Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Globaali 100 % uusiutuva energia on sekä mahdollinen että kustannustehokas

Uuden tutkimuksen mukaan maailman siirtyminen 100 % uusiutuvaan energiaan voi vastata maailmanlaajuiseen sähköntarpeeseen vuoteen 2050 mennessä. Se on toteutettavissa joka tunti ympäri vuoden ja se on kustannustehokkaampi kuin nykyinen järjestelmä, joka perustuu suurelta osin fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinenergiaan.

Tutkimuksen laati Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja berliiniläinen voittoa tavoittelematon Energy Watch Group (EWG).

Tutkijoiden mukaan puhtaasti uusiutuvan energian potentiaali ja teknologia yhdistettynä varastointiin voi tuottaa tarpeeksi energiaa maailmanlaajuisen sähkönkysynnän täyttämiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Tutkijat arvioivat, että siirtyminen pudottaa sähkön kokonaiskustannukset sen maailmanlaajuiseen keskiarvoon 52 € (61 $) / MWh (mukaan lukien supistukset, varastointi ja eräät verkkokustannukset) verrattuna 70 € (82 $) /MWh vuodelta 2015.

"Sähköjärjestelmän täydellisen hiilidioksidipäästöttömyyden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä on mahdollista nykyisiä energiajärjestelmää pienemmillä kustannuksilla”, kertoo tutkimusta johtanut Christian Breyer.

"Energiansäästö ei ole enää teknisen toteutettavuuden tai taloudellisen elinkelpoisuuden vaan poliittisen tahdon kysymys", lisäsi Breyer, joka on myös LUT: n aurinkotalouden professori ja toimii EWG: n tieteellisen hallituksen puheenjohtajana.

Tutkimuksen mukaan aurinkoenergia ja sähkön varastointi ovat siirron kriittisiä osia. Mutta laskevat hinnat johtavat myös uuden teknologian laajamittaiseen käyttöönottoon. Tutkijat ennustavat, että maapallon sähkösekoitus vuoteen 2050 mennessä koostuu aurinkosähköstä (69 %), tuulivoimasta (18 %), vesivoimasta (8 %) ja bioenergiasta (2 %).

Tätä energiapolkua seuraamalla kasvihuonekaasupäästöt laskevat nollaan, jolloin se vähentää myös voimakkaasti sähköntuotannon kokonaistappioita, kertoi tutkimus. Puhtaaseen energiaan siirtyminen luo 36 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä, 17 miljoonaa enemmän kuin nykyään.

"Ei ole mitään syytä investoida vielä yksi dollari fossiiliseen tai ydinvoimatuotantoon", EWG: n puheenjohtaja Hans-Josef Fell sanoi. "Uusiutuva energia tarjoaa kustannustehokkaan energialähteen, kaikki hiilen, ydinvoiman, kaasun ja öljyn laajentamista koskevat suunnitelmat on lopetettava, on suuntauduttava voimallisesti puhtaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Tarvittavaa infrastruktuuria on suunnattava enemmän sähkön varastointiin ja älyverkkoihin. Mikä muu energia tahansa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja lisää maapallon lämpenemistä. "

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tutkijat ovat esittäneet, että planeettamme tie 100 % puhtaasti uusiutuviin energiamuotoihin on mahdollista. Aiemmin viime vuonnahan Stanfordin yliopiston professori Mark Jacobson ja 26 tutkijaa julkaisivat tutkimuksen, jolla loivat puhtaan energian etenemissuunnitelmat 139 yksittäiselle maalle. Valitut maat tuottavat yli 99 prosenttia kaikesta hiilidioksidista maailmanlaajuisesti.

Tämän tutkimuksen keskeiset tulokset:

  • Nykyiset uusiutuvan energian mahdollisuudet ja teknologiat, mukaan lukien varastointi, voivat tuottaa riittävän ja turvallisen energian koko globaalin sähkön kasvavan kysynnän kattamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

  • Sähkön kokonaiskustannukset (LCOE) maailmanlaajuisesti keskimäärin 100% uusiutuvista energialähteistä vuonna 2050 ovat 52 € / Mwh, kun se vuonna 2015 oli 70 € / MWh.

  • Aurinkopaneelien ja akkuvarastojen käyttö kasvaa nopeasti uuden sähkövoimajärjestelmän ansiosta.

  • Tuulivoima kasvaa 32 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2030 jälkeen aurinkoenergiaa kehittyy kipailukykyiseksi. Aurinkosähköpaneelien hankintaosuus kasvaa 37 prosentista vuonna 2030 noin 69 prosenttiinvuoteen 2050 mennessä.

  • Sähkön varastointi on aurinkopaneelien yhteydessä avainteknologia. Varstointituotos kattaa 31% kokonaiskysynnästä vuonna 2050, josta 95% kattaa vain akut. Akkuvarastointi tarjoaa pääasiassa päivittäistä tallennustilaa, ja uusiutuvaan energiaan perustuva kaasu tarjoaa kausittaista varastointia.

  • Maailmanlaajuinen energian siirtyminen 100 prosentin puhtaasti uusiutuvalle sähköjärjestelmälle luo 36 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä verrattuna 19 miljoonaan työpaikkaan vuoden 2015 sähköjärjestelmässä.

  • 100%: sti uusiutuvan sähköverkon kokonaistappiot ovat noin 26 prosenttia sähkön kokonaiskysynnästä verrattuna nykyiseen järjestelmään, jossa noin 58 prosenttia primaarienergiasta on menetetty.

 

https://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-Energy-Worldwide-Power-Sector.pdf

https://thesolutionsproject.org/resource/139-country-100-infographics/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (131 kommenttia)

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Planeettamme kartoitus 100 % uusiutuvien energioiden polulle

Kuinka nopeasti enemmistö maapallostamme voisi hiipua hiilestä,
öljystä ja kaasusta? - 124,7 tuhannella miljardilla dollarilla, ehkä
vain muutaman vuosikymmenen sisällä.

Tämä Stanford Universityn siviili- ja ympäristötekniikan professorin
Mark Z. Jacobsonin viimeisimmän tutkimuksen mukaan. Uudessa
vertaisarvioidussa, tieteellisessä Joule-lehdessä julkaistussa
tutkimuksessa Jacobson ja joukko kirjoittajia kuvasivat
yksityiskohtaisesti "tiekartat" 139 maan siirtymistä kohti 100 %
uusiutuviin ja puhtaisiin energialähteisiin vuoteen 2050 mennessä, eli
koko tuuli-, vesi - ja aurinkoenergiapaletti, kaikkia
energiatarkoituksia varten.

Albaniasta Zimbabween kirjoittajat kertovat, kuinka sähköä tuottavat
raskaat energiatehokkaat alat uusiutuvien energialähteiden avulla
auttavat ehkäisemään katastrofaalisen ilmaston lämpenemisen,
ehkäisemään miljoonia kuolemantapauksia ja lisäämään energiaa
maailmanlaajuisesti.

Tämä asiakirja perustuu Jacobsonin aikaisempaan työhön, joka osoittaa,
kuinka yksin Yhdysvallat voisi tehdä tällaisen siirtymän ja melko
"järkevällä" kustannuksella, kun otetaan huomioon fossiilisten
polttoaineiden aiheuttama ilmaston lämpeneminen. Uusiutuvat
energialähteet ovat käyttäneet tätä työtä laajalti, ja tämä uusi
asiakirja on todennäköisesti myös vaikuttava.

Siinä kirjoittajat aloittavat arvioimalla kaikkien 139 maan
keskimääräisen vuotuisen energiantarpeen vuoteen 2050 mennessä - sekä
tavanomaisessa että täysin sähköistyneessä "aurinkoenergian"
skenaariossa. Kussakin maassa tutkijat analysoivat käytettävissä
olevia ympäristöresursseja (kuten kattojen aurinkosähköpaneeleja,
rannikkoalueita vuorovesienergialle sekä avointa aluetta turbiineille)
auringon, tuulen, vesivoiman ja geotermisen teknologian
yhdistämiseksi tähän kysyntään vastaamiseksi. Erityisesti Jacobson
jättää ydinvoiman pois suosituksestansa haitallisten
ympäristövaikutusten ja turvallisuusriskien vuoksi.

Aiempien analyysien perusteella tutkijat arvioivat, kuinka paljon
energiavarastojen kapasiteettia kukin kansakunta tarvitsee vastaamaan
vaihtelevaa kysyntää ja tarjontaa. Siirtymään 100 % uusiutuviin
energiamuotoihin vuoteen 2050 mennessä (ja 80 prosentin vuoteen 2030
mennessä, tutkimuksen toinen vertailuindeksi) mikään energiasekoitus
ei ole täysin sama: Sudan voisi luottaa voimakkaasti kattopaneeleihin,
kun taas Sveitsi riippuu vesivoimasta. Yhdysvallat kiihdyttäisi
tuulivoimaa. Jos nämä suunnitelmat toteutettaisiin täysin, 58
prosenttia maailman energiasta tulee auringosta, 37 prosenttia
tuulesta ja loput vesivoimasta, geotermisestä, vuorovesi- ja
aaltoenergiasta. Maailmanlaajuisesti kaikki kotitaloudet, yritykset ja
hallitukset siirtyisivät sähköisiin laitteisiin ja
lämmitysjärjestelmiin - sekä autot, junat, veneet, lentokoneet ja
raskaat ajoneuvot..

Tämä muutoksen taso kuulostaa pelottavalta ja uskomattoman kalliilta:
Jacobson ja yhteistyökumppaninsa saavat lähes 50 terawattia
käsittävän tuuli-, vesi- ja aurinkoenergiantekniikan käyttöönoton
pysymään noin 125 triljoonassa dollarissa (125 tuhannessa miljardissa
dollariassa) ..

Mutta se on kuitenkin halpaa ottaen huomioon vaihtoehdot. Tämä
massiivinen 139 Pariisin sopimuksen ratfioineen kansakunnan
siirtyminen uusiuutuviin voi olla ainoa tapa saavuttaa kunnianhimoinen
tavoite rajoittaa maapallon lämpenemistä 1,5 astetta. Vuoteen 2050
mennessä hiilidioksidin syrjäyttävien verkkojen avulla voitaisiin myös
ehkäistä vuosittain lähes 5 miljoonaa kuolemantapausta ilman
saastumisen vuoksi. Ja säästää vuosittain 28 miljardia dollaria
muuttuvan ilmaston muutoin aiheuttamista katastrofaalisiista
vaikutuksista rannikoille, kalastukselle ja maataloudelle sekä
tuolloin kuumuuden, nälänhädän, kuivuuden, metsäpalojen ja
rankkasateilden vuoksi aiheutuneille kuolemille..

Tutkimuksessa ennustetaan, että tietyt teknologiat - kuten akut ja
maanalaiset lämpövarastot - tulevat tulevina vuosikymmeninä
oleellisesti yhä tehokkaammiksi. Lähes kaikki energiageneraattorit,
varastointijärjestelmät ja sähköiset korvikeosat, joihin Jacobson & co
pohjaa etenemissuunnitelmansa, ovat jo kaupallisesti saatavilla ja
laajalti käytössä. On olemassa muutamia merkittäviä poikkeuksia -
esimerkiksi sähköiset lentokoneet ovat todennäköisiä vasta 30 vuoden
päästä. Mutta jo yli 95 kansainvälistä yritystä ja yli 30 kaupunkia
USA:ssa on sitoutunut 100 % puhtaisiin, uusiutuviin
energialähteisiin.

Jacobsonin väitteet ovat rohkeita, jopa uskaliaita. Heilläkin – kuten
kotimaisilla tutkijoilla - on jälleen vastaväittelijänsä. Kuten
tyypillisesti äänekkäillä ”talvella ei paista eikä kesällä tuule”-
toistelijoillammekin vastalauseensa. Nämä kiistat suurelta osin
kiteytyvät kuitenkin erilaisiin oletuksiin siitä, mikä on
taloudellisesti "toteutettavissa" ja mikä ei - mikä taas on
poliittinen kysymys enemmän kuin mikään.

Jacobsonin etenemissuunnitelmat eivät ole tietenkään ennuste siitä,
mitä tapahtuu. Ne edustavat kuitenkin mahdollisia reittejä kohti
fossiilisista polttoaineista vapaaseen tulevaisuuteen, jos poliittinen
ja sosiaalinen tahto vaan ovat riittävän suuria seuraamaan niitä.

https://cdn.theatlantic.com/assets/media/img/posts...

Charting the Planet's Path to 100% Renewable Energy:

https://www.citylab.com/environment/2017/08/charti...

Polkuja 100 % uusiutuvaan energiaan:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2273...

Tulossa puhtaan energian vallankumous:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2420...

Tulevaisuuden puhtaat energialähteet: aurinko, tuuli ja vesi:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2419...

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Toistaiseksi Saksan tuuli-, vesi - ja aurinkoenergiapaletti on 10-vuodessa vain lisännyt hiilen polttoa ja CO2 päästöjä.

Miksi seuraavat vuosikymmenet olisivat erilaisia.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Saksan päästölisäykset johtuvat pääosin onnettomasta päätöksestä purkaa toimivaa ydinvoimaa. Energiewende on alleviivannut sitä tosiasiaa, että perusvoimaa ei voi korvata sattumanvaraisella tuuli- ja aurinkovoimalla. Nopein tapa vähentää päästöjä olisi siirtyä hiilestä kaasuturbiineihin, kuten UK:ssa on tehty.

Uusiutuvan lobbareilla on ratkaisu aina heti kulman takana: Sähkön varastointi!
Kuitenkaan sellaista ei suurimuotoisena ja teknis-taloudellisesti järkevänä edelleenkään ole, palataan asiaan sitten jos joskus on.

Professorit ja tutkijatkin ymmärtävät, että nyt ja lähivuosina rakennettavia ydinvoimaloita ei tehdä jotta että ne ajettaisiin alas 30 vuoden sisällä. Siksikin tuo vuoden 2050 aikamääre on silkkaa huuhaata.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Pertti,

ai ao. pyrkimys 'mustasta hiilestä' pois olisi jotenkin lisännyt hiilen polttoa ja CO2-päästöjä?? - heh, taisit kaivella hevosmiesten *tietolähteitä*! : absurdeista mutuiluistasi tosiasioihiin:

How far is Germany from a complete coal exit?:

http://www.dw.com/en/how-far-is-germany-from-a-com...

Why Nuclear Power is not an alternative to fossil fuels:

http://energyskeptic.com/2017/nuclear-power/

Germany got 85% of its electricity from renewable sources in April:

https://www.treehugger.com/renewable-energy/german...

Germany breaks renewables record with coal and nuclear power responsible for only 15% of country's total energy:

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ger...

Germany’s energy consumption and power mix in charts:

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germany...

Germany’s renewable energy boom is making life miserable for fossil-fuel producers:

https://qz.com/916572/germanys-renewable-energy-bo...

Todellinen kuva Saksan Energiawende'stä:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2433...

Tulossa puhtaan energian vallankumous:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2420...

Tulevaisuuden puhtaat energialähteet: aurinko, tuuli ja vesi:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2419...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Pelottavan itsekriititön kirjoitus. Muutamia kohtia, joita ei selvästikään ole tutkittu vaan nielty yhden osapuolen tieto sellaisenaan:

"akkuvarastojen käyttö kasvaa nopeasti uuden sähkövoimajärjestelmän ansiosta"

"Varstointituotos kattaa 31% kokonaiskysynnästä vuonna 2050, josta 95% kattaa vain akut. Akkuvarastointi tarjoaa pääasiassa päivittäistä tallennustilaa, ja uusiutuvaan energiaan perustuva kaasu tarjoaa kausittaista varastointia."

-> "Nyt kun osaamme rakentaa mahdollisimman halpaa perusvoimaa tuottavan aurinkovoimalan, korvataanpa Olkiluoto 3 auringolla. Suvilahden kokoisia voimaloita tarvitaan 90.000 kappaletta, maapinta-alaa tarvitaan 317 neliökilometriä. Kokonaisuus maksaisi yhteensä 65,5 miljardia euroa, jos maa ei maksaisi mitään. Tesla Powerwall-akkuja tarvitaan 4.300.000 kpl , joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 30.600 MWh. Rakenteilla oleva Teslan akkutehdas Gigafactory pystyy valmistamaan viisi miljoonaa akkua vuodessa, joten tehtaan kymmenen kuukauden kapasiteetti tarvitaan rakentamaan aurinkovoimala, joka korvaa yhden OL3:n, ja tuottaa sähköä hintaa 204 €/Mwh. Melko kallista, eikä kovin nopeaakaan rakentamista."

https://planeetta.wordpress.com/2015/06/11/aurinko...

"esimerkiksi sähköiset lentokoneet ovat todennäköisiä vasta 30 vuoden
päästä."

->"Laskelmista nähdään lisäksi, että kerosiinin energiatiheys on, sähkö- ja suihkumoottorin hyötysuhde-ero huomioon ottaen, noin kymmenkertainen akkuun verrattuna. 747-8 tankkeihin mahtuu 180000 kg polttoainetta. Jos sen paikalle sijoitettaisiin saman painoinen akusto, energiaa olisi käytettävissä kymmenesosa kerosiinin energiasta. Kone voisi periaatteessa lentää kymmenen tuhannen kilometrin sijasta tuhat kilometriä. Mutta se ei voisi laskeutua ollenkaan, koska suurin sallittu laskeutumispaino on sata tonnia pienempi kuin suurin lentoonlähtöpaino."

https://planeetta.wordpress.com/2016/07/28/solar-i...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tuomas,

# 7 - sivuuttamisesi merkitsee juuri tyypillistä ylimielistä itsekritiikittömyyttä - luehan uudestaan infoa älykkäistä verkoista, mitä uusiutuvaan energiaan perustuva kaasu tässä yhteydessä merkitsee, jne. - #7 - kommentoi sitten, tks.

https://planeetta.wordpress.com- linkkeissäsisikin tukeudut siihen vanhaan luuloon - menet siinäkin siis vain itse omaan 'halpaan! - missä suhteellisuudentajusi ja itsekritiikkisi?? - että 100 % clean-energia tarkoittaisi välttämättä vain 100 % aurinkosähköenergiaa globaalisti, heh ! Luehan uudestaan, mitä 100 % puhtaasti uusiutuva tieteellinen energiakaavailu - globaalisti vääjäämätön suuntaus tässsä kontekstissa tarkoittaa!

Jonkin tutkijan yksittäinen olettamus sähköisestä lentokoneesta ei ole koko 100 % uusiutuvien energioiden paletti edes murto-osaltaan...

Osoittaa itse vahvistamanasi, ettet ole tutustunut aiheeseen lainkaan muutoin kuin pelkällä lainatulla "planeetta.wordpress-" yksipuoleisella "tieteellisyydellä" - "talvella ei paista eikä kesällä tuule", heh...

Sinun mmutuilusi perustuu valitettavasti vain tyypilliseen lillukkavarsien kaiveluun - hyvin kaukana tieteellisyydestä, saati itse aiheesta!

Aihe oli ja on :

"Globaali 100 % uusiutuva energia on sekä mahdollinen että kustannustehokas" - #1,
#4, #7 ...

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Hyttisellä näyttää olevan tapana julkistaa tietyn tahon esittämää informaatiota blogeissaan sellaisenaan. Yhtenä omia toimintoja sivunneena esimerkkinä tulee mieleen "kehittynyt CHP-laitos" taikka tuttavallisemmin "vedenpolttolaitos", josta oli mitattu yli 100 % hyötysuhteita ja vetyä syntyy kaasuun siis ikiliikkujan tavoin. Päästöjäkään tuo laite ei olisi tuottanut ollenkaan.
http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1525...
Mainittakoon, että ko. laitos on kadonnut mediajulkisuudesta muutama vuosi sitten. Ainoastaan Turo's Teamin sivuilla on maininta asiasta. Keksijän väitteet taisivat olla niin uskomattomia, ettei niille riskisijoittajia löytynyt, Lestijärven kokeilujen jälkeen. Mitä itse niitä joskus kuulin, niin huomasin, ne perustuivat enemmän mielikuvitukseen kuin luonnontieteen perusteisiin. Mutta ei se mitään, kunhan väitteet myötäilevät omia uskomuksia?

Mitä sitten tulee aurinko- ja tuulisähköinfrasta meuhkaamiseen, niin maailman energiankulutuksesta sähköä on yksi neljäsosa. Kyse on siis osaoptimoinnista ajatellen kasvihuonekaasupäästöjä. Saksan kasvihuonekaasupäästöt eivät ole vähentyneet viimeiseen 10 vuoteen ja ovat itse asiassa kasvaneet viime vuosina.
http://jukka-konttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/24...

Jopa Vihreä Lanka on huomannut asian. Ja siis pohtii, pitäisikö kantaa ydinvoiman suhteen muuttaa.
https://www.vihrealanka.fi/reportaasit/ydinvoima-r...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Jukka,

juu en toki esitä blogeissani omiani, mutujani, esitän nimenomaan monista aiheista tutkittuja tuloksia, informaatiota - kommentit ovat asia erikseen. Sitäpaitsi keskittyisit sinäkin vaan itse aiheeseen, etkä esitä heti vain jatkuvia Ad-h- argumentointivirheitäsi, ikäänkuin sinäkin niillä voisit kumota ao. monen monet tieteelliset tutkimukset ja tulokset! Valitettavan tyypillisesti sinäkin viittailet tässä lillukanvarsiin, eli myös aivan toiseen aiheeseen, kuin mistä nyt on kysymys - (ainekirjoituksesi n:o?): ko. TurosTeamin "häkäpönttö" - CHP- voimalaitokseen, etkä aiheeseen tuutustumattomana ymmärrä mistä tuo "yli 100 % hyötysuhde" alkuperäiseltä teorialtaan koostuu ja mitä se todellisuudessa siinä yhteydessä tarkoittaa.

Sinunkin innovaatiokykysi on näköjään torpannut fysiikan opettajasi, joka tahkosi ilmeisesti sinunkin päähäsi, että "ikiliikkuja on mahdoton keksintö" (totta), heh... Missä Suomen innovaatiot luuraavat?? - no, ainakin eräiden virheiden tutuissa naurunrähäköissä...

Ei ole ensimmäinen kerta kun jokin keksintö on yritetty ryöstää keksijäkehittäjältä - ja ryöstettykin. - Sentään kuitenkin toinen saman yrityksen omistaja jatkaa Timo Heimosen työtä. Olisi sinullekin varmasti paljon helpompaa ilman kasvojesi menetystä ottaa ensin asioista selvää ja mutuilla vasta sitten.

Vastaava "häkäpönttö"- toimija Suomessa on myös edelleenkin GASEK Oy (http://www.gasek.fi/2012/10/09/gasek-chp-laitos-to...). - Ja eiköhän se pm. Juha Sipiläkin kaaraile vastaavalla menopelillä joskus edelleenkin - lienee nyt talviteloillaan...

Suomen kielikin näyttää olevan sinulle melko vieras, kun väität täällä jonkun "meuhkanneen" aurinko- ja tuulisähköinfrasta! "Meuhkaamisesihan" tarkoittaa riehua, mekastaa, metelöidä, mesota, vouhkata, metelöidä, huutaa, raivota, jne. Kritiikkisi sävy ainakin osoittaa sen, että olet ainoastaan sinä itse täällä "meuhkaamassa"...

Väität että "maailman energiankulutuksesta sähköä on yksi neljäsosa" - mutta vain nyt - kolmeneljäsosaahan on vielä muutettava sähkölle! - josta "osaoptimointi" on siten varsin aukana!

Sekoittelet käsitteetkin: Optimoinnilla tarkoitetaan parhaan mahdollisen vaihtoehdon etsimistä, ihannetilan etsimistä. Osaoptimointi puolestaan maksimoi jonkun organisaation tai kokoyhteiskunnan osan, intressipiirin edun kokonaisuuden kustannuksella. - Tässä on kyse siirtymisestä 100 % uusiutuviin energioihin, siis kokonaisopitimointi.

Väität edelleenkin että "Saksan kasvihuonekaasupäästöt eivät ole vähentyneet viimeiseen 10 vuoteen ja ovat itse asiassa kasvaneet viime vuosina." - Osaltaan päinvastoin, mutta ei riittävästi - miksi:

Germany’s greenhouse gas emissions and climate targets:

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germany...

Why Aren't Renewables Decreasing Germany's Carbon Emissions?:

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2017/10/10...

Renewables help cut German CO2 emissions:

http://www.dw.com/en/renewables-help-cut-german-co...

No, sehän taisikin olla sitä sinun "osaoptimointiasi"...

Sinäkin siis vain valitettavasti etsit vain lukuja mutta et syitä etkä perusteita, saati tieteellisiä - "valhe, emävalhe, tilasto" ....

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos kritisoijat! - kehitys ei clean-energioillakaan kehity, eivätkä asiat etene eteenpäin, ellei esitetä mitään kritiikkiä, tässä pari esimerkkiä:

To Make Solar Really Work, Turn Up the Heat:

https://www.technologyreview.com/s/609509/to-make-...

Scientists Sharply Rebut Influential Renewable-Energy Plan:

https://www.technologyreview.com/s/608126/in-sharp...

vrt. ilmastodenialistit...

Kuitenkin:

How to Get Wyoming Wind to California, and Cut 80% of U.S. Carbon Emissions:

https://www.technologyreview.com/s/609766/how-to-g...

Trump’s Five Biggest Energy Blunders in 2017:

https://www.technologyreview.com/s/609631/trumps-f...

Could energy be 100% green in 2030?:

https://www.weforum.org/agenda/2015/11/energy-100-...

100% clean and renewable wind, water, and sunlight (WWS) all-sector energy roadmaps for the 50 United States:

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/EE/C5EE01283J#!divAbstract

Grijalva Helps Introduce Nationwide Roadmap to Get U.S. to 100 Percent Renewable Energy by 2050:

https://grijalva.house.gov/press-releases/grijalva...

What would 100% clean energy look like where you live?:

http://thesolutionsproject.org/why-clean-energy/

Renewable Energy Can Provide 80 Percent of U.S. Electricity by 2050:

https://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-s...

70%, 80%, 99.9%, 100% Renewables — Study Central:

https://cleantechnica.com/70-80-99-9-100-renewable...

A GLOBAL AND REGIONAL FORECAST OF THE ENERGY TRANSITION TO 2050:

https://eto.dnvgl.com/2017/main-report

RENEWABLES, POWER AND ENERGY USE:

https://eto.dnvgl.com/2017/renewables-power?gclid=...

Study: 100% renewable electricity worldwide is feasible, and cheaper than business-as-usual:

https://www.treehugger.com/renewable-energy/study-...

100% renewable-powered India by 2030 possible: study:

http://www.downtoearth.org.in/news/100-renewable-p...

Article: 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World :

https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Artic...

A Plan to Power 100 Percent of the Planet with Renewables:

https://www.scientificamerican.com/article/a-path-...

100% clean and renewable wind, water, and sunlight (WWS) all-sector energy roadmaps for the 50 United States:

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/EE/C5EE01283J#!divAbstract

A Road Map to 100 Percent Renewable Energy in 139 Countries by 2050:

https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewa...

Mikähän olikaan globaali tendenssi sekä clean-energioissa - puhtaasti uusiutuvissa - että ilmaston negatiivisen kehityksen pysähdyttämisessä?, oi 'don quijotet'?

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Ei tuo linkkikokoelma näytä vastaavan siihen, miten matkustajakoneesta tehdään sähkökäyttöinen 30 vuodessa. Niin kauan kuin lentoliikenne jatkaa kasvuaan, ei minkään öljypohjaisten polttoaineiden käyttö vähene.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tuomas,

valitettavasti sinä tuijotat edelleenkin vain tuohon "matkustajakoneen sähkökäyttöisyyteen" - ikäänkuin sillä voisit hukuttaa koko 100 % energiapaletin - tutustumatta, syventymättä, saati opiskelematta itse aihetta lainkaan pelkän nälvimisesi sijaan.

Tässä hieman aiheesta mallia sinullekin, asioihin tutustumattomalle, ylimieliselle "besserwisserille":

Maailman hitain lentokone:

https://lehti.tek.fi/tekniikka/maailman-hitain-len...

Aurinkokone ei kestänyt tuulta:

http://tieku.fi/liikenne/lentokoneet/solar-impulse...

Solar Stratos sekä uuden sukupolven aurinkovoimaa käyttävät lentokoneet mullistavat monia asioita ilmailussa että tietotekniikassa:

https://sites.google.com/view/aurinkolentokone/etu...

Aurinkovoiman käyttöä lentokoneissa:

https://avoimenkoodinmaailma.blogspot.fi/2016/06/a...

NASA haluaa rakentaa maailman tehokkain kone:

http://emusmaton.com/category/sekalaista/nasa-halu...

Tutkihan sinäkin asioita ensin - hutkiskele vasta sitten, jos sitten on aihettakaan. - Eihän ampiainenkaan voi tieteen vastaisesti lentää, eihän?...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #11

"opiskelematta itse aihetta lainkaan pelkän nälvimisesi sijaan"

Olenhan minä ottanut asiasta selvää. Gaia-blogissa asia esitetään selvin numeroin. Aurinkovoimasta ei ole energianlähteeksi matkustajakoneissa:

"Vaikka koko 747:n siipi ja runko peitettäisiin kauttaaltaan aurinkopaneeleilla, paneelit tuottaisivat korkeintaan pari prosenttia matkustajakoneen tarvitsemasta tehosta, olettaen paneelien hyötysuhteeksi siis 100 %, ja ajankohdaksi keskipäivän päiväntasaajan seuduilla."

Akuista jo kerrottiinkin, että koneen toimintasäde tippuisi kahdeskymmenesosaan. Blogissa myös todetaan, että akut ja aurinkopaneelit voivat toimia miehittämättömissä pienissä koneissa - kuten Facebookin Aquila. Linkeistäsi ainoa, jossa on jotain vaihtoehtoja, on viimeinen missä kerrotaan (todella huonosti käännettynä) jotain sellaista, että biopolttoaineita kehitetään lentokoneisiin.

Muistutan vielä, että niin kauan kuin lentokerosiinin kulutus jatkaa kasvuaan, myös muiden öljypohjaisten polttoaineiden kulutus kasvaa, koska raakaöljystä saadaan väkisin useita polttoainelaatuja. Ne muut laadut voi joko polttaa energiaksi tai sitten ne ovat jätettä.

Liikenteen päästöjen vähentämiseen ainut keino on alkaa rajoittaa lentoliikennettä. Haluatko sinä tehdä niin?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #12

Tuomas,

ethän ole ottanut ko. asioista vielä selvää edes aluksikaan - kuten jo totesin, eihän nyt lentokoneliikenne kata kuin murto-osan koko energiapaletista ja - kysymyksestä - ja sinä vain edelleenkin jankaat samasta asiasta - "jotenkin ulos päästäksesi". Ensiksikin ns. toisen käden tiedon linkkaus tänne ei vielä osoita ko. tekniikan hallintaa. - Gaia- blogi taas ei myöskäään edusta vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta.

On tietysti hyvä huolehtia lentoliikenteenkin päästöjen ja öljyn johdannaisten kulutuksesta ja niiden vähentämisestä, mutta niiden osuus lentoliikenteessä on suhteellisen vähäinen kokonaisenergian kulutuksesta niin meillä kuin muuallakin.

Liikenteen energian käyttö nousi 4 prosenttia ja oli 17 prosenttia energian loppukäytöstä.

Öljyllä tuotetusta energiasta liikenteen osuus on noin 40 prosenttia.

https://www.stat.fi/til/ehk/2016/ehk_2016_2017-12-...

YK: n ilmastopaneelin IPCC: n mukaan lentoliikenne tuottaa noin 2,4 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Koska päästöt pääsevät suoraan korkeaan ilmakehään, niiden lämmittävä vaikutus on kuitenkin hieman suurempi kuin monet muut päästöt. Lentoliikenne vastaa vain noin 4-5 prosenttia ihmiskunnan aiheuttamisesta lämmittävistä kasvihuonekaasupäästöistä nykyisillä reunaehdoilla.

Lentojen määrä kasvaa kuitenkinn nopeasti, juu - Lentotekniikan professori: "Näköpiirissä vain yksi realistisen teknologian päästöjä vähentää radikaaliksi":

https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/liik...

Sitäpaitsi:

"Lentoliikenteessä tavoitteena olisi tehdä Helsinki-Vantaan lentoasemasta vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöön panostava Green hub –lentoasema, jossa uusiutuvaa lentopolttoainetta olisi kaikkien lentoyhtiöiden saatavilla, vuoteen 2020 mennessä. Green hub –lentoasemalla vaihtoehtoisia käyttövoimia edistettäisiin vahvasti myös aseman terminaaliliikenteessä."

https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Sa...

Päästöt pienenevät edelleen sitenkin jo nykyiselläkin lentokalustolla...

"Liikenteen päästöjen vähentämiseen ainut keino on alkaa rajoittaa lentoliikennettä". Näkösektorisi tässäkin on siis varsin kapea. Onneksi päästöjen vähentämisen keinoja on yleensäkin liikenteessäkin varsin monia - vrt. kaikki sähköisiä tie ja vesiliikennekulkuneuvoja - ja erityisesti lentoliikenteessäkin - nykyisilläkin "ampiaisilla"...

Haluaisitko sinä sitten tehdä "estoinesi" edelleenkin vain DQ-toisin?

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #14

"kuten jo totesin, eihän nyt lentokoneliikenne kata kuin murto-osan koko energiapaletista ja - kysymyksestä"

"mutta niiden osuus lentoliikenteessä on suhteellisen vähäinen kokonaisenergian kulutuksesta"

Wikipedia: "Esimerkiksi lentopetrolia saa raakaöljystä maksimissaan 10 prosenttia." https://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%96ljynjalostus

Eihän lentoliikenne edes voi kattaa kuin murto-osan öljypohjaisten polttoaineiden päästöistä, kerta raakaöljystä ei saa lentopetrolia sen enemmän kuin 10%. Silti lentoliikenteen kysyntä säätelee ölljynjalostusta. Vaikka ei olisi enää yhtään dieselillä käyvää moottoria, niin dieselin kulutus ei tulisi tippumaan ellei lentopetrolin kulutus tippuiu. Asia muuttuisi jos (JOS) lentokoneisiin saataisiin biobolttoainetta.

" jossa uusiutuvaa lentopolttoainetta olisi kaikkien lentoyhtiöiden saatavilla"

Hetkinen... Vielä hetki sitten höpötit sähkölentokoneista. Siihen alunperin puutuinkin. Onko siis tarkoitus käyttää "uusiutuvaa" polttoainetta vai sähköä matkustajakoneissa?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #19

Tuomas,

sinun on aivan turha jankata tätä samaa edelleenkin marginaalista lillukanvarttasi. "Eihän lentoliikenne edes voi kattaa kuin murto-osan öljypohjaisten polttoaineiden päästöistä, kerta raakaöljystä ei saa lentopetrolia sen enemmän kuin 10%." -totesit jo itsekin - vaikka sekään sinänsä ei pidä uusiutuvien lentopolttoaineiden osalta paikkaansa - vaikka toistaa sinänsä jo marginaalisuuden sekä öljy- että biopohjaisten lentopolttoaineiden suhteen!!.

Jankkaat edelleenkin vain epätieteellisen yksipuoleisesti "Wikipedian" vertaisarvioimattomaan, saati jo vanhentuneeseen ns. tietolähteeseesi tukeutuen, heh. Täydellisellä tietämättömyydelläsi - noin vain edelleenkin uusiutuvatkin lentopolttoaineet "sujuvasti" täysin sivuuttaen - vaikka jo siitäkin tiedotin #14 -linkissä (https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Sa...) !!

"Silti lentoliikenteen kysyntä säätelee ölljynjalostusta" - kitiset edelleenkin - ei pidä lainkaan paikkaansa - lentoliikennehän ei ole enää kiinni öljystä - "Vaikka ei olisi enää yhtään dieselillä käyvää moottoria, niin dieselin kulutus ei tulisi tippumaan ellei lentopetrolin kulutus tippuiu" - torpedoit kestämättömillä väitteilläsi itsesi yhä syvemmälle itse kaivamaasi suohon, heh...

Tiedon puoliintumisaika on enää pari vuotta, eräillä tieteiden aloilla sitäkin lyhyempi...

"jossa uusiutuvaa lentopolttoainetta olisi kaikkien lentoyhtiöiden saatavilla" - niinpä niin, mutta äsken "todistelit" juuri öljyn ja lentopetroolien "välttämättömyydestä" hamaan tappiin asti, heh...

Sinun pitäisi olla tarkkana suomen kielen käsitteidenkin suhteen: - luulet, että tuo "olisi" konditionaalinina tarkoittaisikin tässä yhteydessä yleistä epäilevyyttä uusituvien lentolpolttoaineiden suhteen - osoittaa ettet tarkista edes ko. monen monia linkkkejäkään (kuinkas kykenisitkään tässä ajassa?) - päinvastoin edelleenkin!!:

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™:

https://www.neste.com/fi/fi/puhtaammat-ratkaisut/t...

Uusiutuvat raaka-aineet:

https://www.neste.com/fi/fi/puhtaammat-ratkaisut/t...

Lentopolttoneste JET A-1 ja tankkauspalvelut – Helsinki-Vantaalta Kuusamoon:

https://www.neste.fi/lentopolttoneste-jet-a1

Audin kunnianhimoinen hanke: Diesel, joka valmistetaan vedestä ja hiilidioksidista:

https://tekniikanmaailma.fi/audnin-kunnianhimoinen...

"höpötit sähkölentokoneista" - "höristä, houria, höpsiä, löpistä, sölkätä, turista, puhua jonnin joutavia, puhua perättömiä - taisitpas sitä 'houria' juuri ja vain sinä itse!...

Jaa, että kaipasitkin lisää infoa sähkölentokoneista, saamasi pitää:

Pienet sähkölentokoneet tekevät tuloaan - 5-paikkainen lentotaksi vakuutti sijoittajatkin:

https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/liik...

Amerikkalaisyrityksen tavoite: sähkölentokone liikenteeseen 2022:

https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/liik...

VANHA MAASTURIRAHTIKONE MUUTTUU TULEVAISUUDEN SÄHKÖLENTOKONEEKSI:

http://www.tiedetuubi.fi/tagit/sahkolentokone

AIRBUS ALOITTAA SÄHKÖLENTOKONEIDEN TUOTANNON:

http://www.tiedetuubi.fi/tekniikka/airbus-aloittaa...

Kehitys kehittyy ja sähkölentäminen tekee tuloaan.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #21

"Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™:"

Olin ensin yllättynyt, että lentokoneisiin olisi jo 100%:sta "uusiutuvaa polttoainetta". Luin linkkisi ja siinä sanotaan: "Koneen toisessa moottorissa käytetystä polttoaineesta 15 prosenttia oli talvilaatuista uusiutuvaa polttoainetta."

Hieno juttu, että biopolttoainetta on, mutta tuo on vasta 15%. Loput 85% on vanhaa kunnon kerosiinia. Kauanko menee, että lentoliikenteen lisääntyminen on syönyt tuon 15% hyödyn? Onko lentokoneissa mahdollista käyttää 100%:sta uusiutuvaa?

"Jaa, että kaipasitkin lisää infoa sähkölentokoneista, saamasi pitää:"

"Amerikkalaisyrityksen tavoite: sähkölentokone liikenteeseen 2022:"
->"Kahdella sähkömottorilla varustettu 12 matkustajaa kuljettava kone on tarkoitettu alle tuhannen mailin eli alle 1600 kilometrin matkoille."

"Pienet sähkölentokoneet tekevät tuloaan"
-> "Innostus johtuu siitä, että uutuudelle nähdään hyvät mahdollisuudet kilpailla matkustajista tiheästi asutuilla alueilla muutaman sadan kilometrin matkoilla."

"VANHA MAASTURIRAHTIKONE MUUTTUU TULEVAISUUDEN SÄHKÖLENTOKONEEKSI:"
->"Lentokoneen muuttaminen sähköiseksi on paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi auton, koska tarvittava teho on suurempi ja akkujen paino on ilmailussa maaliikennettä olennaisempi asia.
...
Tarkkaan ottaen kyse on sähköisestä hybridilentokoneesta, sillä sähkömoottorin lisäksi koneessa on siis perinteisiä suihkumoottoreita."

Pidän ideasta, että matkalento tapahtuisi sähköllä ja nousu suihkuturbiineilla. Epäilen kuitenkin sitä, että kuinka tehokasta on "raahata" mukana moottoreita ja polttoainetta, joita ei käytetä kuin osalla matkasta. Jään mielenkiinnolla odottamaan.

"AIRBUS ALOITTAA SÄHKÖLENTOKONEIDEN TUOTANNON:"
->"joita on tulossa kaksi eri kokoista: kaksipaikkainen E-fan 2.0 ja nelipaikkainen E-Fan 4.0."

Mitä merkitystä on sähköllä käyvillä pienkoneilla (tai miehittämättömillä droneilla), joilla tehdään alle tunnin pyrähdyksiä paikasta toiseen kuljettaen 1-4 henkilöä? Kuten Gaia-blogissa todettiin, jumbojetinkin saisi varmaan lentämään akkujen avulla, mutta vain 1/20 siitä matkasta mitä kerosiinilla. Sellaista konetta tuskin yksikään lentoyhtiö haluaa hankkia. Polttoaineen kulutuksen volyymit ovat suurissa matkustaja- ja rahtikoneissa. Onko sinulla yhtään linkkiä sähköllä toimivaan matkustajakoneeseen?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #22

Tuomas,

#23 - saivarteluksi menee, mutta pari kommenttia vielä: tekniikan ilmeisen pääättymättömässä kehityksessä ei ole vielä kukaan sanonut viimeistä sanaa - lentoliikenne nykyisellä teknologialla, kasvavanakin, jatkuvasti kehittyvänä, on sittenkin edelleenkin vain murto-osa koko energiapaketista. - Toistaisen, toissijaisen tekniikan epätäydellisyyttä, lentoliikenteenkin, kritisointi ei muuta itse kokonaisuhdetta miksikään...

"Kauanko menee, että lentoliikenteen lisääntyminen on syönyt tuon 15% hyödyn? Onko lentokoneissa mahdollista käyttää 100%:sta uusiutuvaa?". Vaikka nykymoottorein lentoliikenne kasvaisi edelleenkin ei se muuta tuota hyötysuhdetta miksikään, ilmeisesti paranee vain. Kyseessähän ovat olleet testilennot. Koko kokonaisuudessa taas 100 %:nen tuon uuden polttoaineen käyttö ei muuttaisi - parantaisi - kokonaishyötyä siltikään juuri nimeksikään.

Sitäpaitsi öljy- tai biopohjaisten lentopolttoaineiden käyttö ei tulevaisuudessa ole välttämätöntä muutoin kuin siirtymäajan, esimerkiksi Keppe- sähkömoottorikin on jo keksitty, #23 .

Akutkin kehittyvät jatkuvasti tehokkaammiksi ja kevyemmiksi:

Akut kehittyvät – käänteentekevää muutosta ei vielä näkyvissä:

http://nordeafundsmagazine.fi/artikkelit/akut-kehi...

KL: Toshiba väittää kehittäneensä superakun - latautuu muutamassa minuutissa:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/kl-to...

Nollapäästöt kunniaan!:

http://www.energiauutiset.fi/etusivu/nollapaastot-...

Sähköakut halventuneet nopeasti:

http://www.energiauutiset.fi/uutiset/sahkoakut-hal...

Lighter, more efficient, safer lithium-ion batteries:

https://phys.org/news/2017-03-lighter-efficient-sa...

Zinc Battery Breakthrough Could Mean Safer, Lighter Cars and Smartphones:

https://spectrum.ieee.org/energywise/transportatio...

‘Air’ batteries can power phones and electric cars for longer:

https://medium.com/sparrho/air-batteries-can-power...

The Electric Battery: Charging Forward to a Low-Carbon Future:

https://books.google.fi/books?id=Xo-NDgAAQBAJ&pg=P...

Kehitys vaan kaikesta huolimatta kehittyy - tekniikassakin. - Kiitos "kaikenmaailman dosenttien" (pm. Juha Sipilä) ynnä innovaattoreiden ja keksijöiden - ja hiukan skeptikkojenkin!...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

50 Ways 100% Clean Energy Won In 2017:

https://www.ecowatch.com/clean-energy-won-2017-252...

Solar farm disposals for Good Energy as it powers up for new growth strategy:

http://windenergy.einnews.com/article/424596775/9B...

Germany’s renewable energy boom is making life miserable for fossil-fuel producers:

https://qz.com/916572/germanys-renewable-energy-bo...

Germany got 85% of its electricity from renewable sources in April:

https://www.treehugger.com/renewable-energy/german...

Germany breaks renewables record with coal and nuclear power responsible for only 15% of country's total energy:

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ger...

Germany’s energy consumption and power mix in charts:

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germany...

The Big Green Bang: how renewable energy became unstoppable:

https://www.ft.com/content/44ed7e90-3960-11e7-ac89...

Germany Could Be a Model for How We’ll Get Power in the Future:

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2015/1...

Goodbye nuclear power: Germany's renewable energy revolution:

https://www.theguardian.com/sustainable-business/n...

Germany Breaks A Solar Record — Gets 85% Of Electricity From Renewables:

https://cleantechnica.com/2017/05/08/germany-break...

Germany breaks green energy record by generating 35% of power from renewables in first half of 2017 - Country aiming to phase out nuclear plants by 2022 :

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ger...

A Small Firm in Germany Has Big Ambitions in Green Energy:

https://www.nytimes.com/2017/10/17/business/energy...

Three Reasons to Believe in China's Renewable Energy Boom:

https://news.nationalgeographic.com/2017/05/china-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Älykäs sähköverkko on energian internet - Kohti uusiutuvaa tuotantoa, luotettavaa
jakelua ja energiatehokasta käyttöä:

http://www02.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/6c7d76b1276269fac1257877002a465e/$file/ABB_smartgrid_final.pdf

Älykkäät energiaratkaisut:

https://www.lahienergia.org/lahienergia/energian-a...

UUDET ENERGIALÄHTEET JA ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO:

https://suomidigi.fi/wp-content/themes/suomidigi/a...

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT:

https://www.merinova.fi/toimialamme/alykkaat-sahko...

Tulevaisuuden energia 2030...2050:

https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/tuleva...

Älykäs sähköverkko on energian internet:

https://www.slideshare.net/ABBSuomi/lyverkot-esite...

ARI LAITINEN - VEDYN MAHDOLLISUUDETTIELIIKENTEESSÄ - Diplomityö:

http://docplayer.fi/8148883-Ari-laitinen-vedyn-mah...

Mikko Grommi - Biomassakaasuttimen prosessimittauksien ja sähköistyksen kehittäminen:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1369...

Jussi Alpua: Biopolttoaineen kuivaus voimalaitoksessa - Diplomityö:

https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123...

Ilmasto-opas.fi :

http://ilmasto-opas.fi/fi/

Uusi tutkimus kyseenalaistaa metsätalouden ilmastohyödyt - Muokatun maaperän hiilipäästöt kumoavat kasvavan puuston hiilinielun:

http://ilmasto-opas.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/-/...

http://www.uef.fi/-/uusi-tutkimus-kyseenalaistaa-m...

"Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden"...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Power Prices Go Negative in Germany, a Positive for Energy Users:

https://www.nytimes.com/2017/12/25/business/energy...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Andrew Cuomo Throws Political Weight Behind Offshore Wind and Energy Storage:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/new-y...

Tax Reform Could Mean Lower Bills for Utility Customers:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/tax-r...

Unlocking the Distributed Grid With Flexibility Management Software:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/unloc...

New Tax Bill Offers Unexpected Benefits to Commercial Solar Installations:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/new-t...

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Kyllä Breyer tuollaisen saa aikaiseksi, kun muuttaa oletusarvoja. Breyer käyttää aurinkovoiman EROEIna lukua 15, kun se on 8. Ydinvoiman lukuna hän käyttää 5 kun oikea luku on 50-75.
Lisäksi hän käyttää ydinvoimalan elinikänä 40 vuotta, kun se suunnitellaan 60-80 vuodeksi. Aurinkopaneelille hän antaa eliniäksi 40 vuotta. Heh.

Toinen dumbo, Jacobsson haastoi vertaisarvioijansa rodikseen, kun kehtasivat arvostella hänen vesivoimalukujaan. Tän hetken teho on 90GW ja hänen proopuskan oletus oli rakentaa se 1500GW lukemiin, vaikka joet on jo padottu.

Mutta ei faktat näitä veikkoja häiritse, kun raha tulee sopivasta lokerosta.

Solar eclipse oli mitä hienoin vekotin. Harvoin näkee demona kuinka surkea aurinkopaneli on vielä nykypäivänä.
Maailman ensimmäisiä ydinsukellusveneitä ollut USS Triton meni maailman ympäri sukelluksissa 90 päivässä kuljettaen 170 ihmistä mukanaan.
Isot on erot tekniikalla mikä toimii vs. Leluilla.

https://bravenewclimate.com/2015/06/01/solar-impul...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Juha-Matti,

eivät Bryerinkään oletusarvot jää mainitsemiisi, ydinvoimalankin elinikä voi nykyisessä keskitetyssä järjestelmässä jäädä muutamaksi päiväksi - jahka nyt se surullisenkuuluisa OIII saadaan vihdoin ensin käyntiin...

Ao. tekniikoiden myönteinen kehitys ei pysähdy, voimistuu vain entisestäänkin. Nykyiset ydinvoimalat ovat auringonlaskun aloja, ei yksin Saksassa - monestakin jo aiemmin esittämistäni syistä. - Arto Lauri kertoilee sinullekin loput...

Miksi kehittää taas mitään teknologiaa kestämään esim. 60 -80 vuotta - sehan merkitsisi tekniikan kehityksen pahinta jarrua kuten on laita patenttienkin!

Mitä järkeä olisi suunnitella aurinkopaneelien kestoajaksi esim. 40 vuotta, kun ne vahenevat uusina teniikkoina jo 10 -20 vuodessa??

Mitä järkeä on suunnitella ao. tekniikkaakaan palvelemaan vain suuria keskitettyjä yrityksiä/laitoksia, kun kyse on sähkön kuluttaja-asiakkaista, energiavarmuudesta, jne. vähän siellä sun täällä?

Professori Ylelle: Yritysten tarpeet hallitsevat, ihmiset jäävät toiseksi:

"Suomen energiapolitiikka on kallellaan raskaan teollisuuden tarpeisiin. Yksityisten ihmisten energiankulutus ja –tuontanto on jäänyt tässä kilpailussa toiseksi.

Tätä mieltä on Ylen uutisten haastattelema Aalto-yliopiston professori Peter Lund. Lundin mukaan myös uusiutuvan energian käytössä suositaan mieluummin voimalaitoksia pyörittäviä yrityksiä kuin yksittäisten ihmisten tuottamaa energiaa.

Lund näkee, että Suomen sähkötariffeilla energiantuotanto keskittyy biovoimaa ja jättää osattomaksi esimerkiksi aurinkoenergian. Eilen Uusi Suomi uutisoi suomalaisesta läpimurrosta aurinkokennojen tutkimuksessa."

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/50929-professori-...

The world’s most efficient and environment-friendly solar cells:

https://www.apollon.uio.no/english/articles/2017/1...

The Future of Solar Now Depends on More Than Just Technology:

https://www.rdmag.com/article/2017/11/future-solar...

By converting heat to focused beams of light, a new solar device could create cheap and continuous power:

https://www.technologyreview.com/s/603497/10-break...

New solar panel technology: learn about advances in solar energy:

https://news.energysage.com/solar-panel-technology...

The Solar Singularity: 2017 Update:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-s...

What an Abandoned Power Plant Waste Rule Says About the Agenda to Dismantle EPA:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/an-in...

Crystalline material could replace silicon to double efficiency of solar cells:

https://phys.org/news/2017-04-crystalline-material...

Aurinkokennojen kehittäjä, professori Hele Savin:

https://lounge.fim.com/aurinkoenergia/

Aurinkokennojen kehitykseen miljoonarahoitus:

http://www.tut.fi/vuosikertomus/tutkimus

Kolmannen sukupolven aurinkokennot – tässä uusimmat tulokset:

https://www.uusiteknologia.fi/2017/04/24/kolmannen...

Oulun yliopistossa kehitetyllä nanopinnalla saadaan lisää tehoa au­rin­ko­pa­nee­leis­ta:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-yliopistos...

Aurinkopaneelien hinta ennätysalhaalla ja jatkaa laskuaan:

https://www.energiatalous.fi/?p=808

COP23: What’s the Solar Impulse Foundation doing here?:

http://blog.solarimpulse.com/

Wind turbines inspired by insect wings are 35% more efficient:

http://www.sciencemag.org/news/2017/02/wind-turbin...

Higher, cheaper, sleeker: wind turbines of the future – in pictures:

https://www.theguardian.com/sustainable-business/g...

Extending the lifespan of wind turbines:

https://phys.org/news/2016-09-lifespan-turbines.ht...

A Colossal Wind Turbine Just Broke World Energy Records:

https://futurism.com/3-a-wind-power-generating-tit...

Next-Generation Wind Technology:

https://energy.gov/eere/next-generation-wind-techn...

First hydrogen wind turbine for sustainable fuel to be sited in the Netherlands:

https://www.lagerwey.fi/blog/2017/10/18/de-eerste-...

"Isot on erot tekniikalla mikä toimii vs. Leluilla" - kuten jo huomasitkin, pitää paikkansa...

P.S: Spiraalituuliturbiinit potkurimyllyjen tilalle:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/9384...

Isotkin Lelut toimisivat aivan toisella hyötysuhteella, etc., mikäli käyttäisivät esim. Keppe- moottoria:

Mihin innovaatiot kadonneet?:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2091...

s-posteistani _Markku Lyyra, Sao Paulo, Brasil - Keppe-moottorista:

"Osallistuvan tuotteen tulee koskettaa ainakin miljardin ihmisen elämää. Keppe-moottorin nykyiset mallit ovat kooltaan noin yhden hevosvoiman luokkaa. Sellaisia moottoreita maailmassa on noin 40 miljardia, Kmoottori toimii aurinkokennolla, eikä tarvitse inversoria (joka usein on paljon kalliimpi kuin itse moottori). Samoin kulutus on niin pientä, että tarvitaan paljon vähemmän aurinkokennoja.Olemme siis tuomassa maailmaan ekologisesti puhdasta ja saasteetonta energiaa. Ystävällisin terveisin Markku Lyyra, São Paulo

https://vimeo.com/179671364?ref=fb-share&1

http://www.keppemotor.com/institucional/ample-acce... "

Markku Lyyra: "Hei teille kaikille siellä Suomessa, me olemme nyt vihkineet Keppe-Pacheco Korkeakoulumme käyttöön. Tutkintoon johtavat kurssit alkavat ensi vuoden puolella, puolessa välissä vuotta. Kursseja on kolme: ympäristötutkinto, johon luonnollisesti sisältyy myös meidän keppe-teknologiamme opiskelu ja tutkimus. Sem teknologian avulla meilla on jo moottorit, jotka toimivat aurinkokennolla, joten ne ovat täysin ekologisia. Sem suuruisia kotitalouksissa ja teollisuudessa toimivia moottoreita (0.5-1.5hv) on maailmassa noin 40 miljardia ja ne kuluttavat puolet maailman energian kulutuksesta. Vaikka aurinkoa ei ole saatavilla kaikkialla samalla tavalla kuin esim. Täällä Brasiliassa, se moottori kuluttaa myös verkkovirtaan kytkettynä vain n. 10 % muiden moottoreiden kulutuksesta, niin että säästö on joka tapauksessa merkittävä."

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Renewable electricity by the numbers gets thumbs-up in new study:

https://techxplore.com/news/2017-11-renewable-elec...

Scientists develop safer, more durable lithium-ion battery that can operate under extreme conditions:

https://techxplore.com/news/2017-11-scientists-saf...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

This huge project could change the wind game:

https://www.mnn.com/earth-matters/energy/blogs/dut...

By 2018, Dutch rail will be fully powered by wind:

https://www.mnn.com/earth-matters/energy/blogs/by-...

Could a small Rhode Island wind farm revolutionize U.S. energy?:

https://www.mnn.com/earth-matters/energy/stories/c...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"perussuomalainen | tammikuu 10, 2018 14:42
Miten voi olla ettette ole koskaan kuulleet aurinkometaanista, tuulimetaanista, aurinkovedystä tai tuulivedystä? Varastoitavuusongelma UE-sähkön osalta on ratkaistu ajat sitten ja otettu jo käyttöönkin Euroopassa, niin katson että tämän blogin tarkoitus on ajaa jotain omia tarkotusperiä ja on puolueelliset lehmät ojassa. Kukapa ei olisi viime vuosina törmännyt termiin power2gas jos kerta on alan ammattilainen?"

"perussuomalainen | tammikuu 10, 2018 18:25

Infra = maanlaajuinen kaasuverkko, pitäisihän sinun tietää kun esim. Saksassa ja Suomessakin on metaaniverkko.

Käyttöön nämä on otettu jo Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Lappeenrannassakin on demonstraatiolaitos power2gassille.

Se on siis täysin mahdollista ja ainut argumenttisi aiheeseen oli vain hintalappu mutta sehän on vain ekonomiaa, rahaa on joka tapauksessa aina riittävästi käytettävissä kun sitä koko ajan hukataankin niin paljon.

Saksassa tuuli- ja aurinkometaania on nimenoaman ensin demottu Audin toimesta monta vuotta sitten ja alettu syöttämään Saksan kaasuverkkoon joten ”mahdottomuus” -jutut on harvinaisen kaukana todellisuudesta, enkä usko että sinua näemmä nämä asiat edes kiinnostaa juurikaan, tai on jokin muu lehmä ojassa koska puhut vasten totuutta."

https://planeetta.wordpress.com/2017/09/19/mita-ku...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Puolustusvoimat jos mikä luulisi olevan kehityksen kärjessä sekä ilmastomuutos- kysymyksissä että uusissa energioissa, mutta mitä vielä - he keskittävätkin vain kaikki munat 'yhteen suureen koriin' - eivätkä tiedosta sähköenergiankin jakautumisen erityistä tarpeellisuutta (vrt. kriisit, terroristit, Hyrynsalmi, jne.) ja siten koko armeijan huoltovarmuutta - mutta ei - eli sahaavat valitettavasti sitä oksaa jolla istuvat! - kuin avaruuus- ja insinööritieteistä täysin pihalla olevat alokkaat - ei ihme että nämä pv- persut jakavatkin vihreiden laariin kannatuksetkin!! - vrt. myös evp. upseeri Mikko Taavitsaisen denialistiblogin (http://ilmastorealismia.blogspot.fi/), heh... niinpä Putin ja Venäjä vaan kiittelevät ja kumartelevat! (asiamiehiä?)... - eikä ihme että tuuliturbiinitkin nähdään Kaakkois-Suomessa vain tutkahäirintänä, vaikka sekin ongelma on jo sivuutettu teknisestikin jo aikapäivää sitten... Ilkka Hyttinen

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

All Renewables Will Be Cost Competitive With Fossil Fuels by 2020:

https://www.ecowatch.com/renewable-energy-costs-25...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

A 2.3 MW battery energy storage system is enabling a utility to accommodate wind energy penetration of 85 per cent. Michael Lippert explains how:

http://www.powerengineeringint.com/articles/print/...

Capturing renewable energy involves exposure to the elements, some of which can wreak havoc on machinery, particularly wind turbines. Polymeric materials have been able to solve these maintenance problems from the base of the turbine to the tip of the blades, writes Thomas Belli:

http://www.powerengineeringint.com/articles/print/...

Jantine Zwinkels hahmotellaan mahdollisuuksia ja haasteita, joita Euroopan energiapoliittinen siirtymäkausi tuo mukanaan ja investoi uusiutuviin energialähteisiin:

http://www.powerengineeringint.com/articles/print/...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Renewable Energy Is Much Faster To Install & More Scalable Than Nuclear Power:

https://cleantechnica.com/2018/01/28/renewable-ene...

Scientists Investigated Wind Farm Noise For 3 Years. Here’s What They Found:

https://cleantechnica.com/2018/01/26/scientists-in...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

New Data Shows Solar Energy Creates More Jobs in America Than Any Other Industry:

https://futurism.com/new-data-shows-solar-energy-c...

New Ship With Rigid Solar Sails Harnesses the Power of Sun and Wind at the Same Time:

https://futurism.com/new-ship-rigid-solar-sails-ha...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Economic and environmental costs of replacing nuclear fission with solar and wind energy in Sweden:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Public estimates of support for offshore wind energy: False consensus, pluralistic ignorance, and partisan effects:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

How wind turbines annoy residents and how to reduce it:

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/1801...

Understanding stress effects of wind turbine noise – The integrated approach:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Economic and environmental costs of replacing nuclear fission with solar and wind energy in Sweden:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Public estimates of support for offshore wind energy: False consensus, pluralistic ignorance, and partisan effects:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Näkökulma: Miksi pienentäisin päästöjäni, kun kiinalaiset ja intialaiset saastuttavat kuitenkin?:

https://yle.fi/uutiset/3-9435708

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Shark Scales Help Design Better Drones, Planes and Wind Turbines:

https://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerE...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Review of the Savonius rotor's blade profile and its performance :

http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5012024

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Electricity storage supporting PV competitiveness in a reliable and sustainable electric network:

http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4974851

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tesla and Australia will turn 50,000 homes into a virtual solar power plant:

http://windenergy.einnews.com/article/431429659/CQ...

Luminescent Solar Concentrators for Greenhouses:

https://www.agritechtomorrow.com/article/2018/01/l...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Viewpoint: The Indian state to become a global leader in clean energy:

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-42971504

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sähkön mikroverkot tulevat ja tekevät sähköstä trendikästä - "voi laajentaa helposti":

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/s...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

The FPL reveals the US's first solar panel system that can boost solar power:

https://www.altenergymag.com/story/2018/02/fpl-unv...

All Alternative Energy Stories and Videos:

https://www.altenergymag.com/stream/stories/#27889

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Uutisia:

https://www.energymatters.com.au/renewable-news/so...

Australia on the cusp of an energy storage boom:

https://www.energymatters.com.au/renewable-news/au...

Zero net energy housing opts for solar power self-sufficiency:

https://www.energymatters.com.au/renewable-news/ze...

Solar PV systems should be mandatory in new homes – report:

https://www.energymatters.com.au/renewable-news/so...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lukijalta: Parempi tulevaisuus vai hirviömyllyjä? – tuulivoimakeskustelun faktantarkistus lienee paikallaan:

https://www.satakunnankansa.fi/mielipide/lukijalta...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Bill Gates on LinkedIn Influencer
Co-puheenjohtaja, Bill & Melinda Gates -säätiö
6d

"Aurinko on kaikkein runsain uusiutuvan energian lähde, jota meillä on - ja kilpailu on valjastamassa valtaansa."

https://www.linkedin.com/feed/?trk=eml-wym-cta2&mi...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

As The Glaciers Of The Swiss Alps Melt, Hydroelectric Firms Look Toward Wind Power:

https://cleantechnica.com/2018/03/09/glaciers-swis...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Taming the Sun:

"Innovations to Harness Solar Energy and Power the Planet
Solar energy is the world’s cheapest and fastest-growing power source, but its rise is in danger of stalling. Varun Sivaram argues that realizing solar's potential will require innovation—creative financing, revolutionary technologies, and flexible energy systems."

https://www.cfr.org/book/taming-sun?utm_medium=ema...

How Solar Can Dominate the World’s Energy Mix:

Solar energy has seen extraordinary growth in recent years, but its potential is far greater. In the future, solar could be ubiquitous—as colorful coatings wrapped around urban buildings, standalone solar microgrids in the developing world, and solar refineries that produce clean fuels to displace dirty oil.

Yet energy expert Varun Sivaram warns that, “Today's red-hot solar market could cool down tomorrow,” in his new book, Taming the Sun: Innovations to Harness Solar Energy and Power the Planet.

Innovation can brighten solar’s prospects, Dr. Sivaram contends in this video explainer. He argues that governments and businesses can secure solar energy’s future by investing in three key areas:
Financial innovation to recruit massive levels of investment for solar projects by learning lessons from the auto, mortgage, and fossil fuel industries;
Technological innovation to move technologies like perovskites and artificial leaves from the lab to large-scale deployment; and
Systemic innovation to redesign systems like the power grid to handle the surges and slumps of solar energy.

Early praise for Taming the Sun:

“Taming the Sun: Innovations to Harness Solar Energy and Power the Planet . . . may be the first important policy book of 2018. . . . This book is full of useful information, a pleasure to read, and more generally a model for how to write about science, technology, and policy. It will definitely make my 2018 best books of the year list.”
—Tyler Cowen, Bloomberg View, Marginal Revolution

“In Taming the Sun, Varun Sivaram makes a levelheaded yet compelling case for the role that solar energy can play in addressing climate change. Coming from a scientific and policy perspective, his book introduces not only the solar technologies that are potentially important, but also what is required to fully commercialize them from a scaling, funding, and policy perspective. It is an important and nonideological contribution to important discussion and decision-making in a critical arena.
—Shirley Ann Jackson, President, Rensselaer Polytechnic Institute"

https://cleantechnica.us2.list-manage.com/track/cl...

Electricity from all forms of renewables will be consistently cheaper than fossil fuels by 2020:

"“Turning to renewables for new power generation is not simply an environmentally conscious decision, it is now overwhelmingly a smart economic one,” said Adnan Amin, who has the numbers to back it up. Amin heads the International Renewable Energy Agency (Irena), and the numbers can be found in a new report the agency released at its annual summit on Jan. 13 in Abu Dhabi.

In most of the world, renewable electricity is already competitive with fossil-fuel power. Better still, the report makes the extraordinary prediction: By 2020, all forms of renewable electricity will be consistently cheaper than power produced by burning fossil fuels."

https://qz.com/1179753/by-2020-renewable-electrici...

How the Tokyo 2020 Games will mark the start of a zero emissions future:

https://qz.com/1187882/how-the-tokyo-2020-games-wi...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Suomi läpäisi pakkastestin - "Fennovoiman omistajat seuraavat hintakehitys todennäköisesti huolestuneina":

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/s...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Self-Styled “Pro-Nuclear Environmentalists” In Denial About Connections Between Nuclear Power & Weapons:

https://cleantechnica.com/2018/03/08/self-styled-p...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Why Is The EU Spending Billions On A Gas Pipeline If It Wants To Fight Climate Change?:

https://cleantechnica.com/2018/03/08/eu-spending-b...

Yo! Millennials Want Clean Energy But Need Climate Change Activists To Outline Incentives:

https://cleantechnica.com/2018/03/08/yo-millennial...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Australia: Global oil and gas companies step into large-scale solar – SERA:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/12/australia-g...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Berkeley Lab scientists confirm century-old theory of high performance batteries:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/07/berkeley-la...

JinkoSolar downsizes plans for US factory:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/09/jinkosolar-...

Kazahkstan tenders 290 MW of solar:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/09/kazahkstan-...

Chinese breakthrough in harvesting energy from the sun and the rain:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/chinese-bre...

Solar Ventures plans 1 GW of ‘grid-parity’ projects in Italy, Spain:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/solar-ventu...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

The weekend read: Sunshine for Fukushima:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/solar-ventu...

Manz returns to profitability:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/manz-return...

RE 100 signatories could spur 35 GW of solar opportunities:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/re-100-sign...

European Commission unveils sustainable financing roadmap:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/european-co...

Sweden allocates $60 million in solar rebates for 2018:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/sweden-allo...

German PV module maker CS Wismar plans to raise production in 2018:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/german-pv-m...

Building a better world of smart structures on the smart grid:

https://www.pv-magazine.com/2018/03/08/building-a-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Wind farm proves it can provide cheaper, more precise grid security than gas generators:

http://windenergy.einnews.com/article/436587963?lc...

Desert Sun to Power Upper Egypt With $2.8 Billion Solar Park:

https://windenergy.einnews.com/article/436688922?l...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Onko ydinvoima tullut tiensä päähän? – "Eletään epävarmuuden aikaa":

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/onko...

Kiina mukaan verohelpotuskisaan: "vihreä viljely" ja tuulivoima erityisasemassa:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/S55J6kw...

Kiinan sähköautoissa piilee karmea ympäristöpommi – ”Ilmastonmuutos pahenee merkittävästi”:

https://tekniikanmaailma.fi/kiinan-sahkoautoissa-p...

Suomeen on rakennettu puolen Afrikan verran tuulivoimaa – Kiina kiskoo kaulaa muuhun maailmaan:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/46988-suomeen-...

Kiina vastaa Yhdysvaltain verouudistukseen: Verohelpotuksia Kiinassa toimiville yrityksille, tosin tietyin ehdoin:

https://www.talouselama.fi/uutiset/kiina-vastaa-yh...

Tässä ovat energiapolitiikan 10 harhakäsitystä:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/t...

Kehittyvät maat siirtyvät vauhdilla uusiutuvaan energiaan – Intia näyttää esimerkkiä:

http://www.maailma.net/uutiset/kehittyvat-maat-sii...

Yle: Aasia siirtyy nopeasti tuuli- ja aurinkovoimaan:

https://www.kepa.fi/uutiset-media/uutiset/yle-aasi...

Uusiutuvan energian hinta jatkaa laskuaan: Aurinkosähkön hinnasta lähti seitsemässä vuodessa yli 70 prosenttia, tuulivoima kilpailee jo tosissaan fossiilisten kanssa:

https://www.hs.fi/paivanlehti/14012018/art-2000005...

Uudenmaan_aurinkoenergiaselvitys:

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/21285/Uudenma...

Tuoreet numerot tukevat aurinkoenergian kehitysnäkymiä:

https://www.energiatalous.fi/?p=1967

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Rovaniemen ensimmäinen tuulivoimakaava myötätuulessa – suljettavalle Kuusiselän kaatopaikalle suunnitteilla uusiutuvan energian tuotantoalue:

https://www.lapinkansa.fi/lappi/rovaniemen-ensimma...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Hiiltä, hiiltä, enemmän hiilivuoria..." - niinkös Helssinkiin??:

Ilmaston­muutos koettelee Helsinkiä – Lämpö­tilan nousu maailman huippua ja tulvat Euroopan pahimpia, tutkijat ennustavat:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005600066.html

Turve on energia-alan epoa:

https://www.vapo.com/blogi/posts/96/turve_on_energ...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Fresh EU analysis makes case for higher renewables, energy saving goals:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/leake...

Dutch offshore wind farms first in world to go subsidy-free:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/dutch...

Fresh EU analysis makes case for higher renewables, energy saving goals:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/leake...

EU warned about ‘lost decade’ for renewables as costs continue to fall:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-wa...

Renewables could generate 50% of Europe’s power in 2030, says new study:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/renew...

EU Parliament wins plaudits for backing 35% renewables target:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-pa...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Dutch offshore wind farms first in world to go subsidy-free:

https://www.euractiv.com/section/energy/news/dutch...

Rovaniemen ensimmäinen tuulivoimakaava myötätuulessa – suljettavalle Kuusiselän kaatopaikalle suunnitteilla uusiutuvan energian tuotantoalue:

https://www.lapinkansa.fi/lappi/rovaniemen-ensimma...

Solar geoengineering: Risk of ‘termination shock’ overplayed, study says:

https://www.carbonbrief.org/solar-geoengineering-r...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Guest post: China’s CO2 emissions grew less than expected in 2017:

https://www.carbonbrief.org/guest-post-chinas-co2-...

The Carbon Brief Profile: Brazil :

https://www.carbonbrief.org/the-carbon-brief-profi...

Explainer: The polar vortex, climate change and the ‘Beast from the East’:

https://www.carbonbrief.org/explainer-polar-vortex...

UK EMISSIONS:

https://www.carbonbrief.org/category/energy/emissi...

REST OF WORLD POLICY:

https://www.carbonbrief.org/category/policy/rest-o...

GLOBAL TEMPERATURE:

https://www.carbonbrief.org/category/science/tempe...

Analysis: How Scotland plans to meet its climate change targets:

https://www.carbonbrief.org/analysis-scotland-plan...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Solar Power Works In Many Places You Might Not Expect:

https://cleantechnica.com/2018/03/23/solar-power-w...

Where Are The Vehicle-To-Grid Cars?:

https://cleantechnica.com/2018/03/23/vehicle-grid-...

Elon Deletes SpaceX, Tesla, & SolarCity Facebook Pages (After Discovering Them):

https://cleantechnica.com/2018/03/23/elon-deletes-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Opas: Sähköisen liikenteen vallankumous, lataa:

http://www.virta.global/s%C3%A4hk%C3%B6isen-liiken...

Sähköautot osana energiajärjestelmää:

http://www.virta.global/news-fi/s%C3%A4hk%C3%B6aut...

Älykäs latauspalvelu palkittiin vuoden innovatiivisimpana energiaratkaisuna:

http://www.virta.global/news-fi/%C3%A4lyk%C3%A4s-l...

Sähköautoilun myytit: Parantaako liikenteen sähköistäminen ilmanlaatua?:

http://www.virta.global/news-fi/myytimurtajat-s%C3...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Valtioiden tukema tuulivoimasähkö lisääntyi reippaasti, mutta sähkön tukkuhinta vain nousee:

https://www.talouselama.fi/uutiset/valtioiden-tuke...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kylmä ja aurinko ihanteellisia aurinkosähkölle – erikoisen ilmiön vuoksi aurinkokenno tuottaa tällä säällä jopa yli nimellistehonsa:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/k...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tämä eristyksissä oleva Euroopan maa tuottaa uusiutuvaa energiaa jo yli oman tarpeensa: ongelma on, että kaikkea sitä ei saada käyttöön:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/t...

Näin Suomesta tehdään akkujen suurvaltaa – "löytyy ainutlaatuinen yhdistelmä":

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/n...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Yksi pyörähdys sähköistää kotitalouden päiväksi" – Vattenfall asensi maailman tehokkaimman tuulivoimalan: 8,8 MW:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/y...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

S-ryhmä käynnistää historiallisen suuren aurinkosähköhankkeen – ”100% kiinteistön sähköstä auringosta” :

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/s...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Microlink Devices hits 37.75% efficiency for triple junction cell:

https://www.pv-magazine.com/2018/04/19/microlink-d...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

IRENA: Renewables can account for up to two-thirds of total energy use, and 85% of power generation by 2050:

https://www.pv-magazine.com/2018/04/17/irena-renew...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Storage pipeline grows to 10.4 GW, installations reached 1.9 GW in 2017, finds IHS Markit:

https://www.pv-magazine.com/2018/04/16/storage-pip...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

ABB launches what it says is world’s fastest EV charger:

"The Terra High Power charger can charge an electric vehicle (EV) in just eight minutes, thus adding up to 200 km of range, says ABB, which launched the new model at this year’s Hannover Messe."

https://www.pv-magazine.com/2018/04/23/abb-launche...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Off-grid, in business: Is this a “new norm” for Australian SMEs?:

https://onestepoffthegrid.com.au/off-grid-business...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Are Google & Apple Really “Powered” By Renewables? Understanding Corporate 100% Renewable Energy Policies:

https://cleantechnica.com/2018/04/29/are-google-ap...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tesla Solar Roof Patent Reveals the Science Behind Its Stunning Design
It's all part of a plan to bring solar down to affordable levels :

https://www.inverse.com/article/44589-tesla-solar-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

RE employs 10.3 million people, solar PV leads charge with 3.4 million jobs – IRENA:

https://www.pv-magazine-india.com/2018/05/08/re-em...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Musk says Tesla’s next big battery will be eight times bigger:

https://reneweconomy.com.au/musk-says-teslas-next-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

TuuliWatti aikoo rakentaa Iihin tuulipuiston – puistoon tulee Pohjoismaiden korkeimpia voimaloita:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tuuliwatti-aiko...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Uusista tuulivoimaloista sähköä myös heikolla tuulella:

"Uusin teknologia moninkertaistaa tuulienergian hyödyt ja mahdollistaa kilpailukykyisen tuulivoiman hyödyntämisen Suomessa, arvioidaan VTT:n uudessa selvityksessä. Uusi teknologia mahdollistaa kilpailukykyisen tuulivoimasähkön lisäämisen Suomessa.

Maatuulivoimalat rakennetaan usein avarille paikoille, joilla tuulee riittävästi. Ongelmana on, että heikolla tuulella ei saada riittäviä tehoja. Ratkaisuksi on aikaisempia korkeammat tornit ja suuremmat roottorit eli pidemmät lavat.

VTT selvityksessä ilmeni, että uuden ajan tuulivoimalat ovat riittävän tehokkaita myös heikolla tuulella. Etuna on, että voimaloita voi sijoittaa jatkossa vapaammin, esimerkiksi metsäisille alueille.

Vaikka uusien voimaloiden investointikustannukset ovat oletuksissa suuremmat kuin vanhan, niistä saatavat hyödyt potentiaalin kasvamisena ovat viisinkertaisia verrattuna vanhempaan teknologiaan. Samalla kustannusoletuksella voidaan uudella teknologialla kattaa koko Suomen sähkönkulutus (86 TWh), kun vanhalla teknologialla potentiaali jää noin 16 terawattituntiin.

”Tuulivoimaa on Suomessa saatavilla riittävästi. Laajamittainen tuulivoiman hyödyntäminen edellyttää uudenlaisia ratkaisuja koko sähköjärjestelmään”, sanoo tutkija Erkka Rinne VTT:ltä.

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa ja Suomella on erityinen kilpailuvaltti, koska meillä on arktista tuulivoimaosaamista. Tuulivoimateknologiaa kehittävien yritysten lisäksi VTT tutkii teknologiaa, jossa hyödynnetään esimerkiksi tuulivoimaloiden virtuaalimallinnuksen työkaluja ja säätömahdollisuuksia.

Tutkimuslaitos VTT:n tekemä tutkimus on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa EL-TRAN-tutkimushanketta (2015–2021). Strategisen tutkimuksen neuvosto toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Maailmanlaajuisesti tuulivoiman osuus on vasta neljä prosenttia maailman sähkönkulutuksesta, mutta Euroopassa jo yli kymmenen prosenttia."

https://www.uusiteknologia.fi/2018/06/11/uusista-t...

Effects of turbine technology and land use on wind power resource potential:

https://www.nature.com/articles/s41560-018-0137-9....

VTT: Uusilla isoilla tuulivoimaloilla voisi kattaa Suomen koko sähkönkulutuksen – viisi kertaa tuottavampia kuin vanhat voimalat:

https://www.rakennuslehti.fi/2018/06/vtt-uusilla-i...

Olavi Tupamäki: ENERGIATYHMYRIT:

Warren BUFFETT: Suuri sijoitus aurinkovoimaan

E.ON: Paikallisverkko (microgrid) tuottaa kaiken sähkön aurinko- ja tuulivoimalla

353 MW tuulivoimapuisto Ruotsiin

Pientä helpotusta hajautetulle sähköntuotannolle; mutta vain varastoinnille, ei jakelulle

Aurinkosähkö: 0.2 % maapallon maapinta-alasta riittää kattamaan kaiken sähkönkulutuksen

Sähköauton akku täyteen 8 minuutissa

Nissan Leaf: V2G - Akusta virtaa verkkoon

http://energiatyhmyrit.real.fi

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Teknologiajätin omena vihertää: kertoo käyttävänsä "100 % puhdasta energiaa":

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/t...

Tämä eristyksissä oleva Euroopan maa tuottaa uusiutuvaa energiaa jo yli oman tarpeensa: ongelma on, että kaikkea sitä ei saada käyttöön:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/t...

Kotien aurinkopaneeleista ja sähköautoista virtuaaliverkko? – Lumo Energia aloitti kokeilun: "Tämä olisi kätevä tapa säästää":

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/k...

1 megawatin akku koostuu kotitalouksista, lämminvesivaraaja pois päältä 10 minuutiksi – Fortum: Tärkeä alku sähkömarkkinan kysyntäjoustolle:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/1...

Savossa rakennetaan ensimmäistä virtuaalivoimalaitosta – voi himmentää valaistusta tai laskea kylmälaitteiden kulutusta hetkellisesti:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/s...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Wärtsilä: Tuulisähkö on 27 prosenttia halvempaa kuin Fennovoiman ydinsähkö – "Suomeen kannattaa rakentaa tuulivoimaa aika paljon":

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/w...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Wärtsilän tuoreet laskelmat kyseenalaistavat Suomen ydinvoimahankkeet: Tuulivoima on selvästi halvempaa ilman tukiakin:

https://www.hs.fi/talous/art-2000005725145.html

Wärtsilän tyly laskelma: Ei kannata rakentaa Fennovoimaa vaan tuulivoimaa:

https://www.talouselama.fi/uutiset/wartsilan-tyly-...

Wärtsilä toimittaa 225 MW voimalaitoksen Dentonin kaupungille Texasiin, Yhdysvaltoihin:

https://www.wartsila.com/fi/media-fi/uutinen/21-09...

ARI UNKURI : SÄHKÖAUTOJEN VAIKUTUKSET KAUPUNGIN SÄHKÖNJAKELUVERKKOON /Diplomityö :

http://www.tut.fi/eee/opetus/pdf%20julkiset%20dtyo...

Sähköautoissa piilee keinoja energiatuotannon avuksi – niiden älyautomatiikka voi jopa auttaa sähköntuotantoa:

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/sahkoautoissa-pii...

Näin älykäs sähköjärjestelmä vaikuttaa sinunkin elämääsi:

https://www.fingridlehti.fi/nain-alykas-sahkojarje...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Australia could source 86 per cent of its electricity from wind and solar by 2050:

https://reneweconomy.com.au/australia-could-be-at-...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Improved Way to Make III-V Solar Cells Could Hold Key to Lower Costs:

https://www.altenergymag.com/article/2018/07/impro...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

NREL develops new process to bring ‘Mars Rover’ PV cells down to earth:

https://www.pv-magazine.com/2018/08/03/nrel-develo...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Getting (closer) to 100% renewable energy:

https://pv-magazine-usa.com/2018/07/16/getting-clo...

9 out of 10 doctors recommend residential solar+storage:

https://pv-magazine-usa.com/2018/07/30/9-out-of-10...

Tesla’s mad growth in energy storage:

https://pv-magazine-usa.com/2018/08/02/elon-musk-e...

Tesla Powerwalls and PowerPacks save Vermont $500,000 during heatwaves:

https://pv-magazine-usa.com/2018/07/19/tesla-power...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Super Turbine Inc.
Company NameSuper Turbine Inc.

With 10 year R&D experince in VAWT industry, I invented the Super Turbine.
The super turbine uses lots of comparatively much smaller but same size blades to replace very large blades of different sizes; multiple medium capacity high-speed generators to replace gear-box or large low RPM generator; standardized H-shaped steels to replace large towers of difference specifications. Turbines of difference specifications all use same interchangeable parts, but different quantity of sets of parts. Therefore, the cost of Super Turbine could be reduced to 0.39USD/Watt. Cost of transportation, installation and maintenance could be reduced even more. So the investment in wind farm is lower than 0.6USD/Watt, which is over 50% lower than traditional wind turbines. This could make wind power investor make profit without FIT and shorten the payback time."

https://www.linkedin.com/in/john-yan-0007b532/

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tuulivoiman tukeminen on maksanut tänäkin vuonna 195 miljonaa euroa – mutta nyt se alkaa jo pärjätä omillaan:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/t...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Suomalaisen superrikkaan visio: Sahara kastellaan aurinkoenergialla puhdistetulla Atlantin vedellä:

https://www.talouselama.fi/uutiset/suomalaisen-sup...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Solar panels replaced tarmac on a motorway – here are the results:

https://www.pv-magazine-australia.com/2018/09/24/s...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Fennovoima Wärtsilän tuulilaskelmista: "Usko loppuu todelliseen kustannukseen" -
Wärtsilän laskuissa tuuli on paljon ydinvoimaa halvempaa :

https://www.talouselama.fi/uutiset/fennovoima-wart...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sellon uraauurtavat akku ja mikroverkko ovat Sipilän kärkihankkeita – tekeillä myös virtuaalivoimalaitosyhtiö - VIDEO sähkövarastosta:

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/s...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Suomessa kehitetty teknologia kaappaa säteet matalaltakin - Aurinko on pian myös pohjoisen voima:

https://www.tekniikkatalous.fi/kaikki_uutiset/suom...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sähköverkkoyhtiöiden mittareissa ongelma – omakotitalon aurinkoenergia ei päädy kokonaan tuottajan hyödyksi:

https://www.tekniikkatalous.fi/teknologiamurrokset...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Miljardööri Ilkka Herlin taistelee ilmastonmuutosta vastaan: ”Tilanne on hälyttävä”:

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005877599....

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Wärtsilän selvityksen mukaan tuulivoima on kilpailukykyisin vaihtoehto kunnallisille energiayhtiöille:

http://news.cision.com/fi/wartsila-corporation/r/w...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Tuulivoima lyö ydinvoiman markkinoilla - Lappiin kannattaisi laatia suunnitelma tuulivoiman rakentamiseen:

https://www.tekniikkatalous.fi/kaikki_uutiset/tuul...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Had They Bet On Nuclear, Not Renewables, Germany & California Would Already Have 100% Clean Power:

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

BNEF: Australia among leaders in $1.7 trillion energy storage market:

https://www.pv-magazine-australia.com/2018/11/07/b...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen
Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Wind energy set to become EU’s largest power source well before 2030:

https://windeurope.org/newsroom/press-releases/win...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Solar, wind cheapest source of new generation in major economies – report:

https://www.pv-magazine-india.com/2018/11/19/solar...

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Yllättävä tieto: Suomi voisi puolittaa päästönsä ja säästää silti rahaa – Merituulivoima ja sähköautot halpenevat rajusti, arvioi raportti:

https://yle.fi/uutiset/3-10508539

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

"Karoliina Auvinen‏

@karoliinauvinen
21. jouluk.2018

“Tuulivoima on nyt tuotantokustannuksiin nähden kaikkein edullisin sähköntuotantomuoto Suomessa” @kaitaniemi.
Myös @wartsilacorp mukaan uusiutuvan energian ja riittävän joustavan kapasiteetin rakentaminen on kilpailukykyisin vaihtoehto. #energiamurros

https://t.co/JJAAIp5o9I

#energiamurros:

https://twitter.com/hashtag/energiamurros?src=hash

Sähkö tulee uudella tavalla muotiin lämmittämisessä:

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-200000546787...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Kenen kuvittelit lukevan tuon linkkitulvan?

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Suomen Tuulivoimayhdistyksen Marja Kaitaniemi näkee Suomen puhtaan energian vientimaana tulevaisuudessa:

https://www.wartsila.com/fin/puhallus/podcast-3

Toimituksen poiminnat