Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Terveydenhuollon tietojärjestelmät korjattava

”Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyysongelmat aiheuttavat tunnetusti tyytymättömyyttä ja tuhlaavat käyttäjien arvokasta aikaa.

Ongelmaa olisi lähdettävä ratkaisemaan hankkijoiden toimenpiteillä käytettävyyden (helppokäyttöisyyden) varmistamiseksi. Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan hankkijat pyrkivät edellyttämään järjestelmiltä helppokäyttöisyyttä, mutta yhdestäkään tarjouspyynnöstä ei löytynyt sisällöltään valideja ja toimittajia sitovia vaatimuksia. Käytettävyyden aito edellyttäminen toimittajilta on mahdollista, mutta luultavasti liian suuri muutos nykyisiin toimintamalleihin. Käytännössä hankkijoiden tulisikin suorittaa itse keskeisiä käytettävyystoimenpiteitä. Avaintehtävä  on käyttäjätarpeiden syvällinen jäsennys. Tavanomaiset lähestymistavat kuten käyttäjiltä kysyminen ja käyttäjien osallistuminen kehitysprojektiin eivät ole osoittautuneet riittävän vahvoiksi toimenpiteiksi.

Perustavin toimenpide on riittävä käyttäjätarpeiden jäsennys, mikä ei ainakaan vielä näytä olevan vakiintunut toimintatapa. Se on kuitenkin keskeinen lähestymistapa vahvan suunnitteluratkaisun tueksi. Käyttäjälähtöisen tietorakenteen määrittämisen tulisi olla osa tarjouspyynnön valmistelua, ja määrittäminen tulisi tehdä hyvissä ajoin. Projektin toteutuksen aikana tulisi ohjata toimittajan käyttöliittymäsuunnittelua niin arkkitehtuurin kuin yksityiskohtaisten ratkaisujenkin osalta.

"Ihmepillereitä ei ole, vaan terveys perustuu elämäntapoihin; samaan tapaan potilastietojärjestelmän toiminta perustuu organisaation toimintatapoihin. Mikään ratkaisu, jossa ei muuteta sairaanhoitopiirien tapaa ostaa ja tuottaa tietojärjestelmiä, ei tule ratkaisemaan ongelmia."

by Timo Jokela

http://www.finnanest.fi/files/jokelat_terveydenhuollon.pdf

Mutta mikään ratkaisu, missä ei päästetäisi esimerkiksi Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän esittämiä Microsoftin poispotkimia it- osaajia valtion terveydenhuollon tietojärjestelmää uusimaan, ei tule vielä ratkaisemaan ongelmia.

Nokian matkapuhelinliiketoiminnan ostanut Microsofthan ilmoitti aiemmin viimeviikolla jätti-irtisanomisista. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ehdotti, että pois potkitut ex-nokialaiset työllistettäisiin valtion terveydenhuollon tietojärjestelmää uusimaan. Tämä ajatus on herättänyt suuttumusta Kokoomusleirissä. Niinpä Helsingin kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies kritisoi Sipilän ajattelutapaa voimakkaasti Puheenvuoro-blogissaan.

Koulumies huomauttaa, että valtion tehtävä ei ole palkata työttömiä palvelukseensa vaan yrittää luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle.

Kuitenkin: valtiohan jo nykyisin toimin, oikeastaan toimimattomuuksin on juuri luonut edellytyksiä, suorastaan vaatimuksia uusien työpaikkojen luomiselle – ei vain yleisesti, vaan nimenomaan juuri valtion laitoksiin!

Kuinka puheenjohtaja Juha Sipilän esitys olisi ”kehtaa puhua älyttömyyksiä”, ”olevan vain populistinen”, tai että se perustuisi ”laskelmoivaan äänestäjien kosintaan”, kun tällä Sipilän ko. työttömistä aidosti huolissaan olevalla, inhimillisesti tosi tärkeällä idealla korjataan samalla ”kaksi kärpästä”: toisaalta edesautetaan valtion tietojärjestelmien, nyt eritoten terveydenhuollon, kuntoon saattamista, toisaalta luodaan samalla suoraan valtion sisään tarpeellisia työpaikkoja, luodaan edellytyksiä sekä sosiaaliselle, että tietotaidolliselle valtion talousvajeen korjaamiselle. Eihän nyt valtion tarkoitus ole suinkaan luoda noita edellytyksiä vain valtion ulkopuolelle ja unohtaa kokonaan itsensä! – Pelkkää täysin perusteetonta eräiden kateellisten kokoomuslaisten nalkutusta – kun aiempikin Sipilän esitys satoi vain Keskustan laariin! Kokoomuksella on tullut ns. hätä käsiin…

Kuten Koulumieskin toteaa, Valtion tehtävähän ei tietenkään ole palkata kaikkia maan työttömiä omaan palvelukseensa, mutta kun kysymyksessä on hänenkin toteamuksensa ”Mitä tuohon terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeeseen tulee, niin valtio on tuhlannut veronmaksajien rahaa siihen enemmän, kuin tällainen tavallinen kansalainen pystyy summana ymmärtämään.  Valtiontalouden tarkastusvirasto on ynnännyt joitakin summia, joita siihen on pistetty euroja menemään. Pelkästään kuntasektorin osuus terveydenhuollon tietojärjestelmämenoista on ollut satoja miljoonia euroja vuosittain!” Siis vain syydelty rahoja, eikä pantu järjestelmää vieläkään kuntoon! - Jo on korkea aika yhdessä ja loogisesti puheenjohtaja Juha Sipilän jo aiemman sote-esityksen kanssa

 

- Sipilä kutsuu sote-pöytään !

 

Julkisen talouden osuus Suomen bruttokansatuotteesta oli jo alkuvuoden tietojen mukaan 58%. Saksassa luku on 45%. Koulumiehen pitäisi ymmärtää kansataloustieteitä sen verran, että Suomessakin tuota osuutta pitäisi vähentää alle 50 %:n. Miten: vähentämällä uusien it- asiantuntijoiden voimin noita turhia terveydenhuollon ja  muiden tietojärjestelmien toimimattomuuksien vain kaikkia toimintoja haittaavia ja hidastavia kuluja ja menoja. - Koulumies näköjään yksioikoisesti luulee, että lisäämällä valtiontalouteen it-asiantuntijoita tuo lukema vain kasvaisikin suoraan yli  60 %:n - Eiväthän uudet it-asiantuntijatkaan hyödyttäisi talouttamme yhtään mitään, jos he toisivatkin mukanaan vain lisää kulunkeja ja menonkeja – päinvastoinhan siinä pitäisi tapahtua!! - Tilien ja toimintojen tarkastajat vaan paremmin töihin…

Koulumies nimittelee keskustalaista talousuudistavaa linjaa, yritystaustaisen puheenjohtaja Juha Sipilän ”uuskeskustalaisuutta”, Keskusta- puoluettamme ”Luddiiteiksi”   väittäen ” Nämä Suomen luddiitit vastustavat kaikkea talouselämän muutosta ja elinkeinoelämän kehittymistä sellaiseksi, että saisimme iloksemme lisää talouskasvua, lisää toisenlaisia työpaikkoja ja lisää hyvinvointia tulevaisuudessa.  -  Mutta tätähän nimenomaan Suomen Keskusta tänään yleisesti juuri harjoittaa, toisin kuin Kokoomus:

 

Kokoomuksen biotalous nuokkuu - työpaikatkin puuttuvat...

 

Keskusta ei kosiskele eikä edusta enempää ”uusia vieraita ajatuksia ja uudistuksia” kuin  ”vanhoja rakenteita säilyttäviä puolueitakaan”, vaan se edustaa reaalipohjalla olevaa koko Suomen asuttuna ja elinvoimaisena pysyttävää ja työllistävää – it- alan lisäksi mm. biotalous, uusituvat energiat, lähiruoka - linjaa, josta tämä Oulun vaikea tapaus, sen korjaaminen tavalla jos toisella järkevällä on hyvä esimerkki.

Työministeri Lauri Ihalainenkin (sd.) kommentoi - sentään fiksusti - puheenjohtajan Juha Sipilän ideaa ex-nokialaisten irtisanomiskorvauksista.

Sipilä esitti , että Microsoftin irtisanomat ex-nokialaiset voisivat saada irtisanomiskorvauksensa suoraan oman yhtiön pääomittamiseen.

Ihalainen toivottaa kaikki ideat tervetulleiksi, mutta toppuuttelee tässä:

-  Puheenjohtaja Sipilän esittämää ajatusta selvitettiin jo Nokian irtisanomisten yhteydessä. Sen pohjalta ei edetty, koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan irtisanomiskorvaus luetaan palkkatuloksi, josta pidätetään tulovero. Verottajalla on oletettavasti ollut myös huoli verokikkailun vaarasta.

Irtisanomiskorvauksen verollisuus ei ole mikään ongelma, enempää kuin mahdollinen verokikkailun vaarakaan, joka ainakin Oulun tapauksessa ollee niitä minimaalisimpia.

Sitäpaitsi puheenjohtaja Juha Sipilän yo. esitys ei ollut sarjassaan ainut sekään, päinvastoin:

 

Nyt tarvitaan luovia ratkaisuja

 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on osittain reaalisemmalla pohjalla kun hän toteaa ”On sekä yrityksen itsensä että alueellisten toimijoiden ja valtion tehtävä huolehtia, että Microsoftista irtoavat osaajat hyödynnetään yrityksissä ja muilla aloilla, julkinen sektori mukaan lukien.”  Puheenjohtaja Juha Sipilän oivalluksesta kyseisten ihmisten siirtämisestä kansallisiksi sote-koodaajiksi ”ei kuitenkaan taida olla tästä maailmasta” - Hallituksessa esitettynä tuo väite on kuin tuulesta temmattu, hallituksessa vastuu velvoittaa hieman punnitumpiin, laajakantoisempiin lausuntoihin.

Vapaavuori väittää Sipilän esityksiä ”ei tästä maailmasta”. Täysin perustelematta, täysin perusteitta. Yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja valtion kanssa jo Nokian irtisanomisten yhteydessä synnytetyt sadat uudet startupit - eli uudet liiketoiminnot ja uudet työpaikat – eivät tässä pitkäaikaistyöttömyys- ja hankalassa taloustilanteessamme (työttömiä toukokuussa 296 000! – Kekkonen olisi perustanut jo aikoja sitten hätätilahallituksen!) Ouluun vastaavasti lisättyinä suinkaan edes aluksikaan riitä. - Monia koordinoituja toimia tarvitaan nytkin, ei vain yksin Vapaavuoren startuppeja, niin toivottuja kuin nekin ovatkin.

Mikrosoftin sulkiessa toimintoja Suomessa ja lopettaessa toiminnan Oulussa ministeri Vapaavuori kirjoittaa vain Mikrosoftin antaneen "tärkeän muistutuksen"?  Siirtääkin vastuun yrittäjille!  - Ovatko kaikki suomalaiset samanlaisia nynnyjä ulkomaisten toimijoiden kanssa? :

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288336573293.html

Ministeri Jan Vapaavuorenkin tulisi ottaa oppia todellisista it- ammattilaisista – nimenomaan terveydenalan sektorilla.

Ketkä ja kutkahan siis puhuvatkaan älyttömyyksiä näin kesähelteellä?...

Terveydenhuollon tietojärjestelmät on kuitenkin kaikitenkin korjattava – tähän tapaan kaikkiallakin Suomessa:

 

”Me allekirjoittaneet pyydämme, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus selvittää mahdollisuudet hankkia uudet tietojärjestelmänsä niin, että HUS ei jää yhden toimittajan loukkuun tulevissa kehityshankkeissaan. 

Toimittajaloukku tarkoittaa tilannetta, johon varomaton tietojärjestelmän ostaja joutuu valittuaan järjestelmälle toimittajan: kaikki muutostyöt on pakko ostaa samalta toimittajalta, ja tämä voi rahastaa niillä lähes miten haluaa. Myös huono laatu ja hitaus ongelmien korjaamisessa kulkevat yleensä käsi kädessä toimittajaloukon kanssa. 

Toimittajaloukku on IT-alalla hyvin tunnettu ilmiö, ja sen välttämiseen tai rajoittamiseen on olemassa useita tunnettuja ratkaisuja. Esimerkiksi asiakas voi vaatia järjestelmän lähdekoodit itselleen, tai järjestelmä voidaan jakaa pienempiin osiin, joiden väliset rajapinnat standardoidaan. 

Suomalaisen terveydenhuollon tietojärjestelmien tilaa pidetään yleisesti lähes katastrofina. Toimittajaloukku on yksi merkittävä tekijä ongelman taustalla. 

HUS:lla on nyt mahdollisuus kääntää uusi lehti suomalaisen terveydenhuollon historiassa ja aloittaa matka kohti potilaita ja henkilökuntaa aidosti palvelevia tietojärjestelmiä. Se voi tapahtua vain, jos piiri ottaa aktiivisen roolin oman tietojärjestelmänsä hankinnassa eikä antaudu yhden järjestelmätoimittajan vangiksi. 

-------------------------------------------------

Lisätietoja:

Blogikirjoitus siitä, miten HUS vois ongelmansa ratkaista: 
http://vesirajassa.blogspot.fi/2012/07/toimittajaloukku-ja-kuinka-se-valtetaan.html

Hesari HUS:n tietojärjestelmähankinnasta: 
http://www.hs.fi/kotimaa/Konsulttiyhti%C3%B6+Accenturen+kaksoisrooli+ihmetytt%C3%A4%C3%A4/a1305581459342

Facebook-ryhmä aiheesta:
http://www.facebook.com/groups/407836109267293/
 

Otso Kivekäs    Ota yhteyttä adressin tekijään

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Ehdottomasti hyvä kirjoitus.

Tiedämme kuitenkin kokoomuksen eli esimerkiksi Koulumiehen kannan. Ja se on mahdollisimman paljon julkista rahaa mahdollisimman yksityisille yrityksille.

Esimerkiksi kokoomuksen ja vihreiden hallitsema Espoon kaupunki ei halua uudistaa järjestelmiään siten, että ne sopisivat HUS:n vastaaviin. Eri toimijat kiittävät heitä sekä rahastavat.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Erland,

niinpä niin - ja systeemit makaavat rähmällään - ja me maksamme...

Tarvitaan siis uusi Sipilän johdattelema "komentotalous" terveydenhuoltoommekin...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lisää:

EPIC FAIL, ELI SAIRAALOIDEN IT EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA:

Kaikki nykyään tietävät, että terveydenhuollon IT-järjestelmät tulevat tuhottoman kalliiksi ja toimivat luvattoman huonosti. Erityisesti valtiontalouden tarkastusvirasto avautuu aiheestasäännöllisesti ja asiaa puidaan jo eduskunnassakin. Ylen sanoin, ”Terveydenhuollon it-hankinnoissa lähes kaikki on mennyt pieleen”

Mutta miksi on näin? Pieni tapausesimerkki ehkä valaisee tilannetta. Dickensin kolme aavetta johdattavat teemaan.

”OK: Erityisesti minua kiinnostaa HUS:in ja kuntien potilastietojärjestelmähanke. Potilastietojärjestelmät on pakko tehdä ihan uudelta pohjalta ja kunnolla. Valitettavasti se ei tapahdu vain ostamalla uutta, sillä juuri se tapa jolla ne on tähän asti ostettu on ongelmien taustalla. Jos toimintatapoja ei uudisteta, käytetään puoli miljardia euroa hankkeeseen, joka ei lopulta paranna tilannetta. Nykyaikaisen ohjelmistokehityksen ytimessä on käyttäjien ottaminen mukaan suunnitteluun ja vähittäinen parantaminen kokemuksesta oppien.”

http://otsokivekas.fi/2012/06/epic-fail-eli-sairaa...

APOTIN RISKIT:

http://otsokivekas.fi/2012/09/apotin-riskit/

APOTTI POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN PORTILLA:

http://otsokivekas.fi/2012/09/apotti-potilastietoj...

Moderni sote- tietojärjestelmä:

http://www.libera.fi/fi/kommentti/moderni-sote-tie...

NET NEUTRALITY: SYNTYYKÖ SEURAAVA PIILAAKSO EUROOPPAAN?:

http://otsokivekas.fi/2014/04/net-neutrality-synty...

Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu
Kaikissa on kehitettävää:

https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/126...

Epäonnistuvatko tietojärjestelmäprojektit aina?:

http://pjarvinen.blogspot.fi/2012/09/tietojarjeste...

Epäonnistuvatko tietojärjestelmäprojektit aina? :

http://petterijarvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/11...

Apotti toi tietotekniikan politiikkaan:

http://jyrkikasvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116980-...

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ja Suomi:

http://www.salivirta.fi/pdf/terveydenhuollon_tieto...

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja rahoitus:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.5/1405987265_459174&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä 2004 :

http://www.sis.uta.fi/cs/reports/bsarja/B-2004-8.pdf

Käyttäjän pii3719 kuva
Pertti Ikonen

Terveydenhuollon tietojärjestelmät rakentuvat tietokantojen päälle eivätkä entiset luurinokialaiset ole tietokantojen ammattilaisia. Korkeintaan käyttöliittymiä voisivat entiset luurinokialaiset tehdä uuteen terveydenhuolto järjestelmään mutta vaarana olisi jälleen vääränlaisten käyttöliittymien tekeminen perustuen puhelimien näyttöjen pienuuteen.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Pertti,

#27 /http://terhikoulumies.puheenvuoro.uusisuomi.fi/172321-suomen-suurin-puolue-on-luddiitit

Kyseessä ei ole maistereiden kouluttaminen it-erikoisammattilaisiksi, eivätkä kaikki Nokian/Microsoftin softaajat edes pyri ao. alalle, mutta mahdollisuus heillä tähän on enemmän kuin pelkät tyhjät puheet.

Nykyiset terveydenalan softaajat, ko. tietojärjestelmäasiantuntijat ja tietokantojen ammattilaiset ovat jo osoittaneet ns. toimintakykynsä.

P.S. "Suomen suurin puolue" on kestävän kehityksen vastustajat - todellakin luddiitit.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Terveydenhoitoalan atk-ammattilaisten päivät Kajaani 5.6 ...:

http://www.rousku.com/kajaani0506/atkpaivat.ppt

Marssi potilastietojärjestelmää vastaan:

”Tässä puhutaan kuitenkin valtion järjestelmästä, jota kustannetaan ja ylläpidetään veronmaksajien rahoilla pitkään.

Eri asia kuin kvartaalitaloudessa elävien yritysten projektit. Uskoisin, että esimerkikisi tarpeettomaksi käyneiden Nokia-"nörttien" johtama työryhmä pystyisi määrittelemään, mitkä komponentit tulee tilata siten, että järjestelmästä ei muodostu nykyisen kaltaista sillisalaattia. Ehkä joku perustaisi kilpailevan yrityksen näille iänikuisille konsultoijille...”

”Lääkäreiden ja muun terveydenhoidon henkilökunnan suurin ongelma tietojärjestelmissä on ATK-taitojen puute,

Tämä on ihan yhtä järjetön väite. En ole itse terveydenhuoltoalalla vaan toimin yksityisellä sektorilla. Eräällä asiakasyrityksellä on SAPin päälle rakennettu ERP, joka on täysin mahdoton käyttää. Se on älyttömän vaikea, hidas eikä se yksinkertaisesti edes toimi niin kuin pitäisi (jonkin 10 minuuttia vievän asian tekemiseen voi bugien takia mennä oikeasti kolme päivää).
Koska jäjestelmä on susi, oikeat työt tehdään pääsääntöisesti systeemin ulkopuolella!

Minun ei ole vaikeata kuvitella, että terveydenhuoltojärjestelmissä on samanlaisia ongelmia. ”

Monet potilastietojärjestelmät ovat iältää jo toistakymmentävuotta vanhoja. Ajaste kertoo jotain se, että ennen nykyisiä järjestelmiä käytössä oli vielä komentoriviin pohjautuvat järjestelmät (Sampo jne...). Kun järjestelmä on ollut käytössä yli 10v on kynnys tehdä suuria muutoksia melko iso.

Ja mitä käyttöliittymiin tulee niin potilastietojärjestelmät ovat nykyään niin laajoja, että niiden kouluttaminen parissa tunnissa on silkkaa mahdottumuutta. Varsinkin kun käyttöliittymä suunnittelun päälinjat on 10v takaa. Käyttäjän pitää tietää tai muistaa asioita että että voi käyttää järjestelmää. Ylipäätään on huonoa suunnittelua että järjestelmä antaa tehdä väärin.

Terveydenhoitoalaa voi pitää melko vanhana alana. Lääkäreitä ja sairaanhoitajia onkin ammattikuntana ollut melkoisen kauan. IT:n tuominen terveydenhuoltoon laajalti on taas melko tuoretta. Ensimmäiset potilastietojärjestelmä taisivat tulla joskus 70-80 luvun vaihteessa. Itse en ollut vielä syntynyt mutta näin on kerrottu. Vanha ala tarkoittaa sitä että alalla on myös paljon vanhoja ihmisiä.

Terveyskeskukset ja sairaalat ovat pullollaan eläkeiän kynnyksellä olevia ja sitä lähestyviä työntekijöitä. Koitappa näille jatko-sodan jälkeen syntyneille pula-ajan lapsille opettaa tietotekniikkaa. Varsinkin järjestelmiä joiden käyttäminen vaatii itsessään jo tohtorin tutkintoa. Esim. allekiroittanut ei kykene ko. järjestelmää itsenäisesti käyttämään vaikka onkin kasvanut ATK:hon, työskentelen IT-alalla ylläpitohommissa ja joudun vähän väliä askartelemaan mitä kummallisimpien järjestelmien parissa.

http://pjarvinen.blogspot.fi/2012/09/marssi-potila...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"sinne meni työpaikat4.2.2014 15:390

Aikanaan Elektroniikkateollisuuden yksi värikäs johtohenkilö Antti
Piippo joutui kahnauksiin SDP:n johdon kanssa. Piipon firma Elcoteq
työllisti kymmeniä tuhansia suomalaisia vielä 2000 luvun puoliväliin
tultaessa. Piippo kuitenkin ei salannut julkisuudessa
vastenmielisyyttään silloista demarijohtoa kohtaan ja joutui sitten
napit vastakkain heidän kanssaan. SDP:n valtapoliitikot järjestivät
sitten Piipolle kaikenlaisia ongelmia vaikuttaen voimakkaasti siihen,
että Elcoteq kymmenine tuhansine työpaikkoineen siirtyi Viroon.
Elcoteqin vanavedessä siirtyi tai lopetti arviolta muiden yritysten
mukana myös kymmeniä tuhansia alan työpaikkoja monilta ns.
teknologiapaikkakunnilta. Näiden työpaikkojen menetyksessä (n. 50 000
työpaikkaa) SDP johtohenkilöiden ja teollisuuden johtohenkilöiden
keskinäisillä riidoilla olis merkittävä vaikutus.

Nokian edelliset johtajat, erityisesti Jorma Ollila ilmoitti useaan
kertaan 2000 luvulla Suomen SDP vetoiselle hallinnolle, että Nokialla on
vaikeuksia saada väkeä Suomeen korkean verotuksen takia. Ollila
myös varoiteli, että Nokia harkitsee toimintojen siirtämistä muihin
maihin korkeiden kustannusten takia. Silloinen pääministeri Paavo
Lipponen, valtansa huipulla vastasi tuttuun tapaansa tylyn alentuvasti
ja puhui "myrskystä vesilasissa". Tuohon aikaan Nokia oli merkittävä
miljardiluokan veronmaksaja Suomessa ja Lipponen tietysti ajatteli, että
kultamunia muniva hanhi jatkaa vaan iänikuisesti. Lipponen oli valtansa
huipulla: SDP johti eduskunnassa ja vaaleissa tuli voittoja. Lipposen
tölväisy ei jäänyt huomaamatta Nokia johdolta. Kun mikään ei muuttunut
jatkuvista varoituksista huolimatta ja verotus ja byrokratian paisuminen
vain jatkoivat kasvuaan käynnistettiin Nokiassa suunnitelmat toimintojen
siirtämisestä ulkomaille. Siirtoa nopeutti uusi lama. Nykyään Nokia
veron maksu Suomeen onkin vähentynyt aiemmista miljardeista lähes nollaan ja työpaikat ovat menneet ensin keski-Eurooppaan ja sitten muualle. Nokian vanavedessä siirtyi huomattava osa muuta teollisuutta ulkomaille."

http://keskustelu.suomi24.fi/node/12032295

Toimituksen poiminnat