiden ryhmittymisillä EU:ssa "veljespuolueiden" tai puolueryhmien nipuiksi voi olla taktista merkitystä, mutta jos EU:n sanotaan olevan arvoyhteisö, puolueryhmittymät peittävät sen, että ne ovat de facto arvoiltaan sisäisesti ristiriitaisia. 

Siksi moni suomalainen, vaikkei tyydy kannattamaan mitään noista koalitioista, löytää hyviä MEP:ejä eri ryhmistä. Luonteettomuus, demokratiavaje tai kiilusilmäisyys eivät toivon mukaan ole Euroopan keskeisiä ohjaavia voimia, vaikka ne näyttävät vieneen EU:a ja etenkin euroaluetta viime vuosina. 

Ei riitä, että joku sanoo esim. Kokoomuksen ja Yhtenäisen Venäjän olevan "veljespuolueita". Sama koskee hokemaa "yhtenäisen Euroopan" puolueista, joiden piirteissä on paljon epädemokraattisia, kansojen yhteistyötä hajottavia ja epäinhimillisiä eli luotaan työntäviä piirteitä.” 

http://teemulehtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159310-pikakurssi-euroopan-parlamenttiin-osa-1-puolueryhmat

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat