Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Polkuja 100 % uusiutuvaan energiaan

Energia-alalla on vuoden 2000 jälkeen syntynyt uusi tilanne – on kehkeytynyt meillekin ns. energiaväänne  – Saksassa jo energiakäänne.

Tutkijoilla, virkamiehillä, yritysten teknologia- osastoilla ja päättäjillä – kaikilla - on yhteinen ongelma: teknologian kehityksen ymmärtäminen ja siitä seuraava jatkuva – ja peräti kiihtyvä – tilannekuvan muutos energiasektorilla.

Ensimmäinen käänne on teknologian kehitys. Tiedämme jo, että maailman parhaissa olosuhteissa aurinkosähköä voi tuottaa noin 20 €/MWh ja Suomessa hyvissä olosuhteissa tuulivoiman tuotanto maksaa alle 40 €/MWh.

Varsinkin mainitun aurinkosähköfaktan esittämien julkisesti vielä vuonna 2010 olisi ollut lähinnä silkkaa utopistista haavetta.

Päivä, jolloin robotit alkoivat laajamittaisesti sarjatuottaa voimalaitoksia, pääraaka-aineenaan hiekka, on siis jo nähty.

Raakaöljyn korvaaminen hiilidioksidista valmistetuilla polttoaineilla, eli ns. sähköpolttoaineilla, on sekin jo mahdollista. Vielä kaksi vuotta sitten tätä pidettiin utopistisena.

VTT ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat investoineet noin miljoona euroa pilot -yksikköön, joka tulee tuottamaan näitä polttoaineita ilmakehästä erotetusta hiilidioksidista ja vedestä jo keväällä 2017.

VTT:n laboratoriossa Biologinkujalla, tuotetaan juuri ravinnoksi kelpaavaa yksisoluproteiinia ja rasvoja, eli suomeksi sanottuna ruokaa, antamalla mikrobeille raaka-aineeksi sähköä. Tämä irrottaa ruoanvalmistuksen maaperästä ja nollaa päästöt.

Pariisin autonäyttelyn 29.:s syyskuuta pidetyn lehdistöpäivän jälkeen on itsestään selvää, että ennen nyt valmisteilla olevan energia- ja ilmastostrategian tarkastelujakson päättymistä vuonna 2030, itseajavat autot ovat olleet arkipäivää jo puolen vuosikymmentä.

Jokin kuukausi sitten saimme lukea Der Spiegel:in uutisen siitä, että Saksan osavaltioiden liittoneuvosto esittää uusien polttomoottoriautojen kieltämistä vuodesta 2030 eteenpäin. Tämän kaiken mahdollistaa poikkitieteellinen teknologian kehitys, digitalisaatio, sensorointi ja asioiden internet.

Eikä vähiten sähköakkujen kehitys, joka viruksen lailla muuntaa itseään ympäröiviä asioita: ensin sen miten käsitimme puhelimen, nyt liikenteen ja liikkumisen – seuraavaksi vuorossa lienevät rakennukset ja energiajärjestelmä.

Mitä todennäköisintä: tämä teknologinen kehitys ei hidastu, ei pysähdy – päinvastoin: se kiihtyy. Energiatulevaisuutemme on uskomaton. Eikä paluuta vanhaan ole.

Miten käsitämme energiamarkkinat?

Tämä kehityskäänne muuttaa myös sen miten käsitämme energiamarkkinat. Päästöttömän energiajärjestelmän rakentaminen johtaa sähköistymiseen. Sähkön voidaan ajatella ottavan primäärienergian roolin.

Sähkömarkkinoista tulee siis kaiken energian markkinat. Tämä on selvää, eihän fossiilisten polttoaineiden markkinoita yksinkertaisesti voi olla olemassa kuluvan vuosisadan loppupuolella.

Uusiutuva energiajärjestelmä edellyttää järjestelmän kokonaishallintaa, jossa on huomattavan paljon enemmän toiminnallisia yksiköitä kuin energiajärjestelmässä on nyt.

Pienvoimalat, lämpöpumput, autot, energiavarastot, kylmälaitteet, valaistus ja erilaiset koneet ja laitteet tulevat osaksi asioiden internetiä. Halusimme sitä energia-alalla tai emme.

Tämä energian internet mahdollistaa aivan uudenlaista markkinadynamiikkaa nykyiseen verrattuna. Se mahdollistaa energiajärjestelmän siirtymisen kohti markkinataloutta, joka itsestään purkaa valtaa ja luonnollisia monopoleja.

Myös kantaverkkoyhtiömme Fingrid on tuonut esille ajatuksen reaaliaikaisesta energiamarkkinasta. Insinöörillehän se tarkoittaa itse asiassa tehomarkkinaa.

Kun katsomme taaksepäin, huomaamme, että valtio- ja kunnat ovat pääosin investoineet nykyisen sähköntuotantokapasiteetin. Tavalla tai toisella.

Tuulivoima ei siis ole ollut tässä katsannossa poikkeus.

On epärealistista ajatella, että niin kauan kuin valtio- ja kuntatoimijoiden investoima tuotantokapasiteetti on merkittävä osa pohjoismaista sähkömarkkinaa, se voitaisiin aidosti tervehdyttää toteuttamaan ne investoinnit ja teknologiamurros, jotka Pariisin sopimus edellyttää.

Johtavan tutkijan Pasi Vainikan vetämässä Neo-Carbon Energy- tutkimushankkeessa on mallinnettu 100%:sti uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiajärjestelmää. Tulokset indikoivat, että Suomessa tarvittava tuulivoiman tuotantokapasiteetti olisi tuossa tilanteessa reilut 20.000 megawattia (20 GW).

Käytännössä vain muutamassa vuodessa syöttötariffin valjastama markkinatalous tuotti tuulivoimaprojekteja lähes 15.000 megawatin edestä.

Yht’äkkiä uusiutuva järjestelmä ei olekaan niin kaukainen ajatus.

Kun jatkossa tuosta projektipinkasta tehdään uus-investointeja, onhan niistä merkittävä osa halvinta uutta kapasiteettia, niin nykyinen ’energy only’ -markkina lienee rakenteellisesti pysyvissä vaikeuksissa – varsinkin jos sen pitää rahoittaa uusinvestoinnit.

Tämä ongelma on yhteinen tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoimalle, joiden kaikkien muuttuvat kulut ovat pienet.

Energiaturvallisuus ja -varmuus

Teknisesti ottaen tiedämme miten 100%:sti uusiutuva energiajärjestelmä voidaan toteuttaa. Eikä sen toteuttamiseen tarvittavien teknologioiden hinnat ole kovasti nousussa, pikemminkin päinvastoin.

Tällaista uusiutuvaa energiajärjestelmää on vaikea tuhota fyysisesti. Jokaisen aurinkovoimalan ja sähköauton tuhoamiseksi ei yksinkertaisesti ole riittävästi ’kohteliaita vihreitä miehiä’.

Mutta: yhdellä viruksella järjestelmä voidaan lamaannuttaa. Energiaturvallisuus on siis enenevässä määrin kyberturvallisuutta.

Laajamittainen uusiutuvan energian käyttöönotto todennäköisesti lisää valtioiden ja alueiden energiaomavaraisuutta ja vähentää tuottaja- ja kuluttaja -alueiden riippuvuutta toisistaan.

Pohdinnassa on voiko Pariisin ilmastosopimuksen tehokas toteuttaminen aikaansaada nykyisin fossiilisten energialähteiden tuotantotuloista riippuvaiset maat reagoimaan siihen voimakkaasti ja aggressiivisesti.

Tällainen energia - epäsymmetrioiden purkaantuminen ja fossiilisten resurssien ’end-game’ ei liene kaunista katsottavaa.

Edellä on johtava tutkija Pasi Vainikka esitelmässään ”What if..? Polkuja 100 % uusiutuvaan energiaan –työpajassa” Design Factory, The Stage –Salissa, Espoossa kuvannut uusiutuvan energiajärjestelmän riskejä ja mahdollisuuksia, joista yksikään ei liittynyt siihen, että se olisi mahdotonta toteuttaa [tiivistelmä IOH].

Vainikka toivookin ytimekkään esityksensä lopuksi,  että kulkiessamme kohti päästötöntä energiajärjestelmää jokainen ongelmaksi koettu tilanne koetaan ennemminkin uutena mahdollisuutena.

http://www.neocarbonenergy.fi/wp-content/uploads/2015/03/Speech_Vainikka.pdf

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (115 kommenttia)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

"Suomessa hyvissä olosuhteissa tuulivoiman tuotanto maksaa alle 40 €/MWh."

Mistähän hatusta Ilkka näitä vetelee?
STY:n teettämän selvityksen mukaan tuulivoiman tuotantohinta on 65 euroa / MWh vuonna 2020, 60 eur vuonna 2030 ja se pääsisi 55 euroon vuonna 2050.

s.23:
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/filebank/909-Final_Energiamarkkinaskenaariot_vuosille_2020-2050_(loppuraportti_20161014).pdf

Nyt hinta on 70 euroa, ja näitä tuetaan vuoteen 2030 asti.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Janne,

http://www.neocarbonenergy.fi/wp-content/uploads/2...

Tuulisähkön tuotantokustannus 15 - 30 €/MWh Suomessa? :

http://pitkaranta.blogspot.fi/2015/09/tuulisahkon-...

Energiavaihtoehtoja hybridivoimalaan alustavaa tarkastelua :

http://www.greenpolis.fi/wp-content/uploads/L%C3%A...

Kiitos mm. tuulivoiman, joulupäivänä pörssisähkön keskihinta oli alle 9 euroa megawattitunnilta, al1947 :

http://aamulehdenblogit.ning.com/m/blogpost?id=211...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Neo-Carbon Energy: Aurinko- ja tuulivoimalla kohti uutta energiatulevaisuutta (NEO-FORE) :

”Neo-Carbon Energy” -projektissa tarkastellaan tuuli- ja aurinkoenergiaan perustuvaa energiatulevaisuutta sekä ennakoidaan siihen liittyvää yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta Suomessa ja globaalilla tasolla. Projekti on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n yhteishanke." :

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankke...

Älykäs sähköverkko on energian internet - Kohti uusiutuvaa tuotantoa, luotettavaa jakelua ja energiatehokasta käyttöä, ABB :

http://www02.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/6c7d76b1276269fac1257877002a465e/$file/ABB_smartgrid_final.pdf

100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä
Kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan liittyvä tarkastelu, 24.11.2016 :

http://tem.fi/documents/1410877/2148188/100+prosen...

Suomen tavoitteeksi 100% uusiutuvaa energiaa! :

https://ilmansuojeluyhdistys.files.wordpress.com/2...

ENERGIAREMONTTI- kohti 100 % uusiutuvaa kuntaa :

http://energiaremontti2015.fi/kohti-100-uusiutuvaa...

Energiaraportti - 100% uusiutuvaa energiaa vuonna 2050 :

https://wwf.fi/mediabank/981.pdf

Puhtaan energian aika :

http://www.lottaalhonnoro.fi/?tag=uusiutuva-energia

Milloin Suomi ohittaa Kreikan ja Romanian uusiutuvan energian sijoituskohteena?:

http://www.lahienergia.org/milloin-suomi-ohittaa-k...

Vuosi 2016 aloittaa tämän sukupolven suurimman energiamurroksen :

http://www.lahienergia.org/4375-2/

Kestävä teknologia - VAISALA :

http://www.vaisala.fi/fi/sustainability/society/ke...

S-ryhmän 100 tekoa vievät kohti parempaa Suomea :

https://www.s-kanava.fi/web/keula/uutinen/s-ryhman...

Energian tulevaisuuteen vaikuttavat päätökset tehdään nyt :

http://www.energiatalous.fi/?p=560

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Kai Lähteenmäki
18.3.2013 18:56

Ydinvoima on vakaa halvan ja päästöttömän sähkön tekijä- ilman mrd tukia.

Myös silloin kun ei tuulee tai aurinko paista 24/7.

Tai kun aurinko pimenee vuosiksi jonkun ison tulivuoripurkauksen, meteoriitti- impaktin,.. takia?

Mites sitten suu pannaan kun heinäkuussa on lumipeite?

Googlaa supervolcano Krakatau, Toba, Santorini Campi Flegrei

Ranskalaiset rakensi jo 70-80-luvuilla lähes sata turvallisesti ja halvalla toiminutta ydinvoimalaa.

Osoitus laadusta ja osaamisesta mielestäni? Rakennusaikakin pysyi kohtuullisena, 3-4 vuotta.

Miksi nyt taas rakennusajat venyvät meilläkin kohtuuttomasti- vaikka Aasiassa Kiinassa ja E-Koreassa iso voimala valmistuu 4-5 vuodessa? Olisko syytä osoittaa syyttävän sormella peiliin?

Ranska onkin mallimaa ilmastopolitiikassa, tekevät 80-90% sähköstään päästöttömästi ja halvalla. Myyvät esim. Saksaan monella miljardilla päästötöntä sähköä vuosittain.

Saksa ( ja USA, Tanska, Espanja,..) taas on ilmastoasioissa roistovaltio- tekee edelleen ja lisääntyvästi 80-90% sähköstään (rusko)hiilellä? Todella härskiä ympäristöpolitiikkaa.mielestäni- työllistää paljon Saksan hiilikaivoksissa, saavat halpaa hiilisähköä kun ei tarvi maksaa vakavistakaan (ilmasto, terveys) ulkoishaitoista,..

Ja arvaatko kuka hyötyy kun ydinvoimaa jarrutellaan?
Noh- tietäähän sen, BigOil, saudit, aussien, Saksan, ja USAn hiili-, kaasubusiness jauhaa mrd -voittojaan taas vuosikymmeniä...
Niiden kannattaa satsata tuohon ”social engineeringiin” - ja ne osaa sen tunnetusti.

Yritysjohtajien kannalta ihan ymmärrettävää- mutta ilmaston ja terveyden kannalta katastrofi.

Mennäänkö meilläkin samaan ansaan kuin USAssa 30 v sitten? Poliittiset painostusryhmät työntää keppejä puskasta pyörän rattaisiin. Vaaditaan ylettömän kalliita ja moninkertaisia teknisiä turvallisuussysteemejä – joiden hyöty lienee miinuksen puolella tuon monimutkaistuvan systeemin takia.

Ja samalla kun ydinvoimaloilta vaaditaan isoja investointeja turvallisuuteen (josta hyöty minimaallinen), niin fossiilivoimalat saa päästää lähes vapaasti edelleen CO2-, pienhiukkas-, raskasmetallipäästönsä ilmakehään ja meidän keuhkoihimme – tuhoisin seurauksin ilmastolle ja terveydelle.

USAssa onnistuivat fossiililobbarit hämärien "kansanliike"- apureineen pysäyttämään ydinvoiman rakentamisen 30 vuodeksi - seurauksena kasvihuonekatastrofin kiihtyminen ja miljoonat kuolemat pienhiukkasten takia!

Olikos se sen väärttiä- kysynpä vaan noilta hämäriltä ”kansanliikkeiltä”? Otatteko nyt vastuuta kasvihuoneilmiön kiihtymisestä ja sadoista miljoonista kuolemista pienhiukkasten takia? Sama koskee Japania joka on lisännyt hurjasti fosiilien polttoa suljettuaan ydinvoimaloitaan ihan turhaan- Fukushimassakaan ei ole yhtäään ihmistä kuollut säteilyyn. Tsunamiin kyllä 20 000.

Mm. Clintonin energia-ministerinä toiminut naisjuristi Hazel O'Leary oli entinen fossiili-lobbari- hänen johdollaan pysäytettiin "turhana" hieno ja superturvallinen IFR (Integrated Fast Reactor) voimalat, juuri kun se olisi ollut valmis sarjavalmistukseen 1994.

IFR olisi sarjavalmistuksessa taannut hyvin halpaa päästötöntä sähköä vaikka huru mykky - tuhansiksi vuosiksi. IFR ja muut nopeaneutroni- laitokset (FNR) näet pystyy käyttämään energiaksi myös nykyisten kevytvesireaktoreiden (LWR) ”jätteet”. Eikä niissä ole missään vaiheessa pommikelpoista materiaalia.

Ilmastouhka olisi nyt oleellisesti pienempi ja miljoonat olisivat säästyneet ennenaikaiselta kuolemalta polttovoimaloiden pienhiukkasten takia.

Hazel tietysti itsekin rikastui ja rahat menee sinänsä arvokkaaseen työhön erään värillisten yliopiston tukemiseen.

Ja Demokraatit saivat kiertoteitse kampanjarahaa...mm Solyndralta.

Googlaa IFR tekniikasta lisää esim: Charles Till: Plentiful energy

Googlaa taustapoliitikasta USAssa:

Tom Blees The Prescription for the Planet

William Tucker Terrestrial Energy"

19 €/MWh onkin yli 40 €/MWh – Olkiluoto epäilyttää Helsingissä: ”Myy sähköä tappiolla” :

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/57744-19-eu-mwh-o...

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Suomi on hankala tapaus 100 % uusiutuvan energian tavoitteen suhteen. On tuo talvikin, ja kylmä, pilvinen ja tyyni jakso talvella vaatii varavoimaa.

Insinöörimäisesti ajateltuna paras ratkaisu olisi kulutuksen vähentäminen. Esim. kun energiankulutus on (ilman teollisuutta) suunnilleen:

(väkiluku * henkilökohtainen kulutus) * paikallisuusaste^0.3,

jossa suluissa oleva termi kuvaa väestön "peruskulutusta" ja toinen termi johtuu massavirtojen logistiikasta, joka ei saa ihan täyttä painoa suhteessa peruskulutukseen. Lasketaanpas nyt kuinka paljon energian kulutusta voisi laskea:

Q_2016 = 1.0 * 1.0 * 1.0^0.3 == 1.00
Q_2136 = 0.5 * 0.2 * 0.5^0.3 == 0.08

Eli jos saisimme väkiluvun takaisin n. 1870 -luvun (150 vuotta sitten) arvoon ja henkilökohtaisen energiankulutuksen viidesosaan, ja ruuantuotannon paikallisemmaksi, pienenisi kansalaisen energiajälki 8 prosenttiin nykyisestä.
Se olisi taso, jonka tyydyttää helposti vesivoimalla ja metsän uudistumisella.

Väestön pienentäminen onnistuu vuoteen 2136 mennessä. Luultavasti nälänhätä ja taudit hoitavat osan, mutta syntyvyys voi joustaa ohjatustikin. Energiankulutusta on helppo vähentää 20 %:iin. Mielekkäät itseriittoiset asumisyhteisöt, teknisen kulttuurin vähittäinen hiipuminen ja yksityisautoilun hylkääminen auttavat.

Ilkka Hyttisen näkökulma on toivottoman tekno-optimistinen. Se perustuu toiveeseen säilyttää kaikki ennallaan. Jos ajettiin autoa ennen, tulevaisuudessa se on sähkölulla. Jos tehtaita oli ennen, niitä on tulevaisuudessakin. Menneisyyden täytekakku on kuorrututettu syömiskelvottomalla älymateriaalilla...

Tässä on vastineeksi korostetun teknopessimistinen näkökulma. Toivon, että todellisuus olisi jotain siltä väliltä, mutta tekno-optimismi on raflaavaa tabulointia, ja se saa minusta liian paljon palstatilaa. Tekniikan ja tieteen vallitseva näkökulma ei suinkaan ole se, että pää tyynyyn vain, kyllä insinöörit klaaraavat homman.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Paavo,

heh, kysehän on juuri päinvastaisuudesta kuin hälyttävän perusteettomasti väität: meillekin tulevassa energiakäänteessä on kaikki entiseen nähden uutta: 100 % uusiutuvaan energiaan...

Mitä se taas käytännössä merkitsee: "ei kaikkia munia samaan koriin"...

Oletpa pahasti tyypillisessä "talvella ei paista eikä kesällä tuule"- loukussa. Varavoimaa on toki tallella ja lisää vain älykkäästi kehitellään - ei ole mikään ongelma...

Sähkön kulutuksen vähentäminen tehokkuuden ym. lisäyksellä (vrt. esim. passiivitalot) kaikessa on edistystä, ok. Pian polttomoottoriautot taas ovat historiaa - el-self-drive- autot kolkuttelevat jo ovella...

Kuten oheisesta H.S:nkin linkistä luet, palstatilaa on pikemminkin saanut uusiutuvien energioiden vastustajat, pelkät tekniikan kehityksen hidastelijat. Jos toteuttaisimme käytännön toimien teknologiat vain laaduttomien - vain hiekkaa rattaisiin - ehdoilla, olisimme edelleenkin varmaankin nuijakaudella...

Jos taas vain insinöörit olisivat klaaranneet homman, Suomenkin talous olisi jo aivan toisella tolalla - siis ilmman johtavia poliittisia heitä. Valitettavasti juuri noita "kaikenmaailman dosentteja" ei ole kuunneltu, mutta pian nämä negatiiviset diletantit joutuvatkin ottamaan vihdoinkin lusikan siloisiin käsiinsä...

Oletat minun tarkastelevan kaikkea vain "yksipiippuisella", luehan lisää niin luulet vähemmän:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/kayt...

Jos väität olevani liian "tekno-optimistinen", niin luehan tarkemmin mistä tämäkin lyhennelmä on lähtöisin - ei suinkaan vain minulta!:

http://www.neocarbonenergy.fi/wp-content/uploads/2...

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankke...

Risto Salonen

Sähkön kulutus oli viime vuonna n 82 teraa, vuonna 1990 (ennen isoa lamaa) 62 ja huippuvuonna 2007 n 90. Ydinvoimalla tuotettiin reilu 20 teraa eli neljännes kulutuksesta. Määrä vastaa lähes kotitalouksien kulutusta. Tellisuuden osuus kulutuksesta on kasvanut metsäteollisuuden supistumisesta huolimatta ja on reilu puolet kulutuksesta.
Sähkön käyttö on tehostunut merkittävästi jokaisella sektorilla vuodesta 1990.
Nykyinen ydinvoima katoaa seuraavan viidentoista vuoden aikana tuotannosta eivätkä uudet rakenteilla olevat pysty korvaamaan poistuvaa tuotantoa.
Millä tuotamme sähköä vuonna 2030, kun kulutus on ehkä 20-30 prosenntia nykyistä suurempi. Ei aurinko eikä tuuli pysty siihen eikä Ruotsin ja Norjan vesivoima ole Suomessa kuin läpikäynnillä. Vai onko Suomi suljettu talvella ja teollisuus ajettu järkevämpiin maihin.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Risto,

#8, #4 - sähkönkulutuksemmehan niin teollisuudessa kuin rakennuksissakin (vrt. passiivirakennukset) pitäisi - tehokkuuden vain lisääntyessä - päinvastoin vähentyä sen 20 - 30 % - jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa palvelutuotanto (ict-) on keskeisin - bulkit vähenevät myös metsäteollisuudessa, ts. jalostusasteen kaikessa tuotannossa on kasvettava laadun kohotuksen, l. työllisyytemme kasvun myötä.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

The first step towards a 100% renewable energy-system for Ireland:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

100% Renewable energy systems, climate mitigation and economic growth :

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

Go 100 % renewable energy :

http://www.go100percent.org/cms/

LOS ANGELES TAKES MAJOR STEP TOWARD 100% CLEAN ENERGY :

http://content.sierraclub.org/press-releases/2016/...

100% Renewable Energy Cities & Regions Network :

http://www.iclei.org/activities/agendas/low-carbon...

Towards 100 € renewable energy in Belgium  

http://www.icedd.be/I7/mediatheque/energie/renouvelable/130419_Backcasting_FinalReport.pdf

Strides towards 100% renewable energy at COP22 :

https://www.hivos.org/news/strides-towards-100-ren...

World's poorest countries to aim for 100% green energy :

http://www.bbc.com/news/science-environment-38028130

HOW TO ACHIEVE 100% RENEWABLE ENERGY :

http://www.medspring.eu/sites/default/files/How-to...

100% Renewable Energy Systems :

http://dconnolly.net/links/100-renewable-energy-sy...


 

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Metsäbiomassan kestävyys – pärjätäänkö olemassa olevilla työkaluilla vai ei?:

http://www.lastuja.fi/metsabiomassan-kestavyys-par...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

New study from the Edinburgh University highlights the emissions reduction capabilities of wind energy:

http://windenergy.einnews.com/article/358312503/1I...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ilkka Herlin: Kaidi on varoittava esimerkki vääränlaisesta biotaloudesta:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/ilkk...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Hurja tutkimustulos: Tuulivoima laskee sähkön hintaa Pohjoismaissa liki 70 % – Voimayhtiöt menettäisivät miljardeja :

http://yle.fi/uutiset/3-8411187

Tuulivoimatuki paisuu jo 211 miljoonaan euroon, biotehtaille luvassa 40 miljoonan investointituki:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/tuul...

Kuitenkin siis:

”Tuulivoimatuet antavat veronmaksajille monin verroin enemmän kuin maksavat” :

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/tuulivoimatuet-ant...

VÄITE: TUULIVOIMA LASKEE SÄHKÖN MARKKINAHINTAA ENEMMÄN MITÄ SYÖTTÖTARIFFEIHIN ON KÄYTETTY:

http://faktabaari.fi/fakta/maksaako-tuulivoiman-sy...

Siinä uusituvien energioiden, tuulivoiman vastustajat, ovat siis kuitenkin oikeassa että:

Vihreiden Niinistö tuulivoimatuesta: Liian antelias, se laskettiin väärin :

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/vihrei...

Hallitukselle tulee kiire tuulivoimatuen säästöissä:

http://www.hs.fi/talous/art-2000002829873.html

Hallitus valmistelee uutta tuulivoiman syöttötariffia:

http://tvky.blogspot.fi/2016/11/hallitus-valmistel...

Kaikenkaikkiaan kuitenkin:

Mikä energia saa tukiaisia? :

https://www.vihreat.fi/blogit/satu-hassi/2015/04/m...

Kuitenkin: Keskustalla - koko hallituksella - on vielä paljon kehitettävää energiasektorilla:

Polkuja 100 % uusiutuvaan energiaan :

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2273...

Hallituksen biopolitiikka jyrää tutkimukset :

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2254...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jenkkitutkimus väittää: uusiutuva energia 99,9 prosentin varmuudella on mahdollista:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/20...

Study Suggests 99.9 Percent Renewables Is Feasible and Cost-Effective:

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewab...

"Uusiutuva energia on mahdollista 99,9 prosentin varmuudella" ja paljon muita hyviä energia- & ympäristöuutisia:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/jo...

Tuulivoimalat ovat olleet hyvin tuottoisia joulun aikaankin ja sähkön hinta on ollut alhainen:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tu...

Sunnuntaivieras: Pieni ja suuri energia:

http://www.aamulehti.fi/kotimaa/sunnuntaivieras-pi...

Can Smarter Solar Inverters Save the Grid? :

http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/can-sma...

Quantum-Dot Coating Could Pull Solar Energy From Your Windows:

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewab...

Germany's Aggressive Switch to Renewables Will Save €149 Billion :

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewab...

Can Synthetic Inertia from Wind Power Stabilize Grids?:

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewab...

Crichton F. Petrie KJ. Health complains and wind turbines. The efficacy of explaining the nocebo response to reduce symptom reducing. Environ.Res 2015:140:449-455

Rubin GJ, Burns M, Wessely S. Possible psychological mecanisms for “wind turbine syndrome”. On the windmills on your minds. Noise & Health. 2016:16:116-122

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Clean Energy Will Thrive In 2017 Because It's Cheap And Companies Want To Buy It:

http://www.forbes.com/sites/mikescott/2017/01/19/c...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Gore's new movie highlights alternative energy in deep-red Texas. Will it win over skeptics? :

"'An Inconvenient Sequel' takes viewers to Georgetown, Texas, which will soon draw all of its electricity from wind and solar. Could stories like this one point toward a possible shift in conservatives' energy policy?" :

http://www.csmonitor.com/Environment/2017/0120/Gor...

Lead Letter: Trump must embrace clean energy to keep America strong :

http://jacksonville.com/opinion/2017-01-20/lead-le...

In Vermont, solar, batteries key energy revolution :

http://www.pennenergy.com/articles/pennenergy/2016...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Reasons to be cheerful: a full switch to low-carbon energy is in sight:

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/1...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Energiakäänne - Saksan ja Suomen energiapoliittiset valinnat :

https://www.visili.fi/sites/visili.fi/files/files/...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Professori: Aurinko ja tuuli ohittavat hiilen, maakaasun ja ydinvoiman 20 vuodessa:

http://yle.fi/uutiset/3-8692532

Professorien energiapoliittinen kannanotto:

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...

Uusiutuva energia tuotantoennätykseen:

http://www.energiavirasto.fi/-/uusiutuva-energia-t...

Tuulivoimavuosi 2016 toi Suomeen lähes miljardin investoinnit:

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/aja...

Energiaprofessori: Suomi luottaa kahteen isoon riskiin – hallitus hukkaa ”kymmenet tuhannet työpaikat”:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/212668-energiapro...

Professorit: Jättibisnes syntyi jo – Suomi täysin pihalla:

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/82052-professorit...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Talouselämän juttu "Nyt se on taas todistettu: Saksan malli kohti päästötöntä yhteiskuntaa on susi" on harhaanjohtavana itse täysi susi:

"CO-2 päästöt Saksassa ovat 90-luvusta lähtien laskennut merkittävästi. Sitä voi helposti tarkistaa tässä:

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/...

Mielenkiintoista, että Saksan mediassa uutisoitaan ihan eri tuloksista. CO-2 päästöt sähkön tuotannossa Euroopassa ovat laskenut 2016:

Stromerzeugung in Europa wird klimafreundlicher:

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/...

Lasku johtuu uusiutuvasta energiasta ja myös siitä, että poltettiin vähemmän hiiltä ja sen sijaan kaasua. Ilman tuuli- ja aurinkovoimaa tilanne olisi pahempi, ihmeellistä, että Talouselämän toimittajat eivät sitä tuonut esiin tässä artikkelissa. Ehkä se ei sopi heidän agendaan?

Kuitenkin poltetaan Euroopassa vielä liikaa hiiltä, se johtuu myös siitä, että siinä on varsinkin Saksassa ja Puolassa paljon työpaikkoja kiinni. Poliittisesti se on siis aika arka aihe."

http://www.talouselama.fi/uutiset/nyt-se-on-taas-t...

Europas Strom wurde 2016 klimafreundlicher – am europäischen Emissionszertifikatehandel lag das nicht:

https://www.agora-energiewende.de/de/presse/presse...

Energy Transition in the Power Sector in Europe: State of Affairs in 2016:

https://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agoth...

Europas Strom wurde 2016 klimafreundlicher; Erneuerbare wachsen, Kohle verliert:

http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichte...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

NASA:n karu video & Tupakka-, elintarvike- ja öljy/hiiliteollisuus peittelevät vaaroja:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blog/lis...

100 vuoden mittausjakso osoittaa huiman muutoksen jään paksuudessa - Jäänpaksuuden pieneneminen on myös seurausta ilmaston lämpenemisestä:

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kot...

Uskotko, että ihmiskunta on vauhdittanut ilmastonmuutosta?:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/us...

Satu Hassi: Pieni ja suuri energia:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/mi...

Melkoista ymmärtämättömyyttä, että ulkomailta olisi pitänyt ostaa joulukuussakin 495,5 TWh enemmän sähköä ellei olisi ollut omaa tuulivoimatuotantoa:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/me...

Tuulivoimalat ovat olleet hyvin tuottoisia joulun aikaankin ja sähkön hinta on ollut alhainen:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tu...

"Uusiutuva energia on mahdollista 99,9 prosentin varmuudella" ja paljon muita hyviä energia- & ympäristöuutisia:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/jo...

Suomella iskun paikka - Suomessa toimivat energia-alan yritykset ovat harvinaislaatuisen mahdollisuuden äärellä

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/su...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

More Bad News For Coal, Another Rosy Report For Clean Energy — If You Ignore The Tillerson Effect :

https://cleantechnica.com/2017/02/03/bad-news-coal...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Selvitys: Vaikka päästöjä vähennetään kaikkialla Suomessa, päästöt eivät vähene:

http://yle.fi/uutiset/3-9440450

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Turnbull right to fund energy storage: 100% renewable grid is within reach :

http://reneweconomy.com.au/turnbull-right-fund-ene...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Wind Energy Is Now The Top Clean Energy Source In The U.S. :

"From Gregory Brew: Wind power has now overtaken hydroelectric as the largest single source of clean energy in the United States" :

http://etfdailynews.com/2017/02/14/wind-energy-is-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Owl-inspired wing design reduces wind turbine noise by 10 decibels:

https://phys.org/news/2016-11-owl-inspired-wing-tu...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Vertical Axis Wind Turbines Reduce Maintenance Costs and Require Less Space:

http://windenergy.einnews.com/article/366576322/ub...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Harvardissa kehitettiin akku, joka voi ratkaista energian ikuisuusongelman :

http://app.kauppalehti.fi/uutiset/harvardissa-kehi...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Miksi pienentäisin päästöjäni, kun kiinalaiset ja intialaiset... - Kiina torppasi yli sadan hiilivoimalan rakentamisen - Aurinkoenergiaa rakennetaan sadan ydinvoimalan verran..."

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/ki...

"Uusi todiste, pakkaskuukausina tuulivoima tuottaa reilusti - Perusankeiset marmattavat epätoivoisia juttujaan tuotannosta, ennusteista etc." :

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/uu...

"Hiljaisimmat jääkaapit ja pakastimet sisällä 40 dB, metsän suhina 50 dB, tuulivoimalan ääni pihassa 40 dB"

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/hi...

"Suomella iskun paikka - Suomessa toimivat energia-alan yritykset ovat harvinaislaatuisen mahdollisuuden äärellä"

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/su...

"100 vuoden mittausjakso osoittaa huiman muutoksen jään paksuudessa - Jäänpaksuuden pieneneminen on myös seurausta ilmaston lämpenemisestä"

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/10...

"mökin Miinakin ymmärtää, että ellei omalla tuulivoimallamme olisi tuotettu 495,504 GWh sähköä joulukuussa olisi se pitänyt ostaa ulkomailta, tai olisi pitänyt istua pimeässä."

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/me...

Tuulivoimalat ovat olleet hyvin tuottoisia joulun aikaankin ja sähkön hinta on ollut alhainen:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tu...

"Uusiutuva energia on mahdollista 99,9 prosentin varmuudella" ja paljon muita hyviä energia- & ympäristöuutisia:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/jo...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Taas moottorikeksintö Suomesta – teräspalikoista "kuin legoista" koottu vesijäähdytteinen tuottaa suuren väännön ilman vaihdelaatikkoa:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/taas-moott...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

2017 wird die Energiewende in den Haushalten beschleunigt:

https://www.dialog-energie-zukunft.de/2017-wird-en...

Energiewende 2016: Wie geht es weiter?:

https://blog.energiedienst.de/energiewende-2016/

Ein neues Kapitel der Energiewende:

https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/New...

Die Energiewende: unsere Erfolgsgeschichte :

https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/D...

Wirtschaft begehrt gegen Kosten der Energiewende auf:

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article1615...

Jetzt ist die globale Energiewende unumkehrbar:

https://www.welt.de/wirtschaft/article161516458/Je...

Energiewende ist unumkehrbar nicht nur noch in Deutschland - oder in Finland - sondern auch herum Welt...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Parempaa haketta polttoon – Luken uudesta mallista taloudellista hyötyä yrityksille:

https://www.luke.fi/uutiset/parempaa-haketta-poltt...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Melukritiikki herätti tuu­li­voi­ma­loi­den valmistajat – ”Ääni vähenee, vaikka tehot nousevat”:

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/melukritiikki...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"ASIAN TÄYSIN TUNTEVA 14.3.2017 20:54

Ydinvoimalan reaktoria 30 vuotta ajaneena tiedän, ettei ydinvoimala todellakaan ole läheskään saasteeton! Vaikka hiilidioksidia (normaalia luonnon kaasua) ei juuri tulekaan, tulee sieltä säteileviä kaasupäästöjä lähes jatkuvasti, radioaktiivisia vesistöpäästöjä samoin ja kaiken huipuksi radioaktiivisia nestemäisiä jätteitä / lietteitä pumpataan tahallaan mereen useita satoja kuutiometrejä vuosittain. Samalla menee erikseen asetuksella kiellettyjä myrkkyjä mereen kymmeniä tonneja. Kaikki tämä kaikkien viranomaisten tieten ja suosiollisella avustuksella. Näistä vain ei puhuta ja jos puhutaankin, niin puheita ei uskota, koska "ydinvoima on niiiiin puhdasta"!"

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/melukritiikki...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Mitä tarkoittavatkaan hiilivarasto, hiilinielu ja hiilensidonta? Syken tutkija vääntää rautalangasta:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/mit%...

Luke: Metsien vuosittaiset hiilinielut huomattavasti luultua suuremmat, kaksinkertaistuvat edelliseen arvioon nähden:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/luke...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

SIEMENS : Patent Issued for Aligning Tool in the Field of Wind Turbines for Aligning a Hole with a Fastener (USPTO 9579757):

http://windenergy.einnews.com/article/370339572/bM...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Wind energy Production Tax Credit: A step toward an ‘all of the above’ energy plan:

http://thehill.com/blogs/congress-blog/energy-envi...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Väitös energiatieteiden alalta, DI Jani Mikkola:

Modeling and optimization of urban energy systems for large-scale integration of variable renewable power generation:

http://www.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_mikko...

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24405

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tutkijat kehittivät uuden suprajohtavan materiaalin – "voisi tuplata tuuliturbiinien tehon":

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/tu...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tutkijat kehittivät entistä kestävämmän vaihtoehtoisen aurinkokennon - "Voisi ripustaa vaikka ikkunoihin":

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/tu...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Hyötysuhde voi kasvaa jopa 70%:iin – TUT kehittää superaurinkokennoja:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/hy...

Aurinkokenno saatiin tuottamaan polttoainetta – 1 000 kertaa nopeammin, 20 kertaa halvemmin:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/au...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

”Mahdoton” suomalaiskeksintö saikin rahaa Japanista – mullistava energiakokeilu alkaa pian Espoossa:

https://www.uusisuomi.fi/raha/217088-mahdoton-suom...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kymmenet tutkijat varoittavat: Hallituksen biotalousinto kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vaarantaa metsäluonnon:

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005140565.html

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Energiakolmio: Tuulivoima laskee sähkön hintaa tukia enemmän:

http://www.ts.fi/uutiset/talous/737093/Energiakolm...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

E.ON connects wind farm to virtual power plant for electricity grid stability in Germany:

http://wind.energy-business-review.com/news/eon-co...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Attention Donald Trump: New Report Shows Clean Energy Employs Far More Workers than Coal, Oil & Gas:

http://windenergy.einnews.com/article/373078402/bz...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Aurinkokennojen hyötysuhde nousi uuteen ennätykseen – himoittu raja ylittyi:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/au...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Teslalta kova väite: sähköautojen akkujen valmistuskustannuksista saatiin juuri 35 % pois yhdellä rysäyksellä:

http://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/teslalta...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Raportti: Edes Donald Trump ei pysty pysäyttämään uusiutuvan energian voittokulkua – USA:n nopeimmin kasvava ammattikunta on tuuliturbiiniteknikko:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/ra...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Last month wind power provided enough energy for 136% of Scottish households:

http://www.independent.co.uk/environment/wind-powe...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

How One Clean Energy Solution Can Help Fix Both Price Shocks And Energy Waste:

http://breakingenergy.com/2017/04/07/how-one-clean...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

David Eves: 100 percent renewable energy can be closer than you think:

http://www.dailycamera.com/guest-opinions/ci_30922...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Halmeenpää lyttää Fennovoiman voimalahankkeen: "Uusiutuva energia on jo nyt halvempaa":

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/halmeenp...

Fennovoima-Rosatom, alkuperämerkittyä atomivoimaa?:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vie...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

New power generation: Home battery sharing could build virtual public utilities:

http://www.smh.com.au/business/new-power-generatio...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Hurjat suunnitelmat : Suomen tuulivoimaan 750 %:n lisäys 17 miljardin €:n investoinneilla:

http://www.talouselama.fi/uutiset/hurjat-suunnitel...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

This Earth Day, 100 Percent Clean Energy Is 100 Percent Possible:

http://breakingenergy.com/2017/04/25/this-earth-da...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tuhoaako aurinkosähkö Suomessa epäoikeudenmukaisesti verkkoliiketoiminnan ja valtion talouden?:

http://www.finsolar.net/tuhoaako-aurinkosahko-suom...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Uusi ratkaisu kiinteistöjen aurinkosähköön - sähköauton laatamisaika voi tippua kymmenestä tunnista tuntiin:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uusi-ratkaisu-k...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Voimalaitosten päästöistä vähennettävissä kolmannes aurinkovoiman avulla:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/voimalaitosten-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Professorin vinkki koko yhteiskunnalle hyödyllisestä sijoituskohteesta: ”Laita rahat katolle”:

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/professorin-vinkk...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sähköverkoista tulee Suomessakin kaksisuuntaisia – kuluttajat myyvät ylijäämän sähköyhtiöille:

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/sa...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Aurinkoenergian pienrakentaminen vapautui – lupaa ei yleensä enää tarvitse kysellä:

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/aurinkoe...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sveitsissä äänestettiin ydinvoimasta luopumisen puolesta - Sveitsi aikoo nyt lisätä aurinko, tuuli- ja vesivoimaa:

http://yle.fi/uutiset/3-9625596

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Britain installs world's largest wind turbines in new offshore wind farm:

https://www.treehugger.com/renewable-energy/britai...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Keskustelupaperi: Kohti sähkömarkkinamallia 2.0
Fossiiliset polttoaineet on korvattava puhtailla energiaratkaisuilla:

http://smartenergytransition.fi/fi/keskustelupaper...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Clean Energy Is Dirt Cheap — Unless You Live In Southeast Asia:

http://www.huffingtonpost.com/entry/clean-energy-i...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

TEHOKKAAMPIA PIIAURINKOKENNOJA NANORAKENTEEN AVULLA :

http://www.photonics.fi/wp-content/uploads/2017/01...

Professori kehitti nanoteknologiaa aurinkosähkön tuotantoon :

http://www.uusimaa.fi/artikkeli/526105-professori-...

Uusi menetelmä voi mullistaa sähkön varastoinnin:

http://etn.fi/index.php/13-news/5953-uusi-menetelm...

Uusi maailmanennätys aurinkosähkössä:

http://etn.fi/index.php/13-news/4480-uusi-maailman...

Uusi maailmanennätys aurinkokennoissa:

http://etn.fi/index.php/13-news/2150-uusi-maailman...

Vanha eristemateriaali voi mullistaa aurinkokennot :

http://etn.fi/index.php/13-news/4819-vanha-eristem...

Yksinkertainen ratkaisu lisää aurinkofarmin tehoa:

http://etn.fi/index.php/13-news/3503-yksinkertaine...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Melututkija: Infraääni on ymmärretty väärin – "Linkoavan pesukoneen infraääni voimakkaampi kuin tuulivoimalan" :

http://www.tekniikkatalous.fi/ttpaiva/melututkija-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Ihmepolttoaine on keksitty - miksi siihen ei uskota Suomessa?:

https://yle.fi/ylex/uutiset/ihmepolttoaine_on_keks...

Ei, lepakko ei räjähdä edes tuulivoimalan läheisyydessä:

https://yle.fi/ylex/uutiset/ei_lepakko_ei_rajahda_...

Sensijaan voi lepakoita kuolla, mutta vain tietyissä tapauksissa - huomioitava tuulivoimaloiden sijoittelussa - ei ongelma kuitenkaan meillä Suomessa: Tuulivoimalat tappavat lepakoita (barotrauma) :

https://yle.fi/uutiset/3-6993036

Why Wind Turbines Can Mean Death For Bats :

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/0808...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Selvitys: Tuulivoimaloiden infraäänitasoilla ei terveysvaikutuksia :

https://www.rakennuslehti.fi/2017/06/selvitys-tuul...

Infraäänillä ei terveysvaikutuksia:

http://www.energiauutiset.fi/uutiset/infraaanilla-...

Siltikin:

"Tuulivoimaloiden terveyshaitoista kärsivät ihmiset leimataan hulluiksi" – tämä mittauskuva paljastaa voimaloiden infraäänen :

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tuuli...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Finland goes solar – market growth by 100 percent:

http://www.pveurope.eu/News/Markets-Money/Finland-...

Tuhoaako aurinkosähkö Suomessa epäoikeudenmukaisesti verkkoliiketoiminnan ja valtion talouden?:

http://www.finsolar.net/tuhoaako-aurinkosahko-suom...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

California invested heavily in solar power. Now there's so much that other states are sometimes paid to take it:

http://www.latimes.com/projects/la-fi-electricity-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Auringon voimalla kulkevat jo autot, veneet ja lentokoneet

Parhaiden aurinkoautojen väitetään jo tuottavan energiaa, ei vain kuluttavan sitä.

https://t.co/e7yqKCX5ZA

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

100% Clean, Renewable Energy Is Possible, Practical — Setting The Record Straight:

https://cleantechnica.com/2017/07/22/100-clean-ren...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Energiatuotannon vallankumous jo käynnissä – aurinko ja tuuli kohoavat vauhdilla hiilen rinnalle:

http://www.hs.fi/tiede/art-2000005301422.html

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Aurinkosähkö villitsee nyt – Caruna: verkkoon liitetty alle 7 kuukaudessa yhtä monta aurinkovoimalaa kuin viime vuonna yhteensä:

http://www.talouselama.fi/uutiset/aurinkosahko-vil...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Bloombergin tutkimus: Hiilituotanto jää uusiutuvien energiamuotojen jalkoihin odotettua aiemmin - "Trump ei voi yksinään muuttaa kansainvälisten energiamarkkinoiden rakennetta":

http://www.talouselama.fi/uutiset/bloombergin-tutk...

Voimalaitosten päästöistä vähennettävissä kolmannes aurinkovoiman avulla:

http://www.talouselama.fi/uutiset/voimalaitosten-p...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Hawaii, California charge towards 100% renewable energy:

http://reneweconomy.com.au/hawaii-california-charg...

Transgrid: 100% renewables is feasible and affordable:

http://reneweconomy.com.au/transgrid-100-renewable...

EnergyAustralia: “The truth about coal is that it is not cheap”:

http://reneweconomy.com.au/energyaustralia-truth-c...

Rooftop solar shock for consumers, installers as rebate price falls by one-third:

http://reneweconomy.com.au/rooftop-solar-shock-for...

NSW launches home battery guide, as race to “plug hole” threatens industry:

http://reneweconomy.com.au/nsw-launches-home-batte...

Base-cost renewables: When wind and solar finally kill coal:

http://reneweconomy.com.au/base-cost-renewables-wh...

Solar panels that generate power, rain or shine:

http://reneweconomy.com.au/solar-panels-that-gener...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Old Coal & Nuclear Costs Don’t Compete With Wind & Solar Costs (+ Interview With GE Vice Chairman John G. Rice) :

https://cleantechnica.com/2017/08/02/old-coal-nucl...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Super cheap solar – and why that’s good for Australia’s mining sector:

http://reneweconomy.com.au/super-cheap-solar-and-w...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Report: Almost 140 countries can switch to 100 per cent clean energy :

https://www.businessgreen.com/bg/news/3016172/repo...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World:

http://www.cell.com/joule/abstract/S2542-4351(17)30012-0

100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World:

http://www.cell.com/joule/pdf/S2542-4351(17)30012-0.pdf

How 139 countries could be powered by 100 percent wind, water, and solar energy by 2050:

https://phys.org/news/2017-08-countries-powered-pe...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

SoCal economy will benefit from 100 percent renewable energy: Guest commentary:

http://www.dailybreeze.com/opinion/20170912/socal-...

‘Monster’ wind turbines helping drive down renewable energy costs:

https://www.irishtimes.com/business/energy-and-res...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lowest public solar power contract in the United States: 2.49¢/kWh:

https://www.pv-magazine.com/2018/06/11/lowest-appr...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Suomalaisen superrikkaan visio: Sahara kastellaan aurinkoenergialla puhdistetulla Atlantin vedellä:

https://www.talouselama.fi/uutiset/suomalaisen-sup...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tuulivoima lyö ydinvoiman markkinoilla - Lappiin kannattaisi laatia suunnitelma tuulivoiman rakentamiseen:

https://www.tekniikkatalous.fi/kaikki_uutiset/tuul...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Had They Bet On Nuclear, Not Renewables, Germany & California Would Already Have 100% Clean Power:

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/...

Toimituksen poiminnat