Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Tuulivoimaloiden läheismelu haitallista terveydellekin

Infraäänillä tarkoitetaan ääniä taajuusalueella  1 – 20 Hz ja matalataajuista ääntä alueella 20 – 200 Hz. Infraäänen ja matalataajuisen äänen raja on hyvin häilyvä. 

Tuulivoimaloiden aerodynaaminen ääni syntyy lapojen ilmaliikkeestä. Aerodynaaminen ääni löytyy usein taajuusalueelta 500 – 1000 Hz. Matalataajuinen ääni syntyy ensisijaisesti turbulenssista, joka kehittyy lapoja vasten, mutta myös lapojen paineheilahteluista. Isommat tuulivoimalat (> 2 MW) aiheuttavat enemmän matalataajuista ääntä, kuin pienemmät voimalat (≤ 2 MW). Tuulivoimalan tehon kaksinkertaistuessa, ääniemissioiden määrää taajuusalueella 10 – 160 Hz kasvaa 3,9 desibeliä. Tuulivoimalat ovat kuitenkin yksilöllisiä ja rakentaessa uutta voimalaa joudutaan yksilöllisesti päättämään äänitason ja matalataajuisen äänen määriä. 

Nykyaikaisten tuulivoimaloiden tuottamat infraäänet ovat paljon matalampia kuin ihmisten yleisesti kuulema äänitaso. Ihmiset ovat joka päivä alttiita infraäänille linja-autoissa, työpaikoilla, jne. Tuulivoimaloilla mitatut infraäänitasot eivät ole sinänsä korkeampia kuin ne tasot, jotka ihmiset kohtaavat joka päivä tavallisessa elämässään, jolloin tasot ovat annettujen ohjearvojen alapuolella. 

Tutkijoiden suorittamat mittaukset ovat näyttänyt tasoja alle 80 dB taajuusalueella 1 – 10 Hz, kymmenen ja 98 metrin etäisyydellä 1,5 MW tuulivoimalasta. Sillä taajuusalueella äänitaso alittaa ihmisen kuulokynnyksen. Tuulivoimalat tuottavat kuuluvaa ääntä matalataajuusalueella 20 – 200 Hz, mutta tämä ei koske ainoastaan tuulivoimaloita, vaan melkein kaikkia melulähteitä.        


Ihmisten infraäänen ja matalataajuuden kuulokynnys: 

Taajuus                                                                                                                                                                             

(Hz)                4         8         10         16        20        25       40       50       80       100       125       160       200

Äänitaso                                                                                                                                                                            

(dB)             107     100      97         88         79        69       51       44       32        27         22          18          14

 

Kuuloaisti on herkin äänille taajuusalueella 2000 – 4000 Hz. Tällä alueella ääni joka juuri ja juuri on kuuluva, on matalin ns. kuulokynnys. Kuulokynnyksen yllä olevia ääniä koetaan tällä alueella vahvemmaksi, kuin ääniä joilla on matalammat tai korkeammat taajuudet. Infraäänet voivat aiheuttaa tärinää kehossa tasoilla jotka ovat 20 – 40 dB korkeampia kuin kuulokynnys. Tuulivoimaloiden tuottama infraääni (1 – 20 Hz) on alle ihmisten kuulorajan. Miten äänilähde käsitetään, ei  riipu ainoastaan äänilähteen äänitasosta, vaan  myös taustaäänen äänitasosta ja taajuussisällöstä. Äänilähde voi kokonaan tai osittain peittyä taustaääneen. Esimerkiksi lehtien suhina ja veden aiheuttama ääni peittävät kokonaan 40 desibelin tuulivoimaäänen, näiden äänitason ollessa 48 – 52 dB.     

Terveysvaikutukset

Infraäänillä on pitkä aallonpituus. Näiden aaltojen saapuessa kehoon, voima kehoa vastaan on paljon pienempi, kuin esimerkiksi jos kädellä koskisi värähtelevää esinettä. Näiden aallonpituudet ovat myös kehon mittasuhteita paljon pidempiä ja sen vuoksi nämä ääniaallot liikkuvat kehon ympärillä paineistavalla tavalla. Siten ei synny nettovoimaa kehon sisäisiä elimiä vastaan eikä tapahdu värähtelyä tai resonanssia. Ainoastaan todella korkeilla äänentasoilla ääni aiheuttaa värähtelyä kehon resonanssitaajuuksille eikä se siten koske – tältä osin -  tuulivoimaloita. Vastakaikua matalataajuiseen värähtelyyn esiintyy myös silloin kun värähtely on suunnattu suoraan päähän, mikä aiheuttaa tärinää.     

Kehon tasapainoelin vastaa painemuutoksiin ja ollessaan alttiina korkeille infraäänitasoille, se synnyttää pahoinvointia. Hengityksen ja verenpaineen muutoksia voi myös esiintyä.  Näiden haitallisten vaikutusten ilmentymiseen tarvitaan yleensä  lähes 140 db:n äänitaso. 3 MW tuulivoimalalla äänitaso on 50 dB  500 metrin etäisyydellä tuulen nopeuden ollessa 7 m/s. Normaali puheella äänentaso on 65 dB. 

Tuuli, joet ja vedenputoukset tuottavat luonnollisesti matalataajuista ääntä sekä kuuluvalla että kuulumattomalla äänialueella. 145 desibelin infraääni  20 Hz taajuudella voi aiheuttaa vaikeata kipua (vrt. infraäänten sotilaskäyttö), mutta nämä tasot ovat paljon korkeampia kuin tuulivoimalan tuottamat tasot.  Kuitenkin tieteellisiä tutkimuksia, jotka edelläolevista fysiologisista reunaehdoista huolimatta silti todistavat tuulivoimaloiden tuottaman infra- ja matalataajuisen äänen aiheuttamia ikäviäkin terveysongelmia – toisin kuin monet tietolähteet juuri em. syystä väittävät ja niin vieläkin olettavat! (STY:nkin suorittama aiempi lähdetutkimus)  -  on esiintynyt ja ilmenee tuulivoimaloiden vaikutusalueilla ,   <  1- 2  kilometrin etäisyydellä [edit IOH].

http://wind.vei.fi/public/index.php?cmd=smarty&id=65_lfi

Tuulivoimaloiden infra- ja matalataajuisiiin häiriöääniin liittyy siis lukuisia ihmisten ja eläintenkin  - yksilöllisinä - terveyteenkin vaikuttavia haitallisia tekijöitä tuulivoimaloiden lähialueilla, liian lähellä tuulivoimaloita (< 2 km): 

Low-Frequency Noise and Health: A Wind Turbine Case (2007–2013)  :

https://www.wind-watch.org/documents/low-frequency-noise-and-health-a-wind-turbine-case-2007-2013/ 

Industrial wind turbines, infrasound and vibro-acoustic disease (VAD) :

http://www.windaction.org/posts/9374-industrial-wind-turbines-infrasound-and-vibro-acoustic-disease-vad#.UwzL4vl_sVc 

Dr Mariana Alves-Pereira – how to test for the effects of low-frequency turbine noise :

http://stopthesethings.com/2014/02/14/dr-mariana-alves-pereira-how-to-test-for-the-effects-of-low-frequency-turbine-noise/ 

Wind Turbine Health Impact Study:

Report of Independent Expert Panel :

 http://docs.wind-watch.org/MassDEP-wind-health-2-Alves_Pereira.pdf 

On the Impact of Infrasound and Low Frequency Noise on Public Health - Two Cases of  Residential Exposure:

http://docs.wind-watch.org/Alves-Pereira-ILFN-public-health.pdf

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ympäristöherkkyys – taistelua tuulimyllyjä vastaan? :

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/ympar...

Wind Turbine Syndrome and Vibroacoustic Disease:

http://windwisema.org/about/noise/wind-turbine-syn...

Public health and noise exposure: the importance of low frequency noise:

http://www.dfld.de/Downloads/PublichealthAndNoiseE...

Noise Complaints On Rise with New Industrial Wind Power Projects :

https://www.wind-watch.org/press-070402.php

Health effects and wind turbines: A review of the literature :

http://www.ehjournal.net/content/10/1/78

Problems related to the use of the existing noise measurement standards when predicting noise from wind turbines and wind farms :

http://docs.wind-watch.org/Vestas-Bonus-AUSWEA-200...

Industrial wind turbines and adverse health effects :

http://docs.wind-watch.org/CJRM-2014-21.pdf

Human perception of sound from wind turbines :

"In summary, our studies show that the possibility of hearing and the risk of being annoyed by sound from wind turbines increases with increasing sound levels. No direct adverse health effects were associated with the sound, though the risk of sleep disturbance need to be further explored. The sound propagation model used in the environmental permit proceedings before erecting a new wind farm predicts the sound levels well. However, the variation in source sound levels (emission levels) as well as the possibility of hearing the sound at high wind speeds shows that the standards for environmental impact assessment for sound exposure of nearby residents need to be increased."

http://docs.wind-watch.org/Human-perception-of-sou...

AMPLITUDE MODULATION CASE STUDY AT THE LEONARDS HILL WIND FARM, VICTORIA, AUSTRALIA :

http://docs.wind-watch.org/IOA-AMpaper.pdf

Amplitude modulation of sound from wind turbines under various meteorological conditions :

"Wind turbine (WT) sound annoys some people even though the sound levels are relatively low.This could be because of the amplitude modulated “swishing” characteristic of the turbine sound, which is not taken into account by standard procedures for measuring average sound levels. Studies of sound immission from WTs were conducted continually between 19 August 2011 and 19 August 2012 at two sites in Sweden. A method for quantifying the degree and strength of amplitude modulation (AM) is introduced here. The method reveals that AM at the immission points occur under specific meteorological conditions. For WT sound immission, the wind direction and sound speed gradient are crucial for the occurrence of AM. Interference between two or more WTs could probably enhance AM. The mechanisms by which WT sound is amplitude modulated are not fully understood."

http://docs.wind-watch.org/Larsson-Ohlund-wind-tur...

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Tiedetyllä metson soidinpaikalla on saatu tuulivoimalan paikkaa siirrettyä. Jos yhteiskunta tukee, niin yhteiskunnalla pitäisi olla ohjeistus haittatekijöiden minimointiin.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Pauli,

noin juuri - ja jos jokin voimala todellakin häiritsee - vaikka häiriöetäisyydet olisi jo oikein huomioitu - on jo etukäteen sopimuksiin kirjattava ehdot: todellisessa häiriötilanteessa on häiriölähde vaimennettava tai poistettava. - Ihminen ei ole tekniikoita varten vaan oikein soveltuvat tekniikat ihmistä varten.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"A-melumittauksetkin" ovat kokonaismelua vaimentavia - eivät siis näytä todellisia lukemia nekään muutoin kuin laastarina oikeudentunnolle:

Tuulivoimamelun mittausmetodiikan kehittäminen :

http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2013/VTT-R-04...

3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA :

http://ari.lepoluo.to/audiokirja/Audiokirja_luku_3...

Melun mittaaminen:

http://www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/melun_mitta...

TUULIVOIMALAMELUN ERITYISPIIRTEET JA NIIDEN HUOMIOIMINEN YMPÄRISTÖMELUARVIOINNISSA:

http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/20...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tuulimyllyjen meluongelma tälläkin jo huomioitu:

Suomen suurin tuulivoimapuisto nousee Vähäänkyröön :

http://yle.fi/uutiset/suomen_suurin_tuulivoimapuis...

P.S. Missähän tuulivoimaloiden vastustajat nyt oiken luuraavat?

Toimituksen poiminnat