Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

"Kaaharoinneista" sujuvaan ja turvalliseen liikenteeseen

Lähtökohtaisesti: oikeaan tilannenopeuteen. Ajoneuvohan on pystyttävä tarvittaessa pysäyttämään tien kokonaan näkyvällä osalla – siis riittävissä valaistusolosuhteissa päivällä. Pimeällä, etenkin syksyllä, hirvien ja muiden ”pimeäliikkujien” varalta tilanne on jo toinen. Erilaiset liikenneolosuhteet tiestön osalta kesällä vs. talvella, kuivalla vs. märällä/lumisella kelillä, jne. taas luovat oman mausteensa mahdollisiin onnettomuuksiin varautumisen, riskinoton yksilöllisen mielekkyyden/ yhteisöllisen kannattavuuden osalta.

Optimeilla nopeusrajoituksilla pyritään vähentämään liikenneonnettomuuksien määrää ja onnettomuusriskiä, lievennetään onnettomuuksien seuraamuksia, parannetaan riskialttiiden tiekäyttäjäryhmien turvallisuutta sekä vähennetään liikenteen ympäristöhaittoja, kuten melua ja päästöjä. Nopeusrajoitusjärjestelmän avulla luodaan tarkoituksenmukaiset nopeusrajoitukset erilaisiin liikenneympäristöihin. Sopiva nopeustaso määräytyy väylän turvallisuusrakenteesta (vrt. moottori-/moottoriliikennetiet, etc.), sen suhteesta maan ja liikenneväylästön käyttöön ja väylän liikenteellisestä tehtävästä.

Hiukan tarkemmin:  tieliikennelain keskeisimmästä valvomattomasta turvallisuussäännöksestä 23§ Tilannenopeus:  ”Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa…” – käytännössä:  lähes kaikissa...

Koska lähes kaikki – pääasiassa - onnettomuudet aiheutuvat väärästä tilannenopeudesta, järjestämällä eri toimenpitein tilannenopeudet mahdollisimman turvallisiksi, vähentäisimme onnettomuudet minimiin ja saisimme siten aikaan mahdollisimman turvallisen liikenteen.

Optimi turvallinen tilannenopeus vaihtelee suuresti olosuhteista riippuen, vaihdellen jollakin tieosuudella laajallakin skaalalla, vaikkapa 0-200 km/h eritoten nykyisellä ajokalustolla, varsinkin isoilla ’turvatestiautoilla’, hyväkuntoisilla tieosuuksilla. Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa vain vähän se, jos jokin viranomainen asettaa tällaiselle tieosuudelle esim. ”100- lätkän” ja vaihtaa sen vain kalenterin mukaan ”80 – tauluksi”.

Toinen viranomainen sitten asentaa kameravalvonnan seuraamaan nopeusrajoituksen noudattamista nollatoleranssilla. Ja kun kyseisen toimenpiteen vaikutus liikenneturvallisuuteen on jokseenkin plus miinus nolla, kolmas viranomainen keksii korottaa roimasti korotetut sakot noille jo entuudestaankin eksponentiaalisille ”tehosteille”. - Tuloksena vain valtion kassavajeen täydennys – liikennekasvatuksen ja –”kulttuurin” aggressioiden ja monikertaisesti liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäämisen kustannuksella!...

Onnettomuudet sattuvat pääasiassa juuri niille kuljettajalle, jotka sovittavat ajonopeutensa maksimiin vieläpä moisesti tehostetun valvonnan mukaisesti huomioimatta olosuhteita, joita ei ole kunnolla valvottu, eikä riittävästi huomioida.

Tämä autoilijan lisärahastukseen, ei liikenneturvallisuuteen, perustuvalla ’liikennevalvonnalla’ on edesautettu satoja tuhansia kolareita ja kymmeniätuhansia kuolonuhreja sekä vammautumisia jo ainakin nelisenkymmentä vuotta (vrt.  Pauli Leppä-aho: Liikenneturvallisuus rahastus on kallista kansantaloudelle: http://leppis1949.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162508-liikenneturvallisuus-rahastus-on-kallista-kansantaloudelle )

Kokonaissaldo tällä liikenteen pelkällä holhoavalla, epäkohteliaalla, kannustamattomalla keppimentaliteetilla inhimillisen masennuksen ja lamaantumisen lisäksi on erittäin vahingollinen, jokseenkin vastuuttoman turmiollinen. - Milloin oikea fixaus liikenteeseemme saadaan aikaan -  esimerkiksi laiskat ”linnunpöntöt” ainakin ”hautuumailla” ja vapailla, suorilla alamäillä katoavat ja vaihtuvat kunnolliseen liikennevalvontaan nimenomaan tunnetuilla vaarapaikoilla (onnettomuudet, ”suojatiet”, jne.) – ennenkuin liikenneanarkia vielä valtaa  muutoin rauhallisetkin tieosuudet?

Talousvajeemme paikkausta ei edistä myöskään selvästi kalleimman kumipyöräisen kuljetustavan tukipolitiikka. Tiekuljetus lienee vielä tänäänkin sata kertaa kalliimpaa kuin vesikuljetus ja kymmenen kertaa kalliimpaa kuin rautatiekuljetus. Raskaat tiekuljetukset ruuhkauttavat ja kuluttavat tiet, sekä aiheuttavat suuren osan vakavista onnettomuuksista.

Muistissamme on Konginkankaan vakava onnettomuus, jolloin rekka kuljetti paperirullia liukkaalla tiellä satamakaupungista toiseen, joiden välillä on vielä rautatie! – Missä viipyy esim. kiireesti kunnostettava poikittainen rautatieosuus Parkano – Pori – välillä?

Nykyiset yleiset kattonopeudet (80 -120 km/h) on vihdoinkin ensinnäkin tarkistettava kertaluokkaansa ylöspäin ja sittenkin liikennepoliisien riittävällä valvonnalla ja ohjauksella ’pyöristettävä’ olosuhteiden mukaisesti +/- 20 km/h; ts. ko. taulun mukaisen nopeuden voisi hyvissä olosuhteissa ylittää 20 km/h,  mutta pitäisi ehdottomasti huonoissa liikenneoloissa vastaavasti alittaa ainakin saman verran alaspäin.

Tämä edellyttää tietenkin aluksi monivuotista ajoneuvojen kuljettajien koulimista nykyistä huomattavasti parempaan liikennekulttuuriin, jolloin poliisien vähäiset resurssit voitaisiin sitten myöhemmin paremmin keskittää muun turvallisuutemme huomattavasti tehostetumman kehittämisen taholle. - Vaikkapa kannustettuna valvovien poliisien tilipussien kartuttamisella kuljettajien käyttämien liikenneriskien vähentämisen tilastoinneilla ja siten tuloksellisten poliisien ilmitulostamisilla pelkkien hyvin negatiivisten rahastusten, keppisanktioiden, niiden määräkasvun tilastointien sijaan.

Lainaus tyypillisestä holhousmentaliteetista ”Tutkimus liikenneonnettomuuksista vuonna 1999” : ”Huomattavaa on, että liikenneturvallisuussuunnitelman vision mukaan Merkittävin onnettomuuksien syntymiseen ja erityisesti vakavuuteen vaikuttava tekijä on liikkumisnopeus, jonka tulisikin olla perustana uusille turvallisuusratkaisuille. Vaihtoehtoina ovat estää eri kokoisten ja massaltaan erilaisten tienkäyttäjien törmääminen toisiinsa tai saada nopeudet niin alhaisiksi, etteivät mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden seuraukset voi olla vakavia. 

Tälle ei ole löydettävissä minkäänlaisia tilastollisia perusteluja. Siten mielestäni tällainen kehitystä ohjaava visio on tarpeeton ja suorastaan vaarallinen. Se rajaa tarkastelun ulkopuolelle liikenneturvallisuutta suunniteltaessa paljon oleellisemmat tekijät kuin nopeuden.”

Todellisia ”kaahareita” ei pysäytetä eikä vähennetä pelkillä kattonopeuksilla eikä perusteettomilla ”linnunpöntöillä” – aivan päinvastoin.

Pauli Leppä-aho: Liikenneturvallisuus rahastus on kallista kansantaloudelle:

http://leppis1949.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162508-liikenneturvallisuus-rahastus-on-kallista-kansantaloudelle   )

Ylinopeus on kenties hyväksytyin rikos:

http://suvikarhu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198106-ylinopeus-on-kenties-hyvaksytyin-rikos

Tilastoja:

http://penttimurole.blogspot.fi/2013/08/130-kmh-matakuun-juttu.html

Tutkimus liikenneonnettomuuksista vuonna 1999 :

http://www.bajahill.net/2001/05/tutkimus-liikenneonnettomuuksista_20.html

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Todellista ja näennäistä liikenneturvallisuutta :

http://petterijarvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/11...

25. 1. Kirjeeni päättäjille (K-18) :

http://liikennebyveijotheveio.blogspot.fi/2014/06/...

"TM 36, jokainen ymmärtää, että pienikin nopeuden lisäys vaikuttaa aina onnettomuuden vakavuuteen. Tästä ei ole kuitenkaan kyse. Kyse on nyt siitä, ovatko lievät ylinopeudet merkittävä tekijä vakavissa onnettomuuksissa. Oleellista on etenkin se, voidaanko ylinopeusvalvontaa merkittävästi lisäämällä (joka siis nykyään tarkoittaa kameravalvonnan lisäämist&#228 vaikuttaa enää oleellisesti kuolonkolareiden määrään Suomessa. Liikenneturvallisuuskeskuksen yksi johtavista tutkijoista on todennut, että ei voida. Täysin saman johtopäätöksen voi tehdä jokainen, joka seuraa kuolonkolaritilastoja. Suurin osa kuolonkolareista johtuu aivan jostain muista syistä, kuin lievistä ylinopeuksista. Tämä tutkija selosti asiaa jossain tämän vuotisessa Moottori-lehdessä ja kyseisestä tutkimuksesta täälläkin joskus kovasti keskusteltiin. Ulkoa en tutkijan nimeä muista mutta artikkel löytynee helposti.

Olen itse jo pitkään todennut ne syyt, jotka kuolonkolareja aiheuttavat. Samat syyt listasimme täällä esimerkiksi Opelixin kanssa ja jotkut tämän kiistivät. Keskustelupalstan äläkkä oli melkoinen, kun kyseinen tutkija teki täysin saman listan Moottori-lehdessä.

Valtaosa kuolonkolareista johtuu muutamista syistä. Lista on tässä:

1. rattijuopot

2. täysin järjettömästi kaahaavat kuskit (usein myös känniss&#228

3. vanhukset, jotka ajavat onnettomuuden sairaskohtauksen tai heikentyneen ajokyvyn vuoksi

4. itsemurhat

Jos nämä vähennetään kuolonkolareista, niin paljoa onnettomuuksia ei jäisi enää jäljelle. On täysin järjenvastaista lisätä kameravalvontaa, kun näille todellisille ongelmille ei tehdä oikein mitään. Kaiken huippuhan on se, että kun kameravalvontaa lisätään, niin oikeiden poliisien määrää vähennetään liikenteessä. Oikea syy kameravalvonnan lisäämiselle on tietenkin se, että tämä on ainoa valvontamuoto, joka ei aiheuta kustannuksia. Huomionarvoista on myös se, että ainoa onnettomuustyyppi joka on kasvamassa, on vanhuksien aiheuttamat onnettomuudet. Silti tälle kasvavalle ja tulevaisuudessa kaikkein suurimmalle ongelmalle ei olla tehty oikeastaan mitään.

Ihan arkijärjelläkin voi päätellä, että ne loput onnettomuudet sattuvat pääosin edelleen aivan muista syistä kuin lievästä ylinopeudesta. Liikennekäyttäytyminen on usein aivan ala-arvoista ja tässä sopassa lievä ylinopeus on lähes merkityksetöntä. Paljon tärkeämpää, kuin lievien ylinopeuksien kyttääminen kameroilla olisi, että oikeat poliisit vahtisivat suojatiesääntöjä, punaisia päin ajavia, perässä roikkuvia ja niin edelleen. Nämä tilanteet aiheuttavat paljon enemmän vaaraa, kuin lievä ylinopeus.

Jos nyt joku älypää tuo tänne tilaston, että lievä ylinopeus on mukana esim. 40 % onnettomuuksista, niin tämähän ei vielä todista ylinopeuden vaarallisuudesta mitään. Täytyy meinaan myös muistaa, että lievää ylinopeutta ajaa varmasti vähintään 40 % kaikista kuljettajista lähes jatkuvasti.

Viitaten TM36 kirjoitukseen, niin yhtä asiaa olen usein pohtinut, mutta en ehkä ole muistanut siitä tänne kirjoittaa. On käsittämätöntä, että ylinopus mitataan vain absoluuttisena rikkeenä. Kuten TM36 kirjoitti, on aivan eri asia ajaa 50 km/h alueella 60 km/h, kuin 120 km/h alueella 130 km/h. En ymmärrä, miksi ylinopeutta ei suhteuteta olemassa olevaan rajoitukseen, vaan 21 km/h ylinopeus on yhtä suuri rike, ajoi sen 30 km/h alueella, tai moottoritiellä. Tässähän ei ole mitään järkeä! On turvallisempaa ajaa tyhjällä moottoritiellä 200 km/h, kuin koulun vieressä kolmenkympin alueella 51 km/h."

http://tekniikanmaailma.fi/keskustelu/aihe/t6872/

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Nykyaikaisilla autoilla voi turvallisesti ajaa myös erittäin suurilla nopeuksilla. Toisaalta vakavissa onnettomuuksissa osasyinä ovat usein kuljettajan vähäinen ajokokemus ja/tai epäkuntoinen ajoneuvo. Myös ajoradan kunto voi vaikuttaa onnettomuuden syntymiseen. Tiestön rappeutuminen on jo niin pitkällä, ettei sitä voi jättää huomioimatta.

Kevyen liikenteen ja autojen välisissä onnettomuuksissa tulee huomioida myös pyörällä tai jalan liikkuvien oma piittaamattomuus liikenne-turvallisuutta kohtaan.

Näiden lisäksi tulevat sitten kohdat 1-4.

Suomessa on keksitty vielä muun lisäksi se, että 50km/h tai enemmän ylitys vallitsevaan nopeusrajoitukseen johtaa aina rikosilmoitukseen ja sitä kautta oikeudenkäyntiin. Oikeuden istunnossa lopputulos on sama, kuin millä poliisi ratkaisee alle 50km/h ylitystapaukset, eli sakolla ja ajokiellolla. Kustannukset sen sijaan moninkertaistuvat. Ne bis in idem toteutuu siitä, että tuomittu sakkojen lisäksi maksaa myös oikeudenkäynti-kustannukset.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Poliisi voi määrätä liikenteen vaarantamistapauksissa enintään 6 kk ajokieltoa. Törkeät vaarantamiset on käsiteltävä käräjäoikeudessa, joka voi määrätä enintään 5 v ajokieltoa. Lisäksi eriasteiset vapausrangaistukset voi langettaa vain käräjäoikeus.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Olipa siinä sillisalaattia. Eurooppa on täynnä automaattista liikennevalvontaa ja sitä tarvitaan juuri siksi, että todennäköisesti sinäkin olet vain keskitason harrastelija-autoilija, joilla ajamiseen vaikuttaa liikaa olettamukset eikä syvällinen tiedon, taidon, kyvyn soveltaa ja tahtotilan yhteisvaikutus niin, että ajaminen toteutuisi riittävällä turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden tasolla.
PS. Tuo masennuksen ja lamaantumisen yhdistäminen automaattiseen liikennevalvontaan oli kyllä vertaansa vailla oleva veto.
Vielä: Väität raskaan liikenteen aiheuttavan suuren osan vakavista vahingoista. Harhakuvitelmien levittäminen näihin vakaviin vahinkoihin liittyen vaikuttaa vähintäänkin harkitsemattomalta.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ilkka Nielsen,

juu, liikenne onkin melkoista sillisalaattia, joskus etten sanoisi kaaostakin - juuri johtuen moninaisista tientukoista, joihin sinäkin autoilijana ilmeisesti kuulut - nimenomaan älähdyksistäsi johtuen...

Kun kritisoit jotakin liikennöinnin rakenteellista väkivaltaa - vrt. yksilöllinen vs. joukkoliikenne - kyseiset tahot kuskeineen päivineen ärähtävät heti "lillukanvarsittain" vain ad hominemiin sortuen - tarttumatta lainkaan itse asiaan. Ei ihme, etteivät asiat meillä korjaannu - metsää ei hevin nähdä moisilta tientukeilta – ”äl yli päästä…”…

"Tietukkihenkiset" pyrkivät mestaroimaan tieliikennettä kaikkialla kaikin tavoin luullen siten pääsevän 'kerralla' monista tieliikenteen ongelmista - synnyttäen niitä piilevinäkin vain moninkerroin lisää potentiaalisinakin, valitettavasti.

Jos olisit lukenut tekstejäni - osviittoja monilta ao. linkeiltä - olisit huomannut, etten kritisoinut esimerkiksi rekan kuljettajia sinänsä enkä yleisesti - he ovat yleisesti ammattimiehiä ja -naisia ja kalustokin paranee vuosi vuodelta – raskaan kuljetuksen onnettomuudet ovatkin vähentyneet, jne. - Ja pyrkivät yhteistyöhön muiden liikenneosapuolten kesken esimerkillisesti auttaen, liikennettä helpottaen, ei hankaloittaen eikä vaarantaen, nimim. kokemusta on. -

Lue vielä - vähän tarkemmin, kyllä se siitä...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Hannu Meijer

Suomessa nopeuden kyttääminen on mennyt liiallisuuksiin, kameratolppia on rakennettu muutaman sadan metrin välein teille jossa ei ole mitää vaaraa pienestä ylinopeudesta. Saksassa nopeusvalvontakameroita ei ole lainkaan, siellä ajetaan liikenne tilanteen mukaan ja huonossa kelissä paljon hitaammin kuin suomessa jossa pidetään aina vähintään rajoitusnopeus kelistä riippumatta.
Saksassa sakotus alkaa vasta yli 30km/t ylinopeudesta joten nopeusmittarin tuijottamisen siaan voi seurata liinennettä ympärillään.
Jos autoilija ajaa kuolonkolarin taajama alueella jossa on 30km/t rajoitus kuljettaja itse kuolee, tähän ei auta nopeusrajoituksen pienentäminen koska sitä ei kuitenkaa noudateta. Kameratolppakaan ei olisi pelastanut täälä asenteella ajavaa kuljettajaa."

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/autot/puo...

Toimituksen poiminnat