Ilkka Hyttinen Rakastan - siksi elän

Ääri-islamistisesta fobiasta vapautuu oikein varautumalla

Muslimit ovat Euroopassa heidän mukaansa syrjinnän ja ”islamfobian” uhreja, vaikka käsitettä ”islamfobia” tai ”islam-kammo” ei ole määritelty, ei ainakaan kunnolla.

Rasismi ja muukalaisviha on jo kielletty, mutta tiukankin arvostelun kohdistaminen eri uskontoja kohtaan, niinmuodoin myös islamismin suuntaan, on ihmisoikeus. Islamilainen ja arabimaailmahan pyrkivät kuitenkin siihen, että ”islamfobia” julistettaisiin kansainvälisellä tasolla rikokseksi, jotta islamia kohtaan esitetty kritiikki voitaisiin torjua. Tämän käsitteen käyttäminen on siten mitä suurimmassa määrin vain poliittinen, ei kestävän tarkastelun yleisesti kattava valinta.

Kukaan ihmisoikeuksia ja mielipiteenvapautta kannattava ei allekirjoita islamilaisilta ja arabimailta omaksuttua ja sieltä suuntautuvaa näkemystä jonka mukaan ”islamfobia” on eräs rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin muoto.

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC, The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) on riippumaton EU-yhteisön virasto, jonka ensisijaisena tavoitteena on toimittaa yhteisölle ja sen jäsenvaltioille puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja Euroopan tasolla rasismiin, muukalaisvihaan ja antisemitismiin liittyvistä kysymyksistä.

Sen mukaan sananvapaus on vaivalla saavutettua oikeutta, sitä ei voida kiistää missään osassa eurooppalaisia ​​yhteiskuntia, ja se sisältää siten myös oikeuden arvostella mm. eri uskontoja. On kuitenkin olemassa ero rasistisen puheen ja eri uskontoihin, mm. islamiin kohdistuvan kritiikin välillä sinänsä ( joka historiallisesti herätti monissa maissa kysymyksiä lainsäädännöllisesti mahdollistaa syytteet jumalanpilkasta). Kyseessä on tasapainoileva, veteen piirretty viiva  sananvapauden ja tietyntyyppisten puheiden - myös uskonnollisesti motivoituneiden - määritelmän välillä, kun kyse on lainsäädännöllisin keinoin yrittää estää syrjintä, rasismi ja muukalaisviha – suojella ihmisiä kaikkinaisilta epäoikeudenmukaisuuksilta, rasistisilta, vihaa provosoivilta loukkauksilta. Viha – kuten myös tietämättömyydestä ja ennakkoluuloista johtuva pelko - synnyttää vihaa ja sota vain edelleen kyteviä sotia.

Tässä yhteydessä on sanouduttava selväsanaisesti irti radikaalista,  väkivaltaista ääri-islamismista mutta samanaikaisesti on myös torjuttava koko ajan vahvistuva rasistinen, väkivaltaisiakin piirteitä esiintuova  islam-fobia. Tämä tervehenkinen määrittely kumpaakin äärilaitaa kohtaan on hyvin ajankohtainen ilmiö kansainvälisestikin. Kansalaisyhteiskunnan olemassaolon kannalta on tullut hyvin merkittäväksi sanoutua irti kummastakin äärilaidasta: toisessa äärilaidassa islamistiset radikaalit väkivaltaiset ryhmät tahtovat lietsoa vastakkainasettelua ja toisessa äärilaidassa tietynlaiset ryhmät tahtovat rakentaa mahdollisesti ”kristinuskonkin” nimissä vihaa muslimeita vastaan. On lausuttava ehdoton EI uusnatseille ja jihadisteille. Kumpikaan taho ei suvaitse demokratiaa.

Rauhanomaisessa fundamentalismissa sitä vastaan taistellaan hengellisesti, erottautumalla omiksi yhteisöikseen, militantti islamismi taas pyrkii muutokseen myös väkivallan keinoin. Useimmiten uhrit ovat toisella tavalla ajattelevia muslimeja ja taistelua käydään islamin sisällä.

Ääriliikkeinen Islam- fobia on pelottavaa, mutta ääri-islamismi vieläkin pelottavampaa, olkoonkin, että ainakin toistaiseksi marginaalisempaa. Islamissa käytännön kansanusko ja oppineiden sharia-islam ovat taas usein kaukana toisistaan.

Vaikka ääri-islamilaisuus vetoaa vain pieneen osaan muslimeista, on myös ilmiöitä, jotka laajentavat vastakkainasettelua kulttuuriseksi. Yksi niistä oli mm. Irakin sota, joka toimi päinvastoin kuin oli tarkoitus: ruokki terrorismia. Eivätkä WTC-iskut jääne viimeisiksi millekän ääriliikkeelle…

Länsimainen kulttuuri on kadottanut pyhyyden tunnon.  Elämän keskiöön on nostettu ihminen, hänen vapautensa ja loukkaamattomuutensa. Islamissa Jumala on pyhä, Koraani Jumalan ilmoituksena on pyhä ja profeetat, ilmoituksen välittäjät ovat pyhiä. Profeetta Muhammadilla on erityisasema, koska hän on suurin ja viimeinen profeetoista.

Suhteessa näihin pyhiksi koettuihin asioihin muslimi ei ymmärrä ilmaisunvapautta. Siitä kumpuavat nuot kansainväliset vaateet islamin kritiikin kriminalisointivaateistakin.

Islamin Allah – Jumala - on auktoriteetti. Sellaisen mielipiteen ilmaiseminen, joka loukkaa tätä auktoriteettia on syntiä. Länsimaissa tällainen alistuminen auktoriteetille koetaan ahdasmieliseksi ja sananvapautta loukkaavaksi. Syntyy sovittamaton ristiriita, jota ei voi ratkaista vain anteeksi pyytämällä.

Läntisessä syyllisyyskulttuurissa anteeksipyytäminen tarjoaa tien eteenpäin, islamilaisessa kulttuurissa avainsanoja ovat häpeä ja kunnian palautus. Siinä on oleellista kuunteleminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus, mielellään myös korvauksen saaminen. Torjua muslimi korkealla tasolla on kardinaalimunaus – sen esiaste musliminaapurin vuoropuhelun tyrehdyttämisessä.

Kuunteleminen ei tarkoita nöyristelyä. Keskustelussa sopii esittää myös omat vastakkaisetkin näkemykset. Näihin kuuluvat esimerkiksi ihmisoikeudet, joissa monissa islamilaisissa maissa on paljonkin parantamisen varaa.

Ja kun keskustellaan mm. naisten oikeuksista ja vähemmistöjen asemasta ei pidä vaieta. Erityisesti kristillisten vähemmistöjen puolesta, jotka joutuvat kokemaan syrjintää ja jopa vainoa islamistisissa maissa ja piireissä.

Eurooppaan muuttaneiden muslimien joukossa on sivistyneitä, akateemisen ja muun koulutuksen saaneita ihmisiä, jotka ymmärtävät myös länsimaista, kristillistä ajattelutapaa.

Kaikkien tärkeintä on paikallistason yhteys, kristittynä myös muslimeille valona ja suolana toimiminen, evankeliointi - kaikkinainen vuorovaikutteinen, myönteinen, ihmisyyttä kunnioittava yhteisöllinenkin toiminta . Tällaiseen vuorovaikutukseen uskaltautuva saa huomata, että samanlaisia ihmisiähän tässä olemme. Ystävällisyyteen ja vieraanvaraisuuteen muslimi vastaa yleensä niin ylitsepursuavasti, että se tekee vähän jokaisen kristityn hiljaiseksi. Paljon opittavaa on meillä siten puolin ja toisin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

Kun verrataan miten eri muslimimaahanmuuttajat kokevat syrjintä, huomaa että se on myös sidottu kansallisuuteen ja etnisyyteen.

Marokkolainen, Turkkilainen, Somalialainen, Bosnialainen, Indonesialainen.

Samoin se on kristittyjen maahanmuuttajien osalta, Venäläinen, Virolainen, Kongolainen, Ruotsalainen, Belgialainen.

Virkamiesten laiskuudesta johtuen, asukkaat jaetaan mielellään suuriin ryhmiin, ryhmä 1 kantasuomalaiset ja ryhmä 2 kaikki muut.

Toinen jako, on sitten muslimit ja muut.

Mielestäni päästäisiin jo parempiin tuloksiin jos rehellisesti tunnustettaisiin faktat, suomessa syntynyt ja varttunut Tataari, ei voida rinnastaa Pakistanilaiseen vuoristokylästä lähtöisin olevaan maahanmuuttajaan, vaikka molemmat ovat muslimeja.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

OK Freddy - voisitkos hieman valaista asiaa käytännöstä tasavertaisuuden näkökulmasta - kiitos!

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?artic...

Marokkolaiset kokevat enemmän syrjintä kun Turkkilaiset, tutkimus teki Leuvenin yliopisto.
Tutkimuksessa haastateltiin satoja nuoria ns. toisen polven mamuja josta ainakin toinen vanhempi oli joko Turkista tai Marokosta.
Marokkolaiset kokivat poliisin kohtelu rasistisena, ilmeisesti Turkkilaiset ovat vähemmän tekemisessä poliisin kansa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Kiitos Freddy - ei pitäisi todellakaan olla "koiraa karvoihin katsominen"...

Sami Ruuskanen

Silmäsi alkavat aueta, Ilkka.

Jostain syystä uskot kuitenkin "fundamentalistimuslimien" olevan islamin äärilaitaa. Pew-tutkimuskeskuksen mukaan Egyptissä 59 %, Pakistanissa 28 % ja Nigerialaisista muslimeista 58 % luki itsensä fundamentalisteiksi. Kaikissa maissa selkeä, yksinkertainen enemmistö kannattaa mm. aviorikoksen tekijöiden kivittämistä ja islamista luopumisesta langetettavaa kuolemanrangaistusta. Egypti, Pakistan ja Nigeria ovat todella huomattavia muslimimaita, joten otos on melkolailla islamilaista maailmaa edustava. "Fundamentalistinen islam" on siis islamin valtavirtaa, ja fundamentalistimuslimeista sinulla olikin jo näkemys.

http://www.pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around...

edit: linkki

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

No, en mä nyt niin tiedä Sami mitä tuolla loppujen lopuksi tarkoitat - mihin suuntaan 'aukeavat', en sitäkään, ovatko ne nyt vieläkään niin 'auki' - ainakaan Jeesuksen seuraamisen ("käännä toinenkin poski") ja Jumalan Sanan, Raamatun jumalallisen ja pyhän tason, Pyhän Hengen noudattamisen suhteessa...

Anteeksi, jos en kyllin selvästi tuonut julki: 'tavallisella' islam-muslimilla ei ole mitään tekemistä ääriliikkeiden kanssa, ei myöskään fundamentaalisilla muslimeillakaan, koska heidän Koraanissaan - vain eliitillä laajempi versio" - on paljon Raamatun kaltaisia osviittoja "hyvän elämisen alkeisiin" - ei niinkään "tappakaa kaikki vääräuskoiset, nimenomaan kristityt" (kylläkin siihen viittaavaa, valitettavaa (vrt. naiset) "ohjetta" edelleenkin).

Lisää mm. Koraanista:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5619...

Fundamentalisti- sanaa käytetään paljon väärin, niin muslimien kuin kritittyjenkin suhteen - joko pilkkaamiseksi tai sitten mustamaalaamisyritykseksi, tai jopa sekoittelemiseksi minkä "minkäkinkarvisiin" aggressiivisiin ja sotaisiin ääriryhmittymiin...

Aiheesta lisää:

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5619...

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kr...

Minkä tahansa 'ohjekirjan' mukaisesti, mahdollisimman tarkasti elävähän on ns. fundamentalisti - ei, kuten meillä, ns. poliittinen "takinkääntäjä" tai liberaali "tuuliviiri"...

Se, että, kuten esität, fundamentalistinen islam olisi islamin valtavirtaa ("yksinkertainen enemmistö kannattaa mm. aviorikoksen tekijöiden kivittämistä ja islamista luopumisesta langetettavaa kuolemanrangaistusta") , sekoittaa kyllä heidät helposti noihin 'omankädenoikeuden' ääriliikkeisiin, usein äärimuslimeihin ja saa siten helposti osakseen senkaltaisen yleisen suhtautumisen meillä, mm. yleisen islamfobian ja sitä kautta helposti myös kytevän islamvihan - valitettavasti...

Dari-anne Suomalainen

Kyllä muslimit hyvin ymmärtävät kristillistä ajattelutapaa, mutta minä en ymmärrä kummankaan juutalaisvihaa.

Muslimit tunnustavat Jeesuksen, mutta ovat sitä mieltä, että juutalaiset ovat väärentäneet Jeesuksen nimen, että Jeesuksen nimi on oikeasti Isa, ja Isan tuleminen tarkoittaa islamin tuloa.

Evankeliointi on ihmisoikeuksien nimissä kiellettävä, koska kristityt eivät itse ymmärrä.
Vihaan kasvattaminen on ehdottomasti väärin. Jonkun on luovuttava ensin ja tässä tapauksessa se on kristillinen maailma. Kristillisen maailman ihmisoikeusrikkomukset ovat kestäneet jo kaksituhatta vuotta.

On olemassa kaksi tietä; vapaaehtoinen korjaantuminen tai kärsimyksen tie. Jos kristittyjä vainotaan toteutuu jälkimmäinen.

Ainut Jumalasta todistava asia tässä on se, että juutalaiset ovat kuin ihmeen kaupalla selvinneet/ säilyneet ja Israel on syntynyt uudelleen.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Enkä minä ymmärrä sinun Dari-anne kristittyihin kohdistamaa "pyhää vihaasi" - taas täälläkin!

Dari-annella ei ainakaan ole silmät vieläkään auenneet...

"Vihaan kasvattaminen on ehdotomasti väärin". Niin on, ja päinvastoin rakkaudellisesti nimenomaan tekevät juuri kristityt uskovat Jumalan Sanan, Raamatun Evankeliumin, Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti!

Matt 5:22 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

3Moos. 19:18 Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.

Matt 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
5:45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
5:46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?
5:47 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?
5:48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

Krisittyjen nimissä on tehty paljon väärää, mutta ei se oikeuta sinänsä eikä epätieteellisesti yleistämään kristittyjä juutalaisten vihaajiksi, tasan päinvastoin!

http://ilkkahyttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/8287...

http://ajattelemista.blogspot.com/2011/09/islamofo...

Sami Ruuskanen

Niin.. Tietysti premissinä oli, että pidät aviorikoksesta ja islamista luopumisesta jaettavia kuolemantuomioita fundamentalistisena islamina.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Konkluusio eli johtopäätös tuosta ei tietenkään tule olla suoraan se, että premissinä eli edellytyksenä olisi sinänsä fundamentalistinen islamismi, koska sen lähteenä ei ole koherentti eli yhtenäinen oppilähde, Koraani...

...ota siis aina koraaneista selvää, vielä vähemmän islamin kannattajista tai sen tai kristillisyyden varjolla toimivista ääriliikkeistä...

Jukka Poikela

Käsittämättömintä islamissa on se, että sen vastustaminen leimataan rasismiksi ja islamofobiaksi. Jos jossakin aatemaailmassa käsketään suoraan sinut ilman epäilyksen häivääkään tappaa, niin ei sen aatteen vastustaminen mitään fobiaa ole, vaan vain tervettä järkeä. Terve järki näyttää vain olevan valitettavan aliarvostettua näinä suvaitsevaisuuden ja monikulttuurin suurina päivinä.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Voiskos tuon Jukka enää paremmin sanoakaan!...

Toimituksen poiminnat